05/09/2019 Tarihli İmar Komisyon Raporu

5 Eylül 2019

Belediyemiz İmar Komisyonu; Sinan DURMUŞ, Hüseyin KARTAL ve Necla ERTÜRK’ün iştirakleri ile 05/09/2019 Perşembe günü imar tadilatı Konulu gündemli toplanmıştır.

A- Gaziosmanpaşa Mahallesi köröküz mevkiinde bulunan ve tescil harici yer olarak görünen alanda Belediyemiz imar planında park olarak görünmekte ancak İlçemiz altyapı (içmesuyu, kanalizasyon vb ) çalışmaları nedeniyle belirtilen alana İller Bankası Genel Müdürlüğü A.Ş tarafından onaylanan projeye göre İçme suyu deposu konulduğundan imar planında değişikliğe gidilmesi gerekmekte olup. İçme suyu deposu Kamu yararına bir Hizmet olduğundan yatay 30925 30980 dikey 31190 – 31250 koordinatları arasında kalan alanda imar planında park görülen alanın Su deposu olarak tadilatının yapılması İlçemize olumlu katkı sağlayacağından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

B- Yenihayat Mahallesi köyiçi mevkiinde bulunan 133 Ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanın bir kısmına Ticari otel planlanması yapıldığından plan tadilatı yapılması planlanmaktadır. Yerine yapılan incelemelerde belirtilen yerin tekrardan değerlendirilmesine ve ileriki tarihlerde görüşülmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

C- ilçemiz Yenidoğan Mahallesi 196 Adayı kapsayan alan içerisinde kalan parsel sahipleri tarafından Belediyemize verilmiş olan dilekçede belirtilen bölgenin mevcut imar planında 4 kat olan yüksekliğin 5 kata çıkarılması talep edilmektedir. Anılan bölgede diğer adaların mevcut imar planında 5 kal olması nedeniyle emsal ve bölgeye yapılacak olan yatırımların İlçemize fayda sağlayacağı ve İlçe gelişimi açısından önem taşıdığından belirtilen bölgede yoğunluk artışı yapılmadan kat yüksekliği yapılması İlçemize olumlu katkı sağlayacağından Komisyonumuzca uygun görülmüştür

D-Bahçeli Mahalle ( MuhsinYyazıcıoğlu ) köyçayırı mevkinde bulunan 172 Ada 61-62 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Tarımsal amaçlı yapı yapılması planlandığından ve istihdam sağlanacağından imar yolu ve par alanının düzenlenmesi talep edilmektedir. Yapılacak olan yatırım istihdam sağlamak açısından faydalı olacağından ve belirtilen yerde mevcut yolların bulunması nedeniyle, ayrıca talep edilen yolun kısmen aynı bölgede kaydırılacağından düzenleme yapılması İlçemize olumlu katkı sağlayacağından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Bu haber 124 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum