02/03/2020 Tarihli İmar Komisyon Raporu

2 Mart 2020

Belediyemiz İmar Komisyonu; Sinan DURMUŞ, Hüseyin KARTAL ve Necla ERTÜRK’ ün iştirakleri ile 02/03/2020 Pazartesi günü imar tadilatı Konulu gündemli toplanmıştır.

A-Yenidoğan Mahallesinde 188,189, 276 Adaların bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında 3 ve 4 kat müsaadeli olup, belirtilen alanda kat yüksekliği yapılarak 5 kata çıkarılması talep edilmektedir.

Plan değişikliği talep edilen yerde yapılan incelemede 188,189, 276 Adaların bulunduğu alanda, yatay 30080 – 30341 dikey 30360 – 30701 koordinatları arasında kalan alanda istenilen kat artışı ve emsal artışı yapılmasına uygun görülmüştür.

B- Gaziosmanpaşa Mahallesinde 253 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında 2 kat müsaadeli olup, belirtilen alana konut yapılması planlandığından kat yüksekliği yapılarak 5 kata çıkarılması talep edilmektedir.

Plan değişikliği talep edilen yerde yapılan incelemede 253 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 163 ada 280 ve 282 parsellerin bulunduğu ada mevcut imar planında Konut planlanmış olup, yapılaşma hükümleri fiili durum, gelişme potansiyeli ve çevre yapılaşma hükümleri gözetilerek, DOP oranı gözetilerek, konut ve park alanları gözetilerek yatay 30900 – 31100 dikey 31000 – 3 1300 koordinatları arasında kalan alanda tadilat yapılması uygun görülmüştür.

C- Yenidoğan Mahallesinde TOKİ binaları yanında bulunan ve artık parsel olarak görülen alana Özürlü ve ihtiyaç sahibi vatandaşa konut yapılması planlandığından yatay 30717 – 30821 dikey 30393 – 30464 koordinatları arasında kalan alanda Şehir Plancıları tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda park alanının konut alanı olarak tadilat yapılması uygun görülmüştür.

D- Yenihayat Mahallesinde 148 Ada 14-16-48 nolu parsellerin bulunduğu alanda mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 5 kat müsaadeli alanda yatırım yapılması planlandığından 7 kata göre imar tadilatı talep edilmektedir.

Plan değişikliği talep edilen yerde yapılan incelemede 148 Ada 14-16-48 nolu parsellerin bulunduğu ada mevcut imar planında Konut planlanmış olup, konum itibari ile yatay yapılaşma uygun olacağı düşünüldüğünden ve mevcut yüksekliğin yeterli görüldüğünden yatay 29465 – 29812 dikey 29297 – 29702 koordinatları arasında kalan alanda tadilat yapılması uygun görülmemiştir.

E- Yenidoğan Mahallesinde 178 Ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda mevcutta bulunan Emniyet Binasının yenileneceğinden ve alanın yetersiz olması nedeniyle imar planında görülen ancak mevcutta bulunmayan imar yolunun kaldırılması ve kat artışı talep edilmektedir.

Plan değişikliği talep edilen yerde yapılan incelemede 178 Ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda mevcut Emniyet binasının yenilenmesi ve büyümesi, ayrıca imar planında görülen ancak mevcutta açık olmayan imar yolunun alternatif yollar olması nedeniyle kaldırılması İlçemize olumlu katkı sağlayacağından yatay 30543 – 30680 dikey 30260 – 30391 koordinatları arasında kalan alanda tadilat yapılması uygun görülmüştür.

Bu haber 245 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum