2017 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2 Ekim 2017

02.10.2017 Tarih ve 2017/38 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 02.10.2017 tarih pazartesi günü saat 14.00 de başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı.Meclise sunulacak konular,meclis başkanlığına hitaben verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu Fen İşleri Birimince Belediye Başkanlığına sunulan 02/10/2017 tarihli ve İmar Tadilatları konulu talep ve ekleri Meclis
Başkanlığınca okutularak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24 ncü madde hükmünce İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edildi. Geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak,İmar Komisyonundan gelen 02/10/2017 tarihli İmar Tadilatlarına ait görüşlerini içerir rapor gündemin birinci maddesi olarak birinci birleşimin birinci oturumunda katılanların oybirliği ile gündeme alınarak görüşülmeye geçildi.
A-İlçemiz Yukarı mahalle 279 Ada 5 Parsel nolu taşınmaza Kredili Yurtlar Kurumu tarafından yurt yapılması planlanmakta olup, İlçemizde Meslek Yüksek Okulu bulunmakta ancak yurt bulunmadığından öğrencilerin kalacak yer sıkıntısı olduğu göz önünde bulundurularak, ayrıca yatırımın İlçe gelişimi açısından önem taşımaktadır. Ancak Yurt yapılabilmesi için anılan parselin bitişiğinde bulunan 279 Ada 2 parsel nolu taşınmazın imar planında üniversite alanı olarak belirlenmesi ve mülkiyetinin özel şahıs olması nedeniyle yurt yapılmasında engel teşkil ettiğinden, 279 ada 2 parsel nolu taşınmazın tadilat yapılarak ayrılması gerektiğinden İmar Komisyonundan geldiği şekli ile bu bölgede tadilat yapılmasına katılanların oybirliği ile;
B-İlçemiz Bahçeli mahallede ( Muhsin Yazıcıoğlu ) bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 161 Ada 38 Parsel nolu taşınmaza Hastane yapılması planlanmakta olup, İlçemiz mevcut Devlet Hastanesi Binasının eski ve yetersiz olması nedeniyle yeni Devlet Hastanesi Binasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılacak olan bu yatırımın hem İlçemizin gelişimi açısından faydalı olacağından hem de İlçemize güzel bir görünüm sağlayarak Hastane Binası sorununu ortadan kaldıracağından anılan yerde Hastane alanı olarak tadilat yapılması ve hastanenin mevcutta kullanmış olduğu iki taraflı yol bulunması nedeniyle İmar Komisyonundan geldiği şekli ile161 Ada 38 parsel ile 161 Ada 29 parsel nolu taşınmaz arasında bulunan imar yolunun kaldırılmasına katılanların oybirliği ile kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

Bu haber 703 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum