02/10/2017 Tarihli İMAR KOMİSYONU RAPORU

2 Ekim 2017

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz Meclisinin 02.10.2017 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale olunan imar tadilatı konulu gündemli olarak İmar komisyon üyeleri, Mahmut CİRİTCİ ve Hasan ÇOLAK’ ın iştirakleri ile 02/10/2017 Pazartesi günü toplanmıştır.

A-İlçemiz Yukarı mahalle 279 Ada 5 Parsel nolu taşınmaza Kredili Yurtlar Kurumu tarafından yurt yapılması planlanmakta olup, İlçemizde Meslek Yüksek Okulu bulunmakta ancak yurt bulunmadığından öğrencilerin kalacak yer sıkıntısı olduğu göz önünde bulundurularak, ayrıca yatırımın İlçe gelişimi açısından önem taşımaktadır. Ancak Yurt yapılabilmesi için anılan parselin bitişiğinde bulunan 279 Ada 2 parsel nolu taşınmazın imar planında üniversite alanı olarak belirlenmesi ve mülkiyetinin özel şahıs olması nedeniyle yurt yapılmasında engel teşkil ettiğinden, 279 ada 2 parsel nolu taşınmazın tadilat yapılarak ayrılması gerektiğinden bu bölgede tadilat yapılmasında sakınca bulunmadığı görüşümüzü bildirerek,

B-İlçemiz Bahçeli mahallede ( Muhsin Yazıcıoğlu ) bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 161 Ada 38 Parsel nolu taşınmaza Hastane yapılması planlanmakta olup, İlçemiz mevcut Devlet Hastanesi Binasının eski ve yetersiz olması nedeniyle yeni Devlet Hastanesi Binasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılacak olan bu yatırımın hem İlçemizin gelişimi açısından faydalı olacağından hem de İlçemize güzel bir görünüm sağlayarak Hastane Binası sorununu ortadan kaldıracağından anılan yerde Hastane alanı olarak tadilat yapılması ve hastanenin mevcutta kullanmış olduğu iki taraflı yol bulunması nedeniyle 161 Ada 38 parsel ile 161 Ada 29 parsel nolu taşınmaz arasında bulunan imar yolunun kaldırılmasında sakınca bulunmadığı görüşümüzü bildirerek 02.10.2017 tarihinde Belediyemiz Meclisine sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

KOMİSYON BŞK.                                   ÜYE                                                      ÜYE

Mahmut CİRİTCİ                                Hasan ÇOLAK                               Orhan ÇAĞATAY( Katılmadı )

 

Bu haber 913 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum