2015 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

4 Ağustos 2015

04.08.2015 Tarih 2015/26 sayılı Karar Özeti
ATIKSU ARITMA TESİSİ YERİ
Belediyemiz Meclisi 04.08.2015 tarih salı günü saat 13.30 de başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı. gündemin birinci maddesi Atıksu Arıtma Tesisi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 nci maddesine göre Atıksu Arıtma Tesisi yapmak için Belediyemiz Meclisinin almış olduğu 02.02.2015 tarih ve 2015-9 sayılı Kararda belirtilen İlçemiz Yenihayat Mahallesi 154 ada 2 parsel diye belirtilen parselin sehven yanlış yazılması nedeniyle, Yenihayat Mahallesi 154 ada 1 nolu parsel olarak 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 nci maddesine göre Atıksu Arıtma Tesisi yapmak için Kamulaştırma yapılmasına,Konunun Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine katılanların oybirliği ile,kararın gereği için bir suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
04.08.2015 Tarih 2015/27 sayılı Karar Özeti
BİLİRKİŞİ SEÇİMİ
Belediyemiz Meclisi 04/08/2015 tarihli toplantısında birinci birleşimin birinci oturumunda gündemin 2ncü sırasında yer alan Bilir kişi seçimi görüşülmeye geçilerek;İlçemiz Yenidoğan Mahallesine Gürsel YILDIRIM,Erol KUM,Yusuf AKKURT.Gaziosmanpaşa Mahallesine;Erkan DURMUŞ.Alperen Mahallesine;Hamza GÜNDOĞDU’nun bilirkişi olarak seçilmesine kararın gereği için bir suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine oybirliği ile karar verildi.
04.08.2015 Tarih 2015/28 sayılı Karar Özeti
İLÇE İÇERİSİ TRAFİĞİ RAHATLAYICI ÖNLEMLER
Belediyemiz Meclisi 04/08/2015 tarihli toplantısında birinci birleşimin birinci oturumunda gündemin 3ncü sırasında yer alan İlçe içerisine kasis,levha ve işaretleme yapılması trafiği Rahatlatıcı önlemler alınması görüşülmeye geçilerek;

1-Gemerek İl Özel İdare İlköğretim Okulu Açelya Caddesi üzerine çevre yolundan merkez
istikametine doğru okul çıkış kapısına 30 metre kala bir araç boyunda kasis yapılması ve yaya geçidi çizgisi çizilmesine, ayrıca aynı mevkide bulunan minibüs durağı önündeki kasisin bir araç boyuna getirilmesi ve caddenin alt ve üst’tarafında uygun yerlere Okul Geçidi, Kasis(TS 6283 standartlarına göre, tümseklerin genişliği araçların dingil mesafelerine bağlı olarak 3.6 metre ile 3.8 metre, yol sathından yüksekliği 7.5 cm ile  10 cm. ve yol kaplama malzemesi ile aynı cinsten taşıt yolunu bordürden bordüre kat etmesi )ve 30 km hız Sınır Levhası konulmasına, Yeniçubuk Atatürk İlköğretim Okulu ve Dr.İsmail Hakkı Oran İlköğretim Okulu önüne bir araç boyunda kasis yapılması ve yaya geçidi çizgisi çizilmesine,
) Gemerek(Yeniçubuk )Atatürk İlköğretim Okulu ve Dr.İsmail Hakkı Oran İlköğretim Okulu önüne bir araç boyunda kasis yapılması ve yaya geçidi çizgisi çizilmesine,
)Gemerek (Yeniçubuk) İstanbul Caddesi ve Sivas Caddelerine sabah 07:00 akşam 19:00
saatleri arasında kamyon ve çekicilerin giriş ve çıkışlarının yasaklanması ile Şarkışla istikametinden
(Yeniçubuk) girişine ve İstasyon Caddesinden İstanbul Caddesi girişine Kamyon ve Çekici
Giremez levhalarının konulmasına,Fatih Sokak, Karagöl Sokak, Kızışar Sokaklarına park edilmelerinin yasaklanmasına ve Salı günleri
hariç haftanın diğer günlerinde pazar yerine park edilmesinin sağlanmasına, Gemerek-
Kayseri güzergahında yolcu taşımacılığında bulunan minibüslerden en fazla iki adetinin İstanbul
Caddesi üzerindeki duraklarında bekleme yapmasına izin verilmesine,
) Gemerek Kayseri güzergahında yolcu taşımacılığında bulunan minibüsler ile Gemerek İlçe çevre kasaba ve köylerden gelen minibüslerin İstanbul Caddesi, Cami sokak,

Gemerekte faaliyet gösteren Hedef Turizm, Öz Sivas Turizm, isimli ve diğer otobüs yazıhanelerinin şehiriçi trafiği aksattığından dolayı İstanbul Caddesi üzerinde bulunan minibüs
durağının üst kısmında ya da Gemerek(Yeniçubuk) sanayisi civarında faaliyet göstermelerine
5393 sayılı Belediye Kanununun madde 14-a) bendi ve madde 15-p)bendi,uyarınca katılanların oybirliği ile.kararın gereği için bir suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne ve Zabıta Amirliğine verilmesine karar verildi

04.08.2015 Tarih 2015/29 sayılı Karar Özeti
İÇ ANADOLU BELEDİYELER BİRLİĞİNE ÜYE OLUNMASI
Belediyemiz Meclisi 04/08/2015 tarihli toplantısında birinci birleşimin birinci oturumunda gündemin 4ncü sırasında yer alan İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye olunması görüşülmeye geçilerek;İlçemiz belediyesinin birliğin sağladığı hertürlü desteklerden faydalanmak için bu birliğe üye olunmasına yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in yetkili olmasına,üç ret dokuz evet oyu ile oy çokluğu ile karar suretinin gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi
04.08.2015 Tarih 2015/30 sayılı Karar Özeti
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETİ
Belediyemiz Meclisi 04/08/2015 tarihli toplantısında birinci birleşimin birinci oturumunda gündemin 5ncü sırasında yer alan Sözleşmeli Personel Ücreti görüşülmeye geçilerek;5393 sayılı Belediye kanununun 49ncu madde hükmünce belediyemiz norm kadrosunda boş bulunan 8500 unvan kodlu Teknik Hizmetler Sınıfına ait 3 dereceli bir adet mühendis kadrosu karşılık gösterilerek net 2.993,38TL.ücretle sözleşmeli tam zamanlı personel olarak bir adet mühendis çalıştırılmasına katılanların oybirliği ile kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

Bu haber 1.742 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum