2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2 Şubat 2015

 

02.02.2015 Tarih 2015/05 sayılı Karar Özeti
GEMEREK BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜLÜKTEN KALDIRILMASI
Belediyemiz Meclis toplantısı 02/02/2015 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 09.00 da 86 sayılı toplantı gündemindeki konuları görüşmek üzere birleşime açıldı.Yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek birleşime geçildi.Gündemin birinci maddesi 07/08/2009 tarih ve 2009/30 sayılı Meclis Kararı ile hazırlanıp mahallen ilan edilen Gemerek Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği,Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 12/01/2015 tarih ve 93127266/010.03-724 sayılı 2015/1
Genelgelerine istinaden birinci birleşimin birinci oturumunda yapılan görüşmelerin sonucunda yapılan açık oylama işaretle elini yukarı kaldırarak yürürlükten kaldırılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. Kararın gereği için bir nüshasının Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi

02.02.2015 Tarih 2015/06 sayılı Karar Özeti
GEMEREK BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Belediyemiz Meclisi 02/02/2015 tarihli toplantısında gündemin ikinci sırasında yer alan Gemerek Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 12/01/2015 tarih ve 93127266/010.03-724 sayılı 2015/1
Genelgelerine istinaden ekteki şekli ile kabulüne , Gemerek Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve 3011 sayılı kanun uyarınca mahallen yayımı tarihinde yürürlüğe girmesine birinci birleşimin birinci oturumunda yapılan görüşmelerin sonucunda yapılan açık oylama işaretle elini yukarı kaldırarak katılanların oybirliği ile karar verildi. Kararın gereği için bir nüshasının Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
02.02.2015 Tarih 2015/07 sayılı Karar Özeti
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRMA,ÜCRETİ
Belediyemiz Meclis 02/02/2015 tarihli toplantısında gündemin 3ncü maddesi Sözleşmeli personel çalıştırma,ücreti birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;sözleşmeli mühendis çalıştırılmamasına yapılan görüşmelerin sonucunda yapılan açık oylama işaretle elini yukarı kaldırarak katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

02.02.2015 Tarih 2015/08 sayılı Karar Özeti
ÖZEL TRAFODAN ELEKTRİK ALINMASI YETKİ
Belediyemiz Meclisi 02/02/2015 tarihli toplantısında gündemin dördüncü sırasına eklenen özel trafodan Elektrik alınması birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; İlçemizde içme suyu sıkıntısı bulunduğundan Bahçeli Mahalle 177 ada 46 parsel nolu taşınmazın bulunduğu vurulan Derinkuyu sondasından çıkan içme suyunu İlçe halkının kullanmış olduğu depoya basmak için motopompu çalıştıracak elektrik gerektiğinden Çedaş İşletme Müdürlüğüne başvurulmuş ancak alınan bilgiye göre belirtilen alanda Çedaşa ait elektrik hattı bulunmadığından özel trafodan elektrik alınması gerektiği belirtildiğinden en yakın özel trafodan elektrik alınmasında belediye başkanına yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
02.02.2015 Tarih 2015/09 sayılı Karar Özeti
ARITMA TESİSİ KAMULAŞTIRMA

Belediyemiz Meclisi 02/02/2015 tarihli toplantısında gündemin 5nci sırasına eklenen Atıksu Arıtma Tesisi Kamu yararı için kamulaştırma görüşülmeye geçilerek Gemerek İlçesi ile Yeniçubuk Belde Belediyesinin birleşmesi sonucu açıktan giden veya kapalı giden kanalizasyon atıklarının çoğalması insan ve çevre sağlığı açısından sakıncalı olduğundan ve insan ve çevre sağlığını düşünmekte Belediyemizin başta gelen görevlerinden olduğundan yapılmış olan çalışmalar sonuncunda bütün İlçe genelinin kanalizasyonunun toplanacağı şekilde en uygun yer olan İlçemiz Bahçeli Mahalle 154 ada 2 nolu parsel nolu taşınmazın kamu yararı gözetilerek 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre Kamulaştırma yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
02.02.2015 Tarih 2015/10 sayılı Karar Özeti
KALE TESİSİ İÇİN İNCELEME KOMİSYONU KURULMASI

Belediyemiz Meclisi 02/02/2015 tarihli toplantısında gündemin 6ncı sırasına eklenen Kale projesi için inceleme komisyonu kurulması görüşülmeye geçilerek;Komisyonun 5 kişiden oluşturulmasına,BBP. Hanifi KILIÇ,Hasan ÇOLAK,AKP.den Fuat ULAŞ,Mustafa İNCEÖZ,MHP,Habil DURUKAN aday gösterildiği yapılan gizli oy açık tasnif usulü seçimde her aday 10 oy alarak komisyonda görev yapmak üzere seçildi.kararın gereği için bir nüshasının Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

 

Bu haber 1.227 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum