2015 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

7 Aralık 2015

07.12.2015 Tarih 2015/38 sayılı Karar Özeti

Takdir Komisyonuna Üye Seçimi
Belediyemiz Meclis toplantısı 04/12/2015 tarihine rastlayan cuma günü saat 14.00 da 1476 sayılı toplantı gündemindeki konuları görüşmek üzere birleşime açıldı.Yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek birleşime geçildi.Malmüdürlüğü Takdir Komisyonu asıl üyelik için Mahmut CİRİTCİ ve Yılmaz AKMEŞE aday olduğu yapılan işaretli oylama sonucu katılanların oybirliği ile asıl üye olarak görev yapmak üzere seçildiler.Yedek üyelik için Yalçın AKGÜN ve Habil DURUKAN aday olduğu yapılan işaretli oylama sonucunda görev yapmak üzere yedek üye olarak katılanların oybirliği ile seçildiler.213 Sayılı VUK.nu hükmünce görev yapmak üzere Gemerek Malmüdürlüğüne bildirilmesine karar verildi.

Bu haber 1.052 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum