2016 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

7 Kasım 2016

 

01.11.2016 Tarih 2016/37 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisinin 01/11/2016 tarihine rastlayan salı günlü toplantısı saat 14:00 de başladı.
Toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek gündemin birinci maddesi
Belediyemiz Meclisi 01/11/2016 tarihli toplantısında gündem maddesi Ücret Tarifeleri birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülerek;
Elenmiş Kum kepçesi 70,00.-TL.-( KDV Dâhil )
Elenmemiş ırmaktan çıkan halde kumun kepçesi 35,00.-TL.-( KDV Dâhil )
15/30 Moloz Çakıl kepçesi 35,00.-TL.-( KDV Dâhil )
7/15 Moloz- Kepçesi 25.00.TL-(KDV DAHİL)
Kum nakli Gemerek ilçe içerisi; 125,00.-TL.-( KDV Dahil )
Kum nakli civar köylere kilometre hesabı ile; KM. X 10,00.-TL.-( KDV Dahil )
Geryder çalışma saati 250,00.TL KDV Dahil
Küçük kepçe çalışma saati 100,00.-TL.-( KDV Dahil )
Büyük kepçe çalışma saati 250,00.-TL.-( KDV Dahil )
Konutlara su satışı M³ 0,75.-TL.-KDV DAHİL
İşyerlerine su satışı M³ 1,00.-TL.-KDV DAHİL
Resmi Kurumlara su satışı M³ 1,50.-TL.-KDV DAHİL
6 cm’lik kilit parke taşın 1 M²’si 9,00.-TL.- ( KDV Dahil )
8 cm’lik kilit parke taşın 1 M²’si 11,00.-TL.- ( KDV Dahil )
10 cm’lik kilit parke taşın 1 M²’si 13,00.-TL.- ( KDV Dahil )
Bordür Taşı satışı(70*20*15 ebatlı) 7,00.-TL(KDV.Dahil)
Küçükbaş hayvan kesim ücreti 20,00.-TL.-
Büyükbaş hayvan kesim ücreti 40,00.-TL.-
Et nakli taşıt araçları ücreti 20,00.-TL
Hafta Tatili Kart Ücreti 5,00.TL
İş Yeri Açılış İşletme Kart Ücreti 5,00.TL
İşyeri açma izin harcı M² 0,50.-TL.-
Ticari çalışma ruhsatı tahsis belgesi veya devir alım başvurularında belge ücreti taksilerden;
750,00.-TL.-

Belediye Tarafından verilecek olan İlk Defa D-4 yetki Belgesi verilmesi için 500,00.TL
Belediye Tarafından Yenilenen D-4 Yetki Belgesi için 350,00.TL
Ticari çalışma ruhsatı tahsis belgesi veya devir alım başvurularında belge ücreti dolmuş, servis aracı, okul taşıtı vs. araçlardan;
500,00.-TL.-

Cenaze nakil ücreti; Sivas merkez; 150,00.-TL.-
Cenaze nakil ücreti; Gemerek ilçe merkezi; 25,00.-TL.-
Cenaze yıkama ücreti; Fakir cenaze ve nakilleri fakirliğini belgelemek şartı ile ( fakirlik ilmühaberi ) ücretsiz karşılanmasına;
50,00.-TL.-

Yeni mezarlık yerinde mezar yeri ücreti; 200,00.-TL.-
İmar planı (durumu ) örneği ücreti; 25,00.-TL.-
İmar plan tadilat ücreti(Her 1.000.-(bin) m2 ye) 100.00.-TL
Şehir içi İtfaiye ile su taşıma kirası 25,00.-TL(KDV Dahil)
Abonesi Olup ta Sayacı arızalı olanlar, sayacı Tamire gidenlerin sayaç takıncaya kadar her ay için 30 M3 Su Tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesine 30 M3 Her ay için
Abone Yaptıranlardan 170,00
Abone Yaptırmadan İçme su kullananlar 250,00
Kartlı sayaç Taktırmak isteyenlere Dört Eşit taksit halinde 200,00.TL
Kaçak su Kullananlar bir defaya mahsus olmak üzere Para cezası 250,00.TL
11 Temmuz 2014  CUMA tarih ve 29057 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: 45)ne istinaden, 2464 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle İstanbul caddesi ve Fatih sokakta işyerleri 1. Derece, Yenihayat mahallesi Cumhuriyet Meydanı dahil olmak üzere Cumhuriyet meydanı ile İstanbul caddesi arasında bulunan sokaklardaki işyerleri (Fatih sokak hariç), Bahçeli mahalle Sivas caddesi, Cumhuriyet meydanı ve tekke caddesinde bulunan 2. Derece, Diğer yerlerde bulunan iş yerleri 3. Dereceden ücret tarifleri gerçekleştirilmesine diğer İlan ReklamVergisi,Eğlence,İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Harcı, İşyeri Açma İzin Harçlarının

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Verginin Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok
(TL)
1 2 3 4
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Bulvar ve Meydan 20 100  50  30 20

Cadde 20 100 50 30 20
Sokak 20 100  50 30   20
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Toplu taşıma araçları 8 40  15 10   8
Diğer 8 40 40 15 10 8
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Bulvar ve Meydan 2 10 6 5  4

Cadde 2 10 6 5 4
Sokak 2 10  6 5   4
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak Led ekranlı ilan ve reklamlardan 30 150 50 40 30
Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan 30 150 50 40 30
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

Bütün yerlerde 0,01 0,25 0,05 0,04 0,03
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden Bütün yerlerde

0,02 0,50
B) EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)
Eğlencenin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Verginin Miktarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için
50 m²’ye kadar 5 100 50 40 30
51 m²-150 m² arası 5 100
151 m²-300 m² arası 5 100
301 m²’den yukarı 5 100
4 yıldızlı otelde 5 100
5 yıldızlı otelde 5 100
Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 25 m²’ye kadar 5 100
26 m²-50 m² arası 5 100
51 m²-100 m² arası 5 100
101 m²-200 m² arası 5 100

C) İŞGAL HARCI
İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 0,5 2,5 0,60 0,55 0,50
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 0,5 2,5 1,5 1,00 0,50
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 1 5 2,00 1,5 1,00
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için 0,25 1,25 1,00 0,50 0,25
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 0,5 2,5 1,50 0,30 0,25

Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 3 4
Her tür işyeri için yıllık olarak 25 m²’ye kadar 20 800 30 25 20
26 m²-100 m² arası 20 800 35 30 20
101 m²-250 m² arası 20 800 40 35 20
251 m²-500 m² arası 20 800 45 40 20
501 m²’den yukarı 20 800 50 45 20
D) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
Her tür işyeri için beher m2 sinden 25 m²’ye kadar 0,10 1 1 1 1
26 m²-100 m² arası 0,10 1 1 1 1
101 m²-250 m² arası 0,10 1 1 1 1
251 m²-500 m² arası 0,10 1 1 1 1
501 m²’den yukarı 0,10 1 1 1 1 1

BİRİM UYGULANACAK BİRİM FİYATI TL
YAPI RUHSATI ÜCRETİ
KONUT ( Toplam inşaat Alanı 200 m2 – 500 m2 arasında her bağımsız bölüm için alınır.) Bağımsız Bölüm 50 TL
KONUT ( Toplam inşaat Alanı 500 m2 – 1000 m2 arasında her bağımsız bölüm için alınır.) Bağımsız Bölüm 75 TL
KONUT ( Toplam inşaat Alanı 1000 m2 ve üzeri her bağımsız bölüm için alınır.) Bağımsız Bölüm 100 TL
TİCARİ ( Toplam inşaat Alanı 200 m2 – 500 m2 arasında her bağımsız bölüm için alınır.) Bağımsız Bölüm 100 TL
TİCARİ ( Toplam inşaat Alanı 500 m2 – 1000 m2 arasında her bağımsız bölüm için alınır.) Bağımsız Bölüm 150 TL
TİCARİ ( Toplam inşaat Alanı 1000 m2 ve üzeri her bağımsız bölüm için alınır.) Bağımsız Bölüm 200 TL
TARIM VE HAYVANCILIK ( Toplam inşaat Alanı 0-500 m2 arasında ) m2 0,75 TL
TARIM VE HAYVANCILIK ( Toplam inşaat Alanı 500-1000 m2 arasında ) m2 1 TL
TARIM VE HAYVANCILIK ( Toplam inşaat Alanı 1000 m2 ve üzeri ) m2 1,25 TL

KANALİZASYON BAĞLANTI ÜCRETİ
KONUT (Her Bağımsız Bölüm İçin Alınır.) Bağımsız Bölüm 50 TL
TİCARİ ( Her Bağımsız Bölüm İçin Alınır.) Bağımsız Bölüm 75 TL
YAPI KULLANMA ÜCRETİ

KONUT ( Toplam inşaat Alanı 200 m2 – 500 m2 arasında her bağımsız bölüm için alınır.) Bağımsız Bölüm 50 TL
KONUT ( Toplam inşaat Alanı 500 m2 – 1000 m2 arasında her bağımsız bölüm için alınır.) 75 TL
KONUT ( Toplam inşaat Alanı 1000 m2 ve üzeri her bağımsız bölüm için alınır.) Bağımsız Bölüm 100 TL
TİCARİ ( Toplam inşaat Alanı 200 m2 – 500 m2 arasında her bağımsız bölüm için alınır.) Bağımsız Bölüm 100 TL
TİCARİ ( Toplam inşaat Alanı 500 m2 – 1000 m2 arasında her bağımsız bölüm için alınır.) Bağımsız Bölüm 150 TL
TİCARİ ( Toplam inşaat Alanı 1000 m2 ve üzeri her bağımsız bölüm için alınır.) Bağımsız Bölüm 200 TL
TARIM VE HAYVANCILIK ( Toplam inşaat Alanı 0-500 m2 arasında ) m2 0,75 TL
TARIM VE HAYVANCILIK ( Toplam inşaat Alanı 500-1000 m2 arasında ) m2 1 TL
TARIM VE HAYVANCILIK ( Toplam inşaat Alanı 1000 m2 ve üzeri ) m2 1,25 TL

TEKNİK PERSONEL KONTROL ÜCRETİ
KONUT ( Toplam inşaat Alanı 0 m2 – 500 m2 arasında her bağımsız bölüm için alınır.) Bağımsız Bölüm 25 TL
KONUT ( Toplam inşaat Alanı 500 m2 – 1000 m2 arasında her bağımsız bölüm için alınır.) Bağımsız Bölüm 50 TL
KONUT ( Toplam inşaat Alanı 1000 m2 ve üzeri her bağımsız bölüm için alınır.) Bağımsız Bölüm 75 TL
TİCARİ ( Toplam inşaat Alanı 200 m2 – 500 m2 arasında her bağımsız bölüm için alınır.) Bağımsız Bölüm 50 TL
TİCARİ ( Toplam inşaat Alanı 500 m2 – 1000 m2 arasında her bağımsız bölüm için alınır.) Bağımsız Bölüm 75 TL
TİCARİ ( Toplam inşaat Alanı 1000 m2 ve üzeri her bağımsız bölüm için alınır.) Bağımsız Bölüm 100 TL

YANAN VE YIKILAN YAPILAR FORMU 150 TL
İMAR DURUM BELGESİ 25 TL

Ücret tarifelerinin 01.01.2017 Tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmasına karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine oybirliği ile karar verildi
01.11.2016 Tarih 2016/38 sayılı Karar Özeti

Belediyemiz Meclisi 01/11/2016 tarihli toplantısında gündem maddesi Şartlı Paranın Tahsis Şeklinin Değiştirilmesi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülerek;Daha önceden dogalgaz aboneliği için İLBANK tan alınan paranın Kaymakamlık Hizmet Binası için yapılan kamulaştırma bedeli olarak ödenmesi için tahsis şeklinin değiştirilmesine oybirliği ile karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
01.11.2016 Tarih 2016/39 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 01.11.2016 tarih salı günlü toplantısında gündem maddesi A- İlçemiz Fevzi Çakmak Mahallesi Kayseri Sivas Karayolu üzerinde bulunan ve yoldan ihdas yapıldıktan sonra mülkiyeti 62726/150567 si Gemerek Belediyesi, 87841/150567 si Hatem KARABULUT’ a ait olan 249 ada 21 parsel numaralı parselin Gemerek Belediyesine ait olan 62726/150567 oranındaki hissesinden düzgün parsel oluşamayacağından ve herhangi bir yatırımın yapılamayacağından artık olan hisse parselin kuruma gelir getirmesi amacı ile satılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

B- İlçemiz Bahçeli Mahallede bulunan ve yoldan ihdas yapıldıktan sonra mülkiyeti 998571/152584 si Cihangir İNCEÖZ adına, 52727/152584 si Gemerek Belediyesi adına olan 126 ada 1 parsel numaralı parselin Gemerek Belediyesine ait olan 52727/152584 oranındaki hissesinden düzgün parsel oluşamayacağından ve herhangi bir yatırımın yapılamayacağından artık olan hisse parselinin kuruma gelir getirmesi amacı ile satılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

Karar suretinin gereği için Fen işleri Müdürlüğüne verilmesine.
04.11.2016 Tarih 2016/40 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclis toplantısı 04/11/2016 tarihine rastlayan cuma günü saat 08.30 da toplantı gündemindeki konuları görüşmek üzere 3nci birleşime açıldı.Yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek ücüncü birleşime geçildi.Plan ve Bütçe Komisyonundan 03/11/2016 tarihli meclise sunulan 2017 Mali Yılı Bütçe Raporu ücüncü birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;

2017 GİDER BÜTÇESİ
KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TEKLİFLERİ İCMALİ ( 1. DÜZEY )(TL)

2017 Ödeneği 2018 Ödeneği 2019 Ödeneği
02-01-01-01 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 665.634,00 TL

731 996,00 TL 848 751,00 TL
31-01-01-02 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ 80.124,00 TL

88 133,00 TL 96 947,00 TL
32-01-01-02 FİNANSAL VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.980.979,00 TL 2.185.209,00 TL 2.365.505,00 TL
33-03-02-00 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ(Yangından Korunma Hzm.) 310.541,00 TL

341 592,00 TL 375 750,00 TL
34-03-01-09 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ(Sınıflandırmaya Girmeyen Güenlik Hizmetleri) 191.933,00 TL

211 124,00 TL 232 244,00 TL
34-10-09-09 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ(
Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güv.ve Sos.Yardım Hizmetleri)

13.915,00 TL

15.305,00 TL 16.835,00 TL
44-04-02-01 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ( Tarım Hizmetleri ) 244 021,00 TL 266 421,00 TL 295 262,00 TL
39-04-05-01 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Karayolu inşaat işleri ve Hizmetleri ) 3.894 184,00 TL 4.278 999,00 TL 4.699 395,00 TL
42-04-05-02 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ( Karayolu sistemi işletme işleri ve hizmetleri ) 250 013,00 TL 274 961,00 TL 302 508,00 TL
46-05-01-00 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ( Atık yönetimi hizmetleri ) 1.992.212,00 TL 2.191.429,00 TL 2.410.581,00 TL
46-05-02-00 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ( Atık su yönetimi hizmetleri ) 38.720,00 TL 43.257,00 TL 47.582,00 TL
47-06-03-00 İSKAN VE TOPUM REFAHI HİZMETLERİ ( Su temini İşleri ve Hizmetleri ) 523.724,00 TL 576.174,00 TL 633.700,00 TL
TOPLAM 10.186.000,00 TL 11.204.600,00 TL 12.325.060,00 TL

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 1.DÜZEY İCMALİ( B ) CETVELİ
2017 GELİR BÜTÇESİ
GELİRİN KODU 2017 Ödeneği 2018 Ödeneği 2019 Ödeneği
I II
01 VERGİ GELİRLERİ 541.035,00 595.138,50 654.652,35
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.151.799,00 1.266.978,90 1.393.676,79
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 392.040,00 431.244,00 474.368,40
05 DİĞER GELİRLER 7.826.126,00 8.608.738,60 9.469.612,46
06 SERMAYE GELİRLERİ 275.000,00 302.500,00 332.750,00
GENEL TOPLAM 10.186.000,00 11.204.600,00 12.325.060,00
Yapılan görüşmeler sonunda, Gelir ve Gider Bütçesinin denk olduğu yasal payların ayrıldığı gelirlerin yasal dayanağının mevcut olduğu Gemerek Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesinin 10,186,000.00.-TL.- olarak Bütçe kararnamesi madde madde,yılı gider bütçesi her birimin fonksiyonel sınıflandırılmalarının birinci düzeyi birim bazında yapılan ad okuma suretiyle oylama sonucunda katılanların oy çokluğu ile karara bağlanmıştır.

04.11.2016 Tarih 2016/41 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 04.11.2016 tarih cuma günlü toplantısında gündem maddesi a)İlave Revizyon üçüncü birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; Sürekli artan enerji ihtiyacının karşılanmasında Çevre dostu “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının” kullanılması önem kazanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Sivas İli Gemerek İlçesi ,Tekmen Köyü Sınırları içerisinde kalan, 148 ada 19 parsel üzerinde yer alan yaklaşık 1,96 hk alanı kapsayan, Y:500 600-500 900, X: 4 344 000 4 344 300 koordinatları arasında kalan alan üzerinde “Güneş Enerji Santrali” yapılmasına yönelik hazırlanan mevzii imar planın yapılmasına İmar Komisyonundan geldiği şekli ile katılanların oybirliği karar verildi.

b- İlçemiz mevcut Devlet Hastanesi Binasının eski olması, yetersiz olması ve sağlam raporu olmaması nedeniyle yeni Devlet Hastanesi Binasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılacak olan bu yatırımın hem İlçemizin gelişimi açısından faydalı olacağından hem de İlçemize güzel bir görünüm sağlayarak Hastane Binası sorununu ortadan kaldıracağından imar planımız 20 L ID paftasında yatay 28.648 28.846 dikey 28.183 27.977 koordinatları üzerinde bulunan ve imar planında kısmen Hastane, kısmen Resmi Kurum (Köy Hizmetleri ) alanı olarak görülen Bahçeli Mahalle ( Muhsin Yazıcıoğlu ) 161 ada, 24 ve 29 parsel nolu taşınmazların Resmi Kurum Alanı (Hastane) yapmak üzere tadilatının yapılmasına İmar Komisyonundan geldiği şekli ile katılanların oybirliği karar verildi.Karar suretinin gereği için Fen işleri Müdürlüğüne verilmesine.

04.11.2016 Tarih 2016/42 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 04.11.2016 tarih cuma günlü toplantısında gündem maddesi Gelecek Yıllar Hizmet Alımı görüşülmeye geçilerek;Belediyemizde yeterli sayıda personel bulunmadığından,İlçe halkına sunulan hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için 5393 sayılı Belediye kanununun 67 nci madde hükmünce hizmet alımının ihale ile temin edilmesine karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

Bu haber 859 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum