2016 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

9 Şubat 2016

05.02.2016 Tarih 2016/06 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi Şubat ayı toplantısını 05/02/2016 tarihine rastlayan cuma günü saat 10.00 de 156 sayılı toplantı gündemindeki konuları görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşime açtı.Yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek birleşime geçildi.Gündemin birinci maddesi Gemerek Türk Hava Kurumu Şube Başkanlığının yer talebi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülerek;derneğin kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek olduğu,İlçe gençlerine çeşitli eğitim ve kurslar düzenleyerek gençlere yapacağı faaliyetler göz önünde bulundurularak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci madde e fıkrası uyarınca 5 yıllığına belediyemize ait Bahçeli Mahalle Tekke Sokak 13/B nolu yerin tahsis edilmesine katılanların oybirliği ile kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

05.02.2016 Tarih 2016/07 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 05/02/2016 tarihli birleşiminde gündemin 2nci maddesi Ücret Tarifesi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülerek;Elenmiş kum kepçesinin toplu alımlarda yani 100 yüz kepçe üzeri alımlarda KDV dahil 40,00TL.ye verilmesine bu konuda Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’e indirimli vermeye yetki olduğuna katılanların oybirliği ile kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

05.02.2016 Tarih 2016/08 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 05/02/2016 tarihli birleşiminde gündeme 3nci madde olarak eklenen parsel satışı birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülerek; Bahçeli Mahalle Cumhuriyet meydanında bulunan ve mülkiyeti Akif KÜLEKÇİ’ ye ait 122 ada 1 nolu parselde yolda ihdas yapıldıktan sonra Belediye adına Tescil olan 122 ada 20 nolu 37,32 m2 ve 21 nolu 0,29 m2 yüzölçümlü parsellerin satışının yapılması katılanların oybirliği ile kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

Bu haber 1.077 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum