2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

3 Temmuz 2017

07.06.2017 Tarih ve 2017/25 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 07.06.2017 Çarşamba günü Meclis toplantısında gündemin 1. Maddesi ücret tarifesinin görüşülmesine geçildi.
Belediyemiz kilit parke taş imalathanesinde üretilen taşın fiyatının, üretim ve diğer girdi maliyetlerinin artması nedeniyle günün piyasa şartları göz önüne alınarak 6 cm lik kilit parke taşı metre kare birim fiyatı KDV dahil 11.00 TL., 8 cm lik kilit parke taşı metre kare fiyatı 13.00 TL olarak satılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
07.06.2017 Tarih ve 2017/26 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 07.06.2017 Çarşamba günü Meclis toplantısında gündemin 2 Maddesi İmar Tadilatlarının görüşülmesine geçildi.
A-İlçemiz Yukarı mahalle 377 Ada 1 Parsel nolu taşınmaza 4 Derslik Eğitim binası (okul ) yapılması planlanmakta olup, Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediyemize verilmiş olan 23.05.2017 tarih ve 7393212 sayılı dilekçeye istinaden belirtilen yerde yerinde yapılan incelemeler neticesinde yapılacak olan yatırımın İlçe gelişimi açısından önem taşıdığından, İmar planında belirtilen 5 metrelik çekme mesafesinin 3 metreye çekilmesine;
B-İlçemiz Fevzi Çakmak mahallesi ( Ali Kemali Efendi ) 247 Ada 46 Parsel nolu taşınmazda bulunan Anadolu lisesinin bahçesine Spor Salonu yapılması talep edilmekte olup, Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediyemize verilmiş olan 22.05.2017 tarih ve 415 sayılı dilekçeye istinaden belirtilen yerde yerinde yapılan incelemeler neticesinde, İlçemiz genelinde spor sahasının kısıtlı olması göz önünde bulundurularak yapılacak olan spor sahasının çocuk ve gençleri spora yöneltmesi ve kötü alışkanlıklardan koruması, ayrıca yatırımın İlçe gelişimi açısından önem taşıması nedeniyle İmar planında belirtilen 10 metrelik çekme mesafesinin 5 metreye çekilmesine İmar Komisyonundan geldiği şekli ile katılanların oy birliği ile karar verildi. Kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
07.06.2017 Tarih ve 2017/27 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 07.06.2017 tarihi Çarşamba günü toplantısında gündemin 3 Maddesi Mevzi imar planı yapımının görüşülmesine geçildi.
İlçemiz İmar alanı ile Hayvancılık bölgesi arasında kalan Alperen Mahallesi 108 Ada 6, 34,134,135 ve 150 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alana yapı ve tesis yapılması planlandığından yapılacak olan bu yatırımın İlçemizin çehresini değiştireceği ve İlçe gelişimi açısından önem taşıyacağından Gemerek mücavir sınırları içerisinde kalan Alperen Mahallesi 108 Ada 6, 34,134,135 ve 150 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alana mevzi imar planı yapılmasına İmar Komisyonundan geldiği şekli ile katılanların oy birliği ile karar verildi. Kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

 

07.06.2017 Tarih ve 2017/28 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 07.06.2017 tarihi Çarşamba günü toplantısında gündemin 4 Maddesi Arsa tahisisinin görüşülmesine geçildi.
İlçemiz Bahçeli mahalle ( Muhsin Yazıcıoğlu ) uzunbayır mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 161 Ada 38 parsel nolu taşınmaza Sağlık Bakanlığı tarafından Hastane yapılması planlandığından taşınmazın tahsisi talep edilmektedir.
İlçemizdeki mevcut hastanenin yeterli kapasitede olmaması nedeniyle yaşanan sağlık sorunlarının yeterli ölçüde giderilememesi, İlçenin konumu ve yapısı gibi durumlar göz önünde alınarak yapılması planlanan Hastanenin İlçemizin gelişimi açısından büyük önem taşıdığından, 161 ada 38 parsel nolu taşınmazın Tahsis amacında kullanılmak suretiyle Hastane adına tahsis edilmesine imar komisyonundan geldiği şekli ile katılanların oy birliği ile karar verildi.Kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verilmiştir.

07.06.2017 Tarih ve 2017/29 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediye Meclisinin 07.06.2017 Çarşamba günü yapılan toplantısında ek gündemin görüşülmesine geçildi.
Gemerek İlçesinin Yapılan Genel İmar Revizyonunda düşülen plan notlarında Ticaret+Konut ( TİCK) lejantı verilen alanlarda ticaret ve konut alanlarının yeniden değerlendirilmesine ve plan notlarında varsa diğer eksikliklerin değerlendirilerek düzeltilmesine katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.Kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verilmiştir.
07.06.2017 Tarih ve 2017/30 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediye Meclisinin 07.06.2017 Çarşamba günü yapılan toplantısında ek gündemin görüşülmesine geçildi.
A-Gemerek İlçesi Fevzi çakmak mahallesi 222 Ada 3 ve 12 parsel nolu taşınmazlar üzerinde bulunan mevcutta olmayan ancak imar planında bulunan yeşil alanın o bölgede yeterli yeşil alanın bulunması nedeniyle İmar Kanunu ve Yönetmeliklere uygunluk derecesine göre kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi. Kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verilmiştir.
B- Gemerek İlçesi Bahçeli mahalle 171 Ada 3 ve 51 nolu parseller üzerinde bulunan Cami alanının yine 171 ada 53 nolu parsele kaydırılmasına oy birliği ile karar verildi. Kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verilmiştir.

 

Bu haber 857 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum