2016 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

11 Nisan 2016

meclis                                                                                                                                                                                                                                                          2016 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

04.04.2016 Tarih 2016/13 sayılı Karar Özeti
ÖZÜ:ÜÇ YIL ÜZERİ KİRAYA VERME
Belediyemiz Meclisi 04/04/2016 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 10.00 da başlayan toplantısında toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı.Gündemin birici maddesi Üç Yıl üzeri kiraya verme görüşülmeye geçilerek;Belediye Fırınının altı yıllığına,Minibüs Durak Yeri ve Gemerek Meslek Yüksek Okulu Erkek Yurdu altında bulunan 4 nolu dükkanın beş yıllığına kiraya verilmelerine karar gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine oybirliği ile karar verildi.

04.04.2016 Tarih 2016/14 sayılı Karar Özeti
ÖZÜ:ARSA SATIŞLARI
Belediyemiz Meclisi 04/04/2016 tarihli toplantısının birinci birleşiminin birinci oturumunda gündemin
2nci sırasında yeralan Arsa Satışları görüşülmeye geçilerek; İlçemiz genelinde Tapu Kayıt örneğine göre Belediyemiz adına görünen ancak yaklaşık 30-40 yıldır vatandaşlar tarafından kullanılmakta olan ve Tapu kayıtlarında ev sahipleri adına beyan düşülen taşınmazların hem Belediyemiz bütçesine gelir sağlaması açısından hem de vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi açısından faydalı olacağı düşünüldüğünden aşağıda ada, parsel ve alanları belirtilen taşınmazların Türk Medeni Kanununun 724. Maddesi gereğince Tapu kayıtlarında belediyemiz adına gözüken ve üzerinde vatandaşlar tarafından yapılmış konut ve çeşitli müştemilatlar bulunan aşağıda belirtilen yerlerin satışına katılanların oybirliği ile karara bağlanarak kararın gereği için bir suretinin Mali Hizmetler ve Fen İşleri birimlerine verilmesine karar verildi.
MAH. ADA PARSEL M2 VASFI

1 Bahçeli Mah. 113 27 2928,61 Kerpiç ev ve arsa
2 Bahçeli Mah. 122 13 410,00 Kerpiç ev ve arsa
3 Bahçeli Mah. 124 1 615,46 Kerpiç ev ve arsa
4 Bahçeli Mah. 132 2 1026,77 Kerpiç ev ve arsa
5 Bahçeli Mah. 135 1 900,00 Kerpiç ev ve arsa
6 Bahçeli Mah. 135 2 600,00 Kerpiç ev ahır, samanlık ve arsası
7 Bahçeli Mah. 148 8 110,00 Kerpiç ev
8 Bahçeli Mah. 149 2 307,50 Kerpiç ev ahır ve arsa
9 Bahçeli Mah. 359 3 423,67 arsa
10 Bahçeli Mah. 366 7 689,08 arsa
11 Bahçeli Mah. 366 8 586,74 Arsa
12 Bahçeli Mah. 366 10 748,69 Arsa
13 Fevzi Çakmak Mah. 210 10 820,24 arsa
14 Bahçeli Mah. 359 8 11,17 Arsa
15 Yenihayat Mah 123 27 653,25 Arsa
16 Bahçeli Mah. 366 1 1571,09 Arsa
17 Yenihayat Mah 138 1 789,31 Arsa

04.04.2016 Tarih 2016/15 sayılı Karar Özeti
ÖZÜ:MECLİS BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ
Belediyemiz Meclisi 04/04/2016 tarihli toplantısında gündemin ücüncü sırasında yeralan Meclis Başkanlık Divanı seçimine geçildi;a)Meclis 1.Başkan Vekilliğine BBP.Mahmut CİRİTCİ,AKP.Fuat ULAŞ aday olduğu yapılan gizli oy açık tasnif usulü seçimde her iki adayda altı oy aldığı görülerek,yapılan ad çekme kura usulü seçimde Meclis 1.Bşk.V.Fuat ULAŞ,Meclis 2.Bşk V.Mahmut CİRİTCİ üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.
b)Meclis Asıl Katip Üyelik için;BBP.Hicabi PEKYÜREK,AKP.Fuat ULAŞ aday olduğu yapılan gizli oy açık tasnif usulü seçimde onbirer(11) oy aldığı bir oy pusulasının boş çıktığı görülerek üç yıl görev yapmak üzere asıl meclis katip üyeliğine seçildiler.
c)Yedek Katip Üyelik için;BBP.Hasan ÇOLAK,MHP.Hali GÜNER aday olduğu yapılan gizli oy açık tasnif usulü seçimde onbirer(11) oy aldığı bir oy pusulasının boş çıktığı görülerek üç yıl görev yapmak üzere yedek meclis katip üyeliğine seçildiler.
04.04.2016 Tarih 2016/16 sayılı Karar Özeti
ÖZÜ:KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ
Belediyemiz Meclisi 04/04/2016 tarihli birinci birleşimin birinci oturumunda gündemin 4ncü sırasında yeralan a)Plan Bütçe Komisyonu Seçimine geçildi.Komisyonun üç kişiden oluşturulması ve bir yıl görev yapmak üzere seçilmesine,BBP.Mahmut CİRİTCİ,BBP.Hasan ÇOLAK,AKP.Yılmaz AKMEŞE aday olduğu yapılan açık oylama usulü ellerini yukarı kaldırılarak yapılan seçimde oybirliği ile seçildiler.
b)İmar Komisyonu Seçimene geçildi;Komisyonun üç kişiden oluşturulması ve bir yıl görev yapmak üzere seçilmesine BBP.Hicabi PEKYÜREK,BBP.Yalçın AKGÜN,AKP.Orhan ÇAĞATAY adayolduğu yapılan açık oylama usulü ellerini yukarı kaldırılarak yapılan seçimde oybirliği ile seçildiler.
04.04.2016 Tarih 2016/17 sayılı Karar Özeti
ÖZÜ:DENETİM RAPORU
Belediyemiz Meclisi 04/04/2016 tarihli toplantısında birinci birleşimin birinci oturumunda gündemin 5nci sırasında yeralan 2015 Yılı Denetim Raporu;Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci madde hükmünce Belediye Başkanı Mustafa DEMİR 2015 Yılı Denetim Raporunu okutmak sureti ile meclisi bilgi verdi.
04.04.2016 Tarih 2016/18 sayılı Karar Özeti
ÖZÜ:2015 YILI FAALİYET RAPORU
Belediyemiz Meclisi 04/04/2016 tarihli toplantısında birinci birleşimin birinci oturumunda gündemin altıncı sırasında yeralan 2015 Yılı Faaliyet Raporu 5393 sayılı Belediye Kanununun 56 ncı madde hükmünce Meclis 1.Bşk V.Hicabi PEKYÜREK başkanlında görüşülmeye geçildi.Belediye Başkanı Mustafa DEMİR 2015 Yılı Faaliyet Raporunu okutup gerekli açıklamalarda bulundu.Belediyemiz Meclisince gelir gider,belediyemiz maddi durumu gözönünde bulundurularak 2015 Yılı Faaliyet Raporunun yeterliliğine,yapılan işaretli oylama sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi Üyelerinden Fuat ULAŞ,Yılmaz AKMEŞE,Orhan ÇAĞATAY,Mustafa İNCEÖZ,Milliyetçi Hareket Partisinden Halil GÜNER,Ubbat İNCEÖZ’ün ret verdiği,Büyük Birlik Partisinden Hicabi PEKYÜREK,Mustafa DEMİR,Mahmut CİRİTCİ,Hasan ÇOLAK,Hanifi KILIÇ,Yalçın AKGÜN’ evet oyları ile yapılan açık oylama sonucunda belediye başkanının bulunduğu altı evet oyu ile yeterliliği oy çokluğu ile karara bağlandı
04.04.2016 Tarih 2016/19 sayılı Karar Özeti
ÖZÜ:ORAN TEMSİL VE İLZAM
Belediyemiz Meclisinin 04/04/2016 tarihli toplantısında gündemin 8nci sırasına eklenen ORAN kalkınma ajansına mali destek proğramı için yetki talebi görüşülmeye geçilerek;Belediyemiz personeli Halil Osman YİĞİT’e Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Proğramına belediyemiz adına proje hazırlamaya proje isminin “Engelleri Aşıyoruz”projesinin temsil ve ilzam yetkilerinin belediyemiz personeli Halil Osman YİĞİT’e verilmesine oybirliği ile karar verildi.

04.04.2016 Tarih 2016/20 sayılı Karar Özeti
ÖZÜ:ENCÜMEN SEÇİMİ

Belediyemiz Meclisi 04/04/2016 tarihli toplantısında birinci birleşimin birinci oturumunda gündemin 7nci sırasında yeralan encümen Seçimine geçildi.Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci maddesince;Mahut CİRİTCİ,Hasan ÇOLAK,Yılmaz AKMEŞE,Halil GÜNER aday olduğu yapılan gizli oy açık tasnif usulü seçimde adayların hepside altı şar oy aldıkları görülerek ad çekme usulü ile bir yıl görev yapmak üzere Meclis Başkanı Mustafa DEMİR ad çekme kura sonucunda Mahmut CİRİTCİ,Hasan ÇOLAK’görev yapmak üzere belirlendiğini açıklamıştır.

Bu haber 1.576 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum