2015 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

6 Ekim 2015

02.10.2015 Tarih 2015/33 sayılı Karar Özeti
İlçe Geneline Kartlı Sayaç Uygulaması veya Kaldırılması
Belediyemiz Meclis toplantısı 02/10/2015 tarihine rastlayan cuma günü saat 14.00 da toplantı gündemindeki konuları görüşmek üzere birleşime açıldı.Yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek birleşime geçildi.Gündem maddesi İlçe geneline kartlı sayaç uygulaması veya kaldırılması yapılan görüşmeler sonucunda konunun daha detaylı araştırılarak geleçek aydaki meclis gündemine alınarak görüşülmesine karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine,katılanların oybirliği ile karar verildi

02.10.2015 Tarih 2015/34 sayılı Karar Özeti
Şarkışla ve Çevre Belediyeler Katı Atık Birliğine Üye Seçimi
Belediyemiz Meclisi 02/10/2015 tarihli toplantısında gündemin ikinci sırasına eklenen Şarkışla ve Çevre Belediyeler Katı Atık Birliğine üye seçimi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;Belediyemiz Meclis üyesi Fuat ULAŞ ‘ın birlik üyeliği için aday olduğu kısa adı GAŞKAB.ne birlik meclis üyesi olarak Fuat ULAŞ yapılan işaretli oylama usülü seçimde katılanların oybirliği ile seçilerek.kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

Bu haber 1.053 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum