2016 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

9 Aralık 2016

07.12.2016 Tarih 2016/43 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi Aralık ayı toplantısını 07/12/2016 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14.00 da 2183 sayılı toplantı gündemindeki konuları görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı.Yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek görüşmelere geçildi.Gündemin birinci maddesi Mevzi İmar Planı Yaptırılması birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülerek;İlçemiz merkezine yapılacak olan doğalgaz hattı İlçemiz için önem taşıdığından ve yapılacak olan bu yatırım ilçe halkına ve çevre kirliliğinin önlenmesi açısından büyük faydalar sağlayacağından Doğalgaz vanasının yeri olarak Gemerek mücavir içerisinde kalan Yukarı Mah.280 ada 33 parsel nolu taşınmazın bir kısmının kamulaştırması gerektiğinden anılan yer ile ilgili mevzi imar planı yapılmasına İmar Komisyonundan geldiği şekli ile oybirliği ile karar verildi gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesi karara bağlandı.
07.12.2016 Tarih 2016/44 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 07/12/2016 tarihli toplantısında gündemin 2nci maddesi Su Depolarının Yerlerinin Kamulaştırılması görüşülmeye geçilerek;İlçemiz Sızır ishale hattının ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle sık sık arıza meydana gelmesi ve halkın içme suyu sıkıntısı yaşaması sebebiyle yenileme çalışmaları işlemi için proje tamamlandığından ve su depolarının yerleri belli olduğundan İlçemiz Bahçeli mahalle 131 ada 34 parsel nolu mera vasıflı taşınmaza ve Gaziosmanpaşa Mah.163 ada 117 nolu mera vasıflı taşınmaza denk gelen içme suyu depo yerlerinin tahsis amacı değişikliğinin yapılabilmesi için depoların denk geldiği alanda Kamu yararı gözetilerek kısmen kamulaştırılmasına İmar Komisyonundan geldiği şekli ile oybirliği ile karar verildi.Kararın gereği için Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
07.12.2016 Tarih 2016/45 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 07/12/2016 tarihli toplantısında gündemin 3nci maddesi Kanalizasyon 1.Kademe Kalan Hatların İptali görüşülmeye geçilerek;Kanalizasyon 1.Kademe Kalan Hatların İptal edilmesi yönünde bir karar alınmasına gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi.Karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
07.12.2016 Tarih 2016/46 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 07/12/2016 tarihli toplantısında gündemin 4nci maddesi Takdir Komisyonunu Üye Seçimi görüşülmeye geçilerek;Gemerek Malmüdürlüğü Takdir Komisyonu asıl üyelik için 1-Yılmaz AKMEŞE,2-Murat SOYTÜRK,Yedek Üyelik için 1-Hanifi KILIÇ,2-Mahmut CİRİTCİ yapılan işaretli oylama sonucunda görev yapmak üzere seçildiler.Kararın gereği için üye isimlerinin Gemerek Malmüdürlüğüne bildirilmesine karar verildi.

Bu haber 852 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum