2015 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2 Haziran 2015

01.06.2015 Tarih 2015/21 sayılı Karar Özeti
İLBANK TEMİNAT MEKTUBU ALIMI YETKİ
Belediyemiz Meclisi 01/06/2015 tarihli toplantısında birinci birleşimin birinci oturumunda
İlbank Teminat Mektubu Alımı görüşülerek;Hizmet aracı alımı işinde kullanılmak üzere İller
Bankası A.Ş.den 90.000,00.-(DOKSANBİN) TL (faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına,
krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya altı ret oyuna karşı, katılanların oy çokluğu
ile Belediye Başkanı Mustafa DEMİR.’in yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

01.06.2015 Tarih 2015/22 sayılı Karar Özeti
İLBANK SU BORUSU ALIMI YETKİ
Belediyemiz Meclisi 01/06/2015 tarihli toplantısında birinci birleşimin birinci oturumunda
İlbank Su Borusu Alımı görüşülerek;Belediyemiz Meclisi 01/06/2015 tarihli toplantısında gündemin ikincisırasında yeralan İlbank Su Borusu alımı Kredi Kullanımı Yetkisi birici birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;İlçemiz su sıkıntısının enaza indirgenmesi için açılan kuyu sondajından depolara ulaştırmak için içmesuyu borusu alımı için İller Bankasından kredi kullanmaya Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in yetkili olduğuna oybirliği ile ,kararın gereği için bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

01.06.2015 Tarih 2015/23 sayılı Karar Özeti
İLBANK HALİHAZIR HARİTA YETKİ
Belediyemiz Meclisi 01/06/2015 tarihli toplantısında birinci birleşimin birinci oturumunda
İlbank Halihazır Harita Yapımı Yetki görüşülerek;Belediyemiz Meclisi 01/06/2015 tarihli toplantısında
gündemin 3ncü sırasında yeralan İlbank Halihazır Harita yaptırılması için yetki birinci birleşimin birinci
oturumunda görüşülmeye geçilerek;Gemerek-Yeniçubuk birleşmesi sonucunda İlçenin planlarının yeniden oluşturulması,işlenmeyen yapılan değişiklikler nedeni ile halihazır harita ihtiyacı hasıl olduğundan İlbanka kredi ve hibeli halihazır harita yaptırılması için Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in yetkili olduğuna oybirliği ile karar verildi.

01.06.2015 Tarih 2015/24 sayılı Karar Özeti
ÜCRET TARİFESİ
Belediyemiz Meclisi 01/06/2015 tarihli toplantısında birinci birleşimin birinci oturumunda
Ücret Tarifesi görüşülerek; Belediyemiz Meclisi 01/06/2015 tarihli toplantısında gündemin 4ncü sırasında yeralan Ücret Tarifeleri birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;

Moloz Kepçesi:7/15:20.TL
” ” :15/30:20TL.

Kepçe Saat Ücretleri:
Küçük Kepçe:100TL.
Büyük Kepçe:200TL.
Greyder :250TL.olarak belirlenmesine oybirliği ile kararın gereği için bir nüshasının Mali Hizmletler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

Bu haber 1.161 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Arif PEKER 15,05,2020

Beyaz Masa Forum