09/05/2019 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu

13 Mayıs 2019

2018 YILI KESİN HESAP PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Belediyemiz Meclisince 06/05/2019 tarihli oturumunda komisyonumuza havale olunan 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı incelenmek üzere Komisyonumuzca 07/05/2019 tarihinde saat 10:00 da meclis toplantı salonunda toplanarak Komisyon Başkanlığına Ömer ÇOLAK seçilerek incelemeye geçildi.2018 Yılı Bütçe Kesin hesabı komisyonumuzca incelenirken personele ait giderlerin 2.813.962,61 tl olduğu görülmüş bize daha önce sunulan 2018 Yılı Faaliyet Raporunda 2017 yılına ait istatistiklerde 9.456.673.TLolarak gözlemlenen Kesin Hesabın aslıında 7.394.014,67 TL olduğu bu oran üzerinden personel giderleri hesaplandığında 2.218.320TL olması gerekirken bu oranın aşıldığı ve 2.813.982,61TL harcama yapıldığından 595.662.00.Tlik personel giderlerinden dolayı kamu zararı oluştuğu denetim görevinin yapılmadığı 5393 sayılı belediye kanununun 49/8 nci paragrafına istinaden tespit edilerek gereği yapılmak üzere Meclis Başkanı ve Meclisin Bilgisine sunulmak üzere raporumuzda belirtilmiştir.
a)Yılı Gider Kesin Hesabı
01.01.2018-31.12.2018 TARİHLİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurumsal KURUM ADI 2018 Cari Yılı
Kod.1 Kod.2 Kod.3 Kod.4
TL
46 58 09 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 665.893,50
46 58 09 31 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ 68.880,30
46 58 09 32 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 732.068,90
46 58 09 33 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 328.558,36
46 58 09 34 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 138.874,65
46 58 09 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 9.770,70
46 58 09 39 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4.018.232,02
46 58 09 42 OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ 123.110,45
46 58 09 44 PARK, BAHÇE VE FİDANLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 237.224,50
46 58 09 46 MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ 2.133.748,08
46 58 09 47 SU HİZMETLERİ 1.006.334,57
46 58 09 GEMEREK BELEDİYESİ 9.462.696,03

b)Yılı Gelir Kesin Hesabı

Ekonomik Kod 1.Düzey
EKONOMİK KOD ADI
TUTARI
1 Vergi Gelirleri 598.942,59
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 762.812,82
4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 6.250,00
5 Diğer Gelirler 7.677.828,29
6 Sermaye Gelirleri 4.621,04
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A) 9.050.454,74

BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER (B) 4.856,12
NET BÜTÇE GELİRİ (A-B) 9.045.598,62

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce Yukarıda detayları açıklanan 2018 Yılı Kesin Hesabı ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerince incelenerek uygunluğu tarafımızdan oybirliği ile rapor edilmiştir 09.05.2019

Komisyon Başkanı Üye Üye
Ömer ÇOLAK Nafiz YÜCEDAĞ Yılmaz CİRİTCİ

Bu haber 399 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum