03/01/2020 Tarihli İmar Komisyon Raporu

3 Ocak 2020

Belediyemiz İmar Komisyonu; Sinan DURMUŞ. Hüseyin KARTAL ve Necla ERTÜRK’ün iştirakleri ile 03/01/2020 Cuma günü imar tadilatı Konulu gündemli toplanmıştır.

A-Yenidoğan Mahallesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının 20L3A, 20L3D,20L4B, 20L4C paftalarında bulunan alan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, DDY ve Yol olarak planlı olup, anılan yerde ortaya çıkan sorunlar, ilçede üretim, depolama vs ticari faaliyetler için çekme mesafeleri ve yapılaşma hükümleri ile mevcut kadastral duruma göre tadilat yapılması talep edilmektedir.

Plan değişikliği talep edilen yerde detaylı inceleme yapmak ve gerekli kurum ve kuruluşlardan görüş almak için ileriki tarihlerde değerlendirmek uygun görülmüştür..

B- İlçemiz de yapılan 22/A düzenlemesi sonucun da Gaziosmanpaşa Mahallesi Sivas caddesi üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinin bulunduğu alanda mevcut yapılarla imar planı arasında uyuşmazlık ve kaymalar meydana geldiğinden sanayi dükkanlarında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için yatay 30321 – 30562 dikey 30416 – 30534 koordinatları arasında kalan alanda Belediye imar planında tadilat yapılması uygun görülmüştür.

Bu haber 126 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum