2014 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

4 Kasım 2014

2014 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
04.11.2014 Tarih 2014/46 sayılı Karar Özeti
KADASTRO BİLİRKİŞİ SEÇİMİ

Belediyemiz Meclis toplantısı 04/11/2014 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00 de 1105 sayılı toplantı gündemindeki konuları görüşmek üzere birleşime açıldı.Yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek birleşime geçildi.Meclis Başkanı meclise sunulacak konular ve meclis başkanlığına hitaben verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu.BBP.Meclis Üyesi ve diğer parti grupları üyeleri imzalı Yeşil Vadi Sosyal Tesislerine ihale tarihinden sonra gelir getirici harcamaların belediye bütçesinden yapıldığına ait iddiaların araştırılması ve incelenmesi için araştırma komisyonu kurulması konulu dilekçe meclisce oylanarak gündeme eklenmek üzere katılanların oybirliği ile karar verildi.Geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak gündemin birinci maddesi yapılan oylama sonucunda 2015 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesinin diğer birleşimde görüşülmek üzere gündemin ikinci sırasında yeralan Kadastro Bilirkişi seçimine geçildi.Birinci birleşimin birinci oturumunda yapılan görüşmeler sonucunda;
Yenihayat Mahallesi   Yenidoğan Mahallesi               Alperen Mahallesi             Gaziosmanpaşa Mahallesi
Alper ÇETİN                  Orhan ŞAHİN                    Mustafa HÖRGÜÇLÜOĞLU              Mehmet YILDIZ
Hüseyin KARTAL         Ahmet AKKOÇ                    Halis BOZKURT                                  Ahmet ÇOŞKUN
Ahmet DEDE                  Vahap KURT                    Mustafa AYBERK                                   Durdu KOÇYİĞİT
Albez DALKILIÇ     Hüsamettin YALÇIN                Mehmet ÖZYURT                              Savaş ÇELİKTEN
Şahin ŞAHİN            Sefa UĞURLU                      Sedat ÖNKER                                          Cemal GÖZÜBERK
Necdet CANDAŞ       Gazi KOÇ                              Sezai ÖZTÜRK                                          Ahmet GÜLER’den oluşturulmasına gereği için karar suretinin fen işlerine verilmesine yapılan işaretli oylamada meclis üyeleri ellerini yukarı kaldırarak katılanların oybirliği ile karar verildi.

04.11.2014 Tarih 2014/47 sayılı Karar Özeti
İMZA YETKİSİ
Belediyemiz Meclisi 04/11/2014 tarihli toplantısında gündemin üçüncü sırasında yeralan Katı Atık Protokolü için imza yetkisi birinci birleşimin birinci oturumunda görörüşülmeye geçilerek;İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 04/05/2010 tarih ve B.18.İ.Ç.O.58.02/1047-2288 sayılı yazıları gereği Gemerek,Şarkışla,Altınyayla İlçe Belediyeleri ve Belde Belediyelerinin kurmuş oldukları 06/05/2010 tarihli Katı Atık Yönetim Birliğinde Gemerek Belediyesini temsilen hertürlü iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in imza yetkisine sahip olduğuna yapılan işaretle oylamada meclis üyeleri ellerini yukarı kaldırarak katılanların oybirliği ile karar verildi.

04.11.2014 Tarih 2014/48 sayılı Karar Özeti
KOMİSYON KURULMASI
Belediyemiz Meclisi 04/11/2014 tarihli toplantısında gündeme eklenen Yeşil Vadi Sosyal Tesislerine ihale tarihinden sonra yapılan işlerin araştırılması için komisyon kurulması birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülerek;Araştırma Komisyonunun Mahmut CİRİTCİ(BBP),Hicabi PEKYÜREK(BBP),Hacı YALÇIN(AKP),Fuat ULAŞ(AKP),Halil GÜNER(MHP) den oluşan beş kişilik komisyonun görev süresinin altı ay olarak Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci madde hükmünce oluşturulmasına yapılan işaretle oylamada meclis üyeleri ellerini yukarı kaldırarak katılanların oybirliği ile karar verildi.Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birinci birleşimin birinci oturumunu sona erdirerek toplantının ikinci birleşiminin 05/11/2014 tarihine rastlayan çarşamba günün saat 18:00’de meclis toplantı salonunda yapılacağını üyelere duyurdu.

05.11.2014 Tarih 2014/49 sayılı Karar Özeti
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ
Belediyemiz Meclisince görüşülerek, Gelir ve Gider Bütçesinin denk olduğu yasal payların ayrıldığı gelirlerin yasal dayanağının mevcut olduğu Gemerek Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçesinin 7,700,000.00.-TL.- olarak Bütçe kararnamesi madde madde,yılı gider bütçesi her birimin fonksiyonel sınıflandırılmalarının birinci düzeyi birim bazında yapılan ad okuma suretiyle oylama sonucunda katılanların oy birliği ile karara bağlanmıştır.

Bu haber 1.554 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum