09/01/2018 Tarihli İMAR KOMİSYON RAPORU

19 Ocak 2018

09/01/2018 Tarihli İMAR KOMİSYON RAPORU

Belediyemiz İmar Komisyonu; Belediyemiz Meclisince 05.01.2018 tarihinde havale olunan imar tadilatı konulu gündem için Mahmut CİRİTCİ, Hasan ÇOLAK, Orhan ÇAĞATAY’ ın iştirakleri ile 09/01/2018 Salı günü toplanmıştır.

A- Fevzi Çakmak Mahallesi (Ali Kemali Efendi) Kayseri – Sivas Karayolu üzerinde bulunan 241 Ada 7 parsel nolu taşınmaza Toplu Konut ve Akaryakıt istasyonu yapılması planlanmakta olup, yatay 28699,86-28978,00, Dikey 26455,68 – 26849,48 koordinatları arasında kalan alanın öneri plan değişikliğinde mevcutta Sanayi alanı olarak görüldüğünden Z+7 toplamda 8 kat olmak üzere Konut ve Akaryakıt Alanı olarak değiştirilmesi mahremiyet ve manzara açısından plana ve yapılaşmaya olumlu bir katkısı bulunduğundan oybirliği ile imar plan tadilatının yapılmasında sakınca olmadığı görüşümüzü bildirerek Konunun Belediyemiz Meclisine havalesi uygundur,

B- Bahçeli Mahalle Seyrantepe caddesi üzerinde bulunan alanda Yatırım yapılması planlanmakta olup, yatay 27754,77- 27891,20, Dikey 27151,55 – 27279,98 koordinatları arasında kalan ve mevcut planda ayrık nizam 2 kat yapılaşma olan yerin, öneri plan değişikliğinde aynı ada içerisinde yoğunluk artışı yapılmadan ayrık nizam z+4 toplamda 5 kat yapılaşma olarak önerilmiştir. Gerekli olan çekme mesafeleri ayarlanmış, yoğunluk artışı yapılmamış olup mahremiyet ve manzara açısından plana ve yapılaşmaya olumlu bir katkısı bulunduğundan, oybirliği ile imar plan tadilatının yapılmasında sakınca olmadığı görüşümüzü bildirerek Konunun Belediyemiz Meclisine havalesi uygundur.

C- Bahçeli Mahalle (Muhsin Yazıcıoğlu ) Kayseri- Sivas karayolu üzerinde yatay 28899,95- 29228,48, Dikey 28217,88 – 28603,26 koordinatları arasında kalan alanda yatırım yapılması planlanmakta olup, mevcut imar planında ayrık nizam 2 kat yapılaşma olan bölgenin öneri plan değişikliğinde aynı bölgede yoğunluk artışı yapılmadan ayrık nizam z+4 toplamda 5 kat yapılaşma olarak önerilmiştir. Gerekli olan çekme mesafeleri ayarlanmış, yoğunluk artışı yapılmamış olup mahremiyet ve manzara açısından plana ve yapılaşmaya olumlu bir katkısı bulunduğundan, oybirliği ile imar plan tadilatının yapılmasında sakınca olmadığı görüşümüzü bildirerek Konunun Belediyemiz Meclisine havalesi uygundur.

D- Bahçeli Mahalle (Muhsin Yazıcıoğlu ) Ş.Pilot M. Aras caddesi üzerinde yatay 28557,14- 28880,77, Dikey 27475,37 – 27834,32 koordinatları arasında kalan alanda yaklaşık 40-45 yıllık evlerin bulunduğu ve bazı evlerin imar yolu üzerinde olduğu tespit edilmiş olup, mevcut imar planında evlerin bulunduğu alandaki yolların aynı bölgede kaydırıldığı önerilmiştir. Herhangi bir parsele veya mevcut binaya zarar verilmediği ve aynı bölgede yapıldığı, herhangi bir yoğunluk artışı olmadığından mahremiyet açısından plana ve yapılaşmaya olumlu bir katkısı bulunduğundan, oybirliği ile imar plan tadilatının yapılmasında sakınca olmadığı görüşümüzü bildirerek Konunun Belediyemiz Meclisine havalesi uygundur.

E- Gaziosmanpaşa Mahallesi plevne sokak üzerinde yatay 30877,35- 31200,18, Dikey 30770,33 – 31088,86 koordinatları arasında kalan alanda yatırım yapılması planlanmakta olup, mevcut imar planında ayrık nizam 2 kat yapılaşma olan bölgenin öneri plan değişikliğinde aynı bölgede yoğunluk artışı yapılmadan ayrık nizam z+4 toplamda 5 kat yapılaşma olarak önerilmiştir. Gerekli olan çekme mesafeleri ayarlanmış, yoğunluk artışı yapılmamış olup mahremiyet ve manzara açısından plana ve yapılaşmaya olumlu bir katkısı bulunduğundan, oybirliği ile imar plan tadilatının yapılmasında sakınca olmadığı görüşümüzü bildirerek Konunun Belediyemiz Meclisine havalesi uygundur.

F- Alperen Mah. Kızılşar sokak üzerinde yatay 29325,81- 29526,97, Dikey 30348,70 – 30634,33 koordinatları arasında kalan alanda yatırım yapılması planlanmakta olup, mevcut imar planında ayrık nizam 2 kat yapılaşma olan bölgenin öneri plan değişikliğinde aynı bölgede yoğunluk artışı yapılmadan ayrık nizam z+2 toplamda 3 kat yapılaşma olarak önerilmiştir. Gerekli olan çekme mesafeleri ayarlanmış, yoğunluk artışı yapılmamış olup, mahremiyet ve manzara açısından plana ve yapılaşmaya olumlu bir katkısı bulunduğundan, oybirliği ile imar plan tadilatının yapılmasında sakınca olmadığı görüşümüzü bildirerek Konunun Belediyemiz Meclisine havalesi uygundur.

G- Fevzi Çakmak Mahallesi (Ali Kemali Efendi) Tuğsan caddesi arkasında bulunan 210 Ada 25-26 ve 35 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda yatay 27903,60 – 28054,20, Dikey 26608,07 – 26697,05 koordinatları arasında kalan imar yolunun daha düzgün ve kullanışlı düz bir yol olması için aynı alanda kaydırıldığı önerilmiştir. Herhangi bir yoğunluk artışı yapılmadığından mahremiyet ve manzara açısından plana ve yapılaşmaya olumlu bir katkısı bulunduğundan oybirliği ile imar plan tadilatının yapılmasında sakınca olmadığı görüşümüzü bildirerek Konunun Belediyemiz Meclisine havalesi uygundur.

H- Bahçeli Mahalle Tuğsan caddesi üzerinde bulunan alanda Yatırım yapılması planlanmakta olup, Dr. Bahattin Taner Caddesini Kayseri-Sivas karayoluna bağlayan Tuğsan caddesi mevcut planda ayrık nizam 2 kat yapılaşma olan yerin, öneri plan değişikliğinde aynı ada içerisinde yoğunluk artışı yapılmadan ayrık nizam z+4 toplamda 5 kat yapılaşma olarak önerilmiştir. Gerekli olan çekme mesafeleri ayarlanmış, yoğunluk artışı yapılmamış olup mahremiyet ve manzara açısından plana ve yapılaşmaya olumlu bir katkısı bulunduğundan oybirliği ile imar plan tadilatının yapılmasında sakınca olmadığı görüşümüzü bildirerek Konunun Belediyemiz Meclisine havalesi uygundur.

I- Bahçeli Mahalle Atakent Konutlarının bulunduğu alanda yatay 29136,18 – 29355,55 Dikey 29085,76 – 29268,79 koordinatları arasında kalan ve Mülkiyeti Gemerek Belediyesine ait olan 436 Ada 1 Parsel nolu taşınmazda parselasyon yapılacağından aynı alanda imar yolu açılması önerilmiştir. Herhangi bir yoğunluk artışı yapılmadığından mahremiyet ve manzara açısından plana ve yapılaşmaya olumlu bir katkısı bulunmaktadır.
İ- İlçemiz Fevzi Çakmak Mahallesi,1/5000 Nazım İmar Planının 18 L paftasında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının 18L1D paftasında ; Y= 28 930 – 29 105 ,X=25 550 – 25 780 koordinatları arasında, 249 ada 16,17 , 281 ada 1 numaralı (yeni adı 249 ada 19 ve 20 parsel) parsellerin bulunduğu Ticaret alanı ve Akaryakıt İstasyonu olarak planlanan alan; Sivas İdare Mahkemesi’nin 2016/777 esasına kayden iptal edilmiştir. Bilirkişi Raporlarına istinaden İmar planının Mahkemece iptal edilme gerekçeleri göz önünde tutularak gerekli kurumlardan kurum görüşleri talep edilmiştir.
T.C DSİ 19. Bölge Müdürlüğünün 20.07.2017 tarih ve 494007 sayılı yazısında ” imar planı çalışmasında konu alanın Gemerek Barajı Sulama Sahası İçerisinde Kaldığı ancak bu bölgenin proje çalışmaları kapsamında sulama alanından çıkarılacağı” belirtilmektedir.
T.C Sivas Valiliği İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün 31.10.2017 tarih ve E.2728909 sayılı yazısında ” 249 ada 19 nolu parselin 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında yer alan tarım arazilerinden olmadığından dolayı istenilen amaç için kullanılmasında sakınca olmadığı” belirtilmektedir.
T.C Karayolları Genel Müdürlüğünün (16.Bölge Müdürlüğü) 16.09.2015 tarih ve 82852276-622 / 185221 sayılı yazısında ” söz konusu parseller Kayseri-Sivas karayolu projemizin 42+100 kilometresinde bulunan kavşak yakınında bulunmaktadır. İlgili kesimde kamulaştırılmış alan bulunmakta olup, imar planı yapılırken yazımız ekinde gönderilen krokide taralı olarak gösterilen alanın yol olarak bırakılması, 25 metre olan yapı yaklaşım ve tesis giriş-çıkışının kavşak noktasının geometrik olarak kesiştiği kesim noktasında geçerli 100 metrelik mesafeyi sağlaması kaydıyla imar planı yapılmasında sakınca yoktur ” denilmektedir.
T.C Karayolları Genel Müdürlüğünün (16.Bölge Müdürlüğü) 11.11.2016 tarih ve E.264880 sayılı yazısında ”tesis giriş-çıkış bağlantısının vaziyet planındaki şekliyle kamulaştırma hattından 50 m. çekilmek süreti ile Hacı Yusuf Köy Yoluna bağlantı yapılması ” koşuluyla inşaat ruhsatı ve geçiş yolu izin belgesi düzenlenmesinin uygun görüldüğü ifade edilmektedir.
T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 28.12.2017 tarih ve 65842636-305.02.E.22719 sayılı yazısında ”Belediyesince gönderilen öneri imar planı örneğinde akaryakıt istasyonu için E:0.40, akaryakıt istasyonu ile bütünleşik T2 lejantlı ticaret alanı için ise E:0.50 yapılaşma koşulunun belirlendiği tespit edilmiştir. Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü ‘nün ilgi yazısı uyarınca tesisin Hacı Yusuf Köyü yolundan servis alması talep edildiğinden, ÇDP’nın 8.18.2.5 uygulama hükmü uyarınca bahse konu imar planlarında “T2″ lejantlı ticaret alanı kısmının çıkarılarak yalnızca akaryakıt ve LPG istasyonu amaçlı olarak E:0.20 ve minimum parsel büyüklüğü:2.000 m2 yapılaşma koşullarına uygun olarak hazırlanabileceği değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda söz konusu imar planı çalışmasında ilişkin iş ve işlemlerin,yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde, başta DSİ 19. Bölge Müdürlüğü’nün yazısı ile Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü’nün yazısı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, ÇDP’nın 8.18.2.5 uygulama hükmünde belirtilen koşullara uygun olarak çevre düzeni planında değişiklik yapılmasına gerek olmaksızın ilgili idaresince yürütülebileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim”. denilmektedir
Hazırlanan ve sınır içerisine alınan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar plan değişikliği ile; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün yazısına istinaden 1/100.000 ÇDP nında değişiklik olmadan ticaret alanı yapılamayacağı için 11300 m2 büyüklüğündeki Ticaret alanın kaldırılması gerekmektedir. Akaryakıt alanı olarak planlı alanda (249 ada 19 parsel) Yençok: 7.50 m. korunması, E:0.20 (KAKS a esas İnşaat alanı) olarak planlanması gerekmektedir. Karayolu Kamulaştırma ve kavşak Projesine uygun olarak kayıklığın giderilmesi uygundur. Hacı Yusuf Köy yolu kavşak giriş çıkış güvenliğini sağlayabilmek için Karayolları kamulaştırma projesinde 20. m. genişliğinde projelendirilmiştir. İmar plan sınırına kadar bu güzergah genişliğine uyularak 20 m. lik yol planlanmış olup Tesis giriş ve çıkışı bu yoldan sağlanacağı için plana cephe yönü (mahreç) işlenmesi, İptal edilen planda otopark olarak planlanan alan trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği düşünüldüğü için park olarak planlanması uygun görülmüştür. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak imar tadilatlarının yapılmasında sakınca olmadığı görüşümüzü bildiririz.

 

KOMİSYON BŞK.                     ÜYE                         ÜYE
Mahmut CİRİTCİ               Hasan ÇOLAK    Orhan ÇAĞATAY

 

 

 

Bu haber 905 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum