2016 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

6 Mayıs 2016

2016 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

04.05.2016 Tarih 2016/21 sayılı Karar Özeti
ÖZÜ:KANALİZASYON GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ
Gündemin birinci maddesi Kanalizasyon Güzergah Değişikliği birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülerek;İlçemizde devam etmekte olan kanalizasyon işi ile ilgili Gaziosmanpaşa Mahallesi 44 45 46 47 ve 57 nolu bacaların bulunduğu alanda toplu konut bulunduğundan 2. Kademeden 1. Kademeye alınması, ayrıca 13 14 ve 17 nolu bacaların bulunduğu alanda ahır ve duvar olduğundan iptal edilerek uygun yere alınması, Karacalar mahallesi 211 755 757 759 760 761 nolu bacaların bulunduğu alanda vatandaşların ekili arazilerinin bulunması nedeniyle sıkıntı yaşandığından bacaların uygun yere alınması ve Yenihayat mahallesi trenyolu altında bulunan 643 847 848 844 849 850 851 ve 852 nolu bacaların bulunduğu alanda toplu konut bulunduğundan 2. Kademeden 1. Kademeye alınmasına, katılanların oybirliği ile kararın bir nüshasının Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
04.05.2016 Tarih 2016/22 sayılı Karar Özeti
ÖZÜ:İÇ ANADOLU BELEDİYELER BİRLİĞİNE ÜYE SEÇİMİ
Belediyemiz Meclisi 04/05/2016 tarihli toplantısında gündemin 2nci sırasında yeralan İç Anadolu Belediyeler Birliğine Üye Seçimi görüşülmeye geçildi.Üyelik için Meclis Üyesi Hicabi PEKYÜREK aday olduğu yapılan işaretli oylama ellerini yukarı kaldırarak yapılan oylama sonucunda birlik üyesi olarak görev yapmak üzere katılanların oybirliği ile seçildi
04.05.2016 Tarih 2016/23 sayılı Karar Özeti
ÖZÜ:ASBİR GÖREVLENDİRME
Avrupa Sivaslılar Birliği (ASBİR) tarafından 13-16/05/2016 tarihleri arasında Fransada düzenlenen organizasyona belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in görevlendirilmesine,yol ve yevmiye giderlerinin belediyemizce karşılanmasına karar suretinin gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine işaretli oylama ellerini yukarı kaldırarak yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile karar verildi.

04.05.2016 Tarih 2016/24 sayılı Karar Özeti
ÖZÜ:İLLER BANKASI KREDİ TALEBİ
Belediyemiz adına düzenlenen bu teminat mektubuna masraf ödenmemesi için 26.11.2015 gün ve 213082 numaralı kesin teminat mektubunun İller Bankası A.Ş.ye iade edilmesi ve Belediyemizin diğer cari,yatırım harcamalarındakullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.veya Diğer Bankalardan 300.000,00.-T.L.(Faiz ve masraflar hariç) nakdi kredi kullanılmasına karar suretinin gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
04.05.2016 Tarih 2016/25 sayılı Karar Özeti
ÖZÜ:2015 YILI KESİN HESABI
Belediyemiz meclisi 04.05.2016 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 09:00 de başlayan toplantıda gündemin birinci sırasında yer alan 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülerek; 2015 yılı kesin hesabını, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi gereğince görüşülmesine başlandı,
a)Yılı gider kesin hesabı
01.01.2015-31.12.2015 TARİHLİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurumsal KURUM ADI 2015 Cari Yılı
Kod.1 Kod.2 Kod.3 Kod.4
TL
46 58 09 GEMEREK BELEDİYESİ 6.291.927,20.-
46 58 09 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 589.513,88.-
46 58 09 31 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ 51.149,58.-
46 58 09 32 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 623.810,80.-
46 58 09 33 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 150.077,14.-
46 58 09 34 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 156.716,32.-
46 58 09 39 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.259.244,29.-
46 58 09 44 PARK, BAHÇE VE FİDANLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 128.214,09.-
46 58 09 46 MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ 1.996.370.10.-
46 58 09 47 SU HİZMETLERİ 336.831,00.-

2015 yılı gider kesin hesabı, Mahalli idareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği gereği, Gider Kesin Hesabını kurumsal kodlaması yapılan her birimin(ÖZ.KAL.-YAZI İŞL.-MALİ HZ.-İTF-ZBT.-FEN İŞL.-PARK,BAHÇE-MEZBAHA-SU) fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi üzerinden ayrı ayrı işaretle oylama usulü ile oylanarak(el kaldırarak) katılanların oybirliği ile karara bağlandı.
b)Yılı gelir kesin hesabı
Ekonomik Kod 1.Düzey
EKONOMİK KOD ADI
TUTARI
1 Vergi Gelirleri 560.509,05

3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 629.119,49
.-
4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 59.791,71
.-
5 Diğer Gelirler 5.722.158,45
.-
6 Sermaye Gelirleri 31.655,50
.-
Toplam 7.003.234,20

Gelir Kesin Hesabını ise ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi, itibariyle toplamları üzerinden işaretle oylama usulü ile oylanarak(el kaldırarak) 2015 yılı kesin hesabı katılanların oybirliği ile kabulüne karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

Bu haber 1.167 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum