2016 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

7 Eylül 2016

06.09.2016 Tarih 2016/35 sayılı Karar Özeti
Beldiyemiz Meclisinin 06/09/2016 tarihine rastlayan salı gününe ertelenmiş olan toplantısı saat 14:00 de başladı.Toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek gündemin birinci maddesi Gemerek Belediye Spor Kulübüne Yer Tahsisi 2nci birleşimin birinci oturumunda görüşülerek;İlçe gençlerinin spora yatkınlığını artırmak,kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı genç nesil yetişmesine katkı sağlayacak olan bu hizmeti yürüten kulübün bir hizmet binası bulunmadğından belediyemize ait Bahçeli Mahalle Cumhuriyet Meydanı Ada-121,parsel-13 de bulunan yerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 14-b ve 75-d madde hükümlerince (5) beş yıllığına Gemerek Belediye Spor Kulübü hizmet binası olarak tahsisine kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine oybirliği ile karar verildi.

06.09.2016 Tarih 2016/36 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 06/09/2016 tarihli toplantısında gündemin 2nci sırasında yeralan İmar Tadilatı 2nci birleşimin birinci oturumunda görüşülerek;İlçemiz Kaymakamlık binasının eski olması nedeni ile yeni Kaymakamlık Binası için İmar Komisyonundan geldiği şekli ile İmar Planı 19LIA,IB,ID paftalarında yatay 29.070-29.340 dikey 28.370-28.710 koordinatları üzerinde bulunan ve imar planında kısmen konut alını,park alanı gözüken Bahçeli Mahalle (Muhsin YAZICIOĞLU)171 ada,23 parsel nolu taşınmazın Resmi Kurum Alanı olarak tadilatının yapılmasına karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Bu haber 901 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum