2015 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

6 Mayıs 2015

 

04.05.2015 Tarih 2015/18 sayılı Karar Özeti
2014 MALİ YILI KESİN HESABI
Belediyemiz Meclisi 04/05/2015 tarihli toplantısında birinci birleşimin birinci oturumunda
2014 Mali Yılı Kesin Hesabı görüşülerek;Gider Kesin Hesabı 4.542.676,72TL,Gelir Kesin
Hesabı 4.922.813,77TL olarak Gider Kesin Hesabını kurumsal kodlaması yapılan her
birimin(ÖZ.KAL.-YAZI İŞL.-MALİ HZ.-İTF-ZABITA -FEN İŞL.-OTOGAR-PARK,BAHÇE-
MEZBAHA) fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi üzerinden ayrı ayrı oylanarak;
işaretle oylama usulu ile oylanarak katılanların oybirliği ile karara bağlandı. Gelir Kesin
Hesabını ise ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi, itibariyle toplamları üzerinden
oylanarak;işaretle oylama usulu ile oylanarak 2014 yılı kesin hesabı katılanların oybirliği ile
kabul edildi.
04.05.2015 Tarih 2015/19 sayılı Karar Özeti
ARAÇ ALIMI
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere alınması planlanan 1 ad.hafif ticari araç ve 1 ad
kazıcı-yükleyici kepçe alımı için İller Bankası AŞ’den Kredi kullanılması ve işlemlerin yürütülebilmesi
için Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’e yetki verilmesi; Fuat ULAŞ,Orhan ÇAĞATAY,Halil GÜNER,
Habil DURUKAN,Yılmaz AKMEŞE’nin ret oyları,Mustafa DEMİR,Hanifi KILIÇ,Hicabi PEKYÜREK,
Yalçın AKGÜN,Hasan ÇOLAK,Mahmut CİRİTCİ’nin evet oyları ileBelediye Meclisimizce katılanların
oyçokluğu ile karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
04.05.2015 Tarih 2015/20 sayılı Karar Özeti
YOL GEÇİŞ ÜCRETİ
Belediyemiz Meclisi 04/05/2015 tarihli toplantısında birinci birleşimin birinci oturumunda gündeme
eklenen Yol Geçiş İzin Ücreti görüşülmeye geçilerek;Karayollarına Yol Geçiş İzni Ücretinin ödenmesi
için İller Bankasına borçlanma(kredi)talebi için Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’e yetki verilmesine
katılanların oybirliği ile gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

Bu haber 1.097 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum