2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

5 Eylül 2017

05.09.2017 Tarih ve 2017/36 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 05.09.2017 tarih salı günü saat 14.00 de başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı. meclise sunulacak konular, meclis başkanlığına verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu. Fen İşleri Müdürlüğünce 05/09/2017 tarihli İmar Tadilatı konulu yazı ve ekleri Meclis Başkanlığınca okutularak 5393 sayılı belediye kanununun 24 ncü madde hükmünce İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edildi.Geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak, gündemin birinci maddesi Hastane Yerinin Maliye Hazinesi adına Tapu Devri birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;
Belediyemiz Meclisince 04.08.2017 tarihli ve 2017/35 sayılı kararı ile Belediyemiz meclisi İlçemiz Bahçeli mahalle ( Muhsin Yazıcıoğlu ) uzunbayır mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 161 Ada 38 parsel nolu taşınmaza Sağlık Bakanlığı tarafından Hastane yapılması planlandığından taşınmazın İlçemize yapılacak olan devlet hastanesi için belediyemize ait yerin yapılacak kamu hizmeti gözönünde bulundurularak bedelsiz devrine kararı almıştı. Karar sonrasında Hastane yetkilileri devrin Maliye Hazinesi adına tapu devrinin yapılması gerektiği bildirildiğinden anılan yerin tapu devrinin Maliye Hazinesi adına 5393 Sayılı Kanunun diğer ilgili madde ve 75.maddesinin d bendi gereği bedelsiz devrine yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in yetkili olduğuna kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

05.09.2017 Tarih ve 2017/37 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 05.09.2017 tarih toplantısında Fen İşleri Müdürlüğünce 05/09/2017 tarihli İmar Tadilatı konulu yazı ve ekleri Meclis Başkanlığınca okutularak 5393 sayılı belediye kanununun 24 ncü madde hükmünce İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilen.Komisyonca görüşülen İmar Tadilatı konulu Komisyon Raporu belediyemiz meclisinin birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülerek komisyondan geldiği şekli ile İlçemiz Yenidoğan mahallesi Cumhuriyet Meydanı- İstanbul caddesi- İstasyon caddesi ve bağlar sokak arasında kalan alanının 4 kat olan müsaadesinin yoğunluk artırılmadan kat artırımı yapılmasına tadilat yapılmasına kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bu haber 783 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum