2017 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

5 Aralık 2017

01.12.2017 Tarih ve 2017/45 Sayılı Meclis Karar Özeti

Belediyemiz Meclisi 01/12/2017 tarihine rastlayan cuma günü saat 10:00 da başlayan toplantısında toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek,Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı.

Gündemin birinci maddesi Arsa Takası birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülerek;İlçemiz Fevziçakmak mahallesi Dr.Bahattin TANER caddesi üzerinde bulunan ve mülkiyeti 3/5 i Gemerek Belediyemize ait,2/5 i ise(199m²) şahısa ait olan 213 ada,1 parseldeki yere karşılık,belediyemize ait Fevziçakmak mahallesi 210 ada 17 parsel nolu 835,04m² taşınmaz ile takas yapılmamasına katılanların oybirliği ile kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

01.12.2017 Tarih ve 2017/46 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 01/12/2017 tarihli toplantısında gündemin ikinci sırasında yer alan Taşınmaz Mal alımı görüşülerek;Belediyemiz yatırım ve hizmetlerinde kullanılmak üzere İlçemiz maliye hazinesi tarafından satışa çıkarılan arazi ve arsaların satın alınmasına katılanların oy birliği ile karar suretinin gereği için Mali Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

Bu haber 710 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum