2015 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

4 Nisan 2015

02.04.2015 Tarih 2015/12 sayılı Karar Özeti
SOKAK İSMİ DEĞİŞİKLİĞİ
Belediyemiz Meclis toplantısı 02/04/2015 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14.00 da 324 sayılı toplantı gündemindeki
konuları görüşmek üzere birleşime açıldı.Yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek birleşime geçildi.Gündemin birinci maddesi Sokak İsmi Değişikliği görüşülmeye geçilerek;İlçemiz Yukarı Mahallede bulunan Gonca Sokak isminin,İlçemiz halkından Sait oğlu 1307 doğumlu İstiklal Madalya sahibi Gazi Osman İNCEÖZ Sokağı olarak değiştirilmesine,5393 sayılı Belediye Kanununun 81 nci madde hükmünce Kaymakamlık Makamının Onaylarına sunulmasına,kararın gereği için bir suretinin Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne,Fen İşlerine verilmesine oybirliği ile karar verildi.

02.04.2015 Tarih 2015/13 sayılı Karar Özeti
2014 yılı Denetim Raporu
Belediyemiz Meclisi 02/04/2015 tarihli toplantısında birinci birleşimin birinci oturumunda gündemin ikinci sırasında yeralan
2014 yılı Denetim Raporu Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci madde hükmünce Meclis Başkanı Mustafa DEMİR
tarafından 2014 yılı Denetim Raporu okutularak meclisin bilgisine sunuldu

02.04.2015 Tarih 2015/14 sayılı Karar Özeti
Komisyonlara Üye Seçimi
Belediyemiz Meclisi 02/04/2015 tarihli toplantısında birinci birleşimin birinci oturumunda gündemin 3 ncü sırasında yeralan
Plan Bütçe ve İmar Komisyonlarına Üye seçimine geçildi.
a )Plan ve Bütçe Komisyonu için Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci madde hükmünce üç kişilik komisyon için
Büyük Birlik Partisinden Hicabi PEKYÜREK,Yalçın AKGÜN,Adalet ve Kalkınma Partisinden Yılmaz AKMEŞE partilerince
aday gösterildiği yapılan açık işaretle oylama usulü seçimde katılanların oy birliği ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçildi.
b )İmar Komisyonu’na;Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci madde hükmünce üç kişilik komisyon için Büyük Birlik
Partisinden Mahmut CİRİTCİ,Hasan ÇOLAK,Adalet ve Kalkınma Partisinden Orhan ÇAĞATAY partilerince aday gösterildiği
yapılan işaretle oylama usulü seçimde katılanların oy birliği ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçildi.

02.04.2015 Tarih 2015/15 sayılı Karar Özeti
2014 yılı Faaliyet Raporu
Belediyemiz Meclisi 02/04/2015 tarihli toplantıda gündemin 4 ncü sırasında yer alan 2014 yılı Faaliyet Raporu birinci birleşimin birinci oturumunda Meclis 1.Başkan Vekili Hicabi PEKYÜREK başkanlığında görüşülmeye geçilerek;5393 sayılı Belediye Kanununun56 ncı maddesine istinaden Belediye Başkanı Mustafa DEMİR tarafından okutularak ve açıklamalarda bulundu.Belediyemiz meclisince gelir gider ve maddi durumu göz önünde bulundurularak 2014 yılı Faaliyet Raporunun yeterliliğine yapılan işaretli oylamada oy birliği ile karar verildi.

02.04.2015 Tarih 2015/16 sayılı Karar Özeti
Encümen Seçimi
Belediyemiz Meclisi 02/04/2015 tarihli toplantısında birinci birleşimin birinci oturumunda Encümen Seçimine geçildi.Habil DURUKAN,Fuat ULAŞ,Hasan ÇOLAK,Hanifi KILIÇ aday olduğu görülerek,yapılan gizli oy açık tasnif usulü seçimde Belediye Meclisi ÇalışmaYönetmeliğinin 20 nci maddesi hükmünce yapılan oylamada her aday 6 (altı) oy aldıkları görülerek ad çekme sureti ile iki encümen üyesi belirlenmeye gidildi.Yapılan kurada bir yıl görev yapmak üzere Habil DURUKAN ve Hanifi KILIÇ kura ile tespit edildi

02.04.2015 Tarih 2015/17 sayılı Karar Özeti
Kadro Değişikliği
Belediyemiz Meclisi 02/04/2015 tarihli toplantı gündemine eklenen Kadro Değişikliği görüşülmeye geçilerek;Belediyemiz mevcut norm kadrosunda boş bulunan 11160 unvan kodlu1 dereceli GİH.sınıfına ait bir adet Su ve Kanalizasyon Müdürü kadrosunun,yeni uygulamaya sokulan 757 unvan kodlu 1 dereceli GİH sınıfına ait Muhtarlık İşleri Müdürü olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Bu haber 1.192 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum