02/05/2018 Tarihli 2017 YILI KESİN HESAP PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

8 Mayıs 2018

Belediyemiz Meclisince 02/05/2018 tarihli oturumunda komisyonumuza havale olunan 2017 Mali Yılı Kesin Hesapla ilgili aşağıda detayı belirtilen açıklamalar incelenerek;

a)Yılı gider kesin hesabı
01.01.2017-31.12.2017 TARİHLİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Kurumsal KURUM ADI 2017 Cari Yılı
Kod.1 Kod.2 Kod.3 Kod.4
TL
46 58 09 GEMEREK BELEDİYESİ 8.086.422,58
46 58 09 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 646.137,16
46 58 09 31 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ 59.850,57
46 58 09 32 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 748.668,38
46 58 09 33 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 212.655,87
46 58 09 34 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 147.931,48
46 58 09 39 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.426.135,09
46 58 09 42 OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ 191.685,67
46 58 09 44 PARK, BAHÇE VE FİDANLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 182.191,77
46 58 09 46 MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ 1.923.379,73
46 58 09 47 SU HİZMETLERİ 547.786,86

Ekonomik Kod 1.Düzey
EKONOMİK KOD ADI
TUTARI
1 Vergi Gelirleri 656.355,69.-
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 704.127,88.-

4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 7.500,00.-
5 Diğer Gelirler 6.823.223,85.-
6 Sermaye Gelirleri 1.265.466,23.-
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A) 9.456.673,65
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER (B) 11.831,43
NET BÜTÇE GELİRİ (A-B) 9.444.842,22
b)Yılı gelir kesin hesabı

Belediyemiz Mali Hizmetler
Müdürlüğünce Yukarıda detayları açıklanan 2017 Yılı Kesin Hesabı ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerince incelenerek uygunluğu tarafımızdan rapor edilmiştir 02.05.2018

Komisyon Başkanı Üye Üye

Hicabi PEKYÜREK Yalçın AKĞÜN Mustafa İNCEÖZ

Bu haber 716 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum