02/11/2018 TARİHLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

7 Kasım 2018

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
2019 ÇOK YILLI BÜTÇE RAPORU
Belediye Meclisince 02/11/2018 tarihinde Belediyemiz Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen 2019 Mali Yılı Bütçesi komisyonumuzca 02/11/2018 tarihine rastlayan cuma günü görüşülerek;
2019 GİDER BÜTÇESİ
KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TEKLİFLERİ İCMALİ ( 1. DÜZEY )(TL)
2019 Ödeneği 2020 Ödeneği 2021 Ödeneği
02-01-01-01 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 804.216,00 TL
884 634,00 TL 973 095,20 TL
31-01-01-02 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ 98.544,00 TL
107.056,00 TL 116.417,70 TL
32-01-01-02 FİNANSAL VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2.370.544,00 TL 2.607.598,00 TL 2.868.350,00 TL
33-03-02-00 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ(Yangından Korunma Hzm.) 376.070,00 TL
413 677,00 TL 455 040,00 TL
34-03-01-09 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ(Sınıflandırmaya Girmeyen Güenlik Hizmetleri) 213.750,00 TL
235 125,00 TL 258 629,70 TL
34-10-09-09 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ(
Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güv.ve Sos.Yardım Hizmetleri)
16.610,00 TL
17.901,00 TL 19.690,00 TL
44-04-02-01 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ( Tarım Hizmetleri ) 295 600,00 TL 325 160,00 TL 357 676,00 TL
39-04-05-01 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Karayolu inşaat işleri ve Hizmetleri ) 4.762.813,00 TL 5.239 093,00 TL 5.762 992,50 TL
42-04-05-02 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ( Karayolu sistemi işletme işleri ve hizmetleri ) 293 500,00 TL 322 850,00 TL 355 134,00 TL
46-05-01-00 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ( Atık yönetimi hizmetleri ) 2.437.690,00 TL 2.681.459,00 TL 3.590.428,00 TL
46-05-02-00 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ( Atık su yönetimi hizmetleri ) 47.080,00 TL 51.788,00 TL 56.966,00 TL
47-06-03-00 İSKAN VE TOPUM REFAHI HİZMETLERİ ( Su temini İşleri ve Hizmetleri ) 634.340,00 TL 697.774,00 TL 767.549,00 TL
TOPLAM 12.350.757,00 TL 13.584.115,00 TL 15.581.968,10 TL

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 1.DÜZEY İCMALİ( B ) CETVELİ
2019 GELİR BÜTÇESİ
GELİRİN KODU 2019 Ödeneği 2020 Ödeneği 2021 Ödeneği
I II
01 VERGİ GELİRLERİ 574.250,00 631.675,00 694.841,00
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.545.870,00 1.700.457,00 1.870.502,00
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 461.400,00 490.065,00 520.720,00
05 DİĞER GELİRLER 9.451.437,00 10.396.580,70 11.436.236,67
06 SERMAYE GELİRLERİ 317.800,00 365.337,30 1.059.668,43
GENEL TOPLAM 12.350.757,00 13.584.115,00 15.581.968,10
Gemerek Belediyesinin 2019 ve takip eden çok yıllı Bütçe tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin b fıkrası ve 61,62.maddeleri, Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 28’inci maddesi gereğince incelendiği 2019 Yılı ödeneğinin 12.350.757,00.-TL. olduğu incelenmiş. Gelir ve gider bütçelerinin denk olduğu, yasal payların ayrıldığı ve uygunluğuna ait katılanların oybirliği görüşümüz belediyemiz meclisinin bilgilerine sunulur.02/11/2018

Başkan üye Üye
Mahmut CİRİTCİ Murat SOYTÜRK Mustafa İNCEÖZ KATILMADI

Bu haber 546 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum