2017 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

9 Kasım 2017

 

02.11.2017 Tarih ve 2017/40 Sayılı Meclis Karar Özeti

Belediyemiz Meclisi 02/11/2017 tarihine rastlayan perşembe günü saat 10:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek.Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı.
Meclise sunulacak konular meclis başkanlığına hitaben verilmiş dilekçe olup olmadğını sordu,bulunmadığını belirterek geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak gündemin birinci maddesi 2018 Mali Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülmek üzere havale edilerek,.gündemin ikinci maddesi a)Meclis ve Komisyon Üye Huzur Hakkı görüşülmeye geçilerek;5393 sayılı Belediye Kanununun 32 nci madde hükmünce Meclis Başkan ve üyelerine,meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları hergün için 39ncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
b)Komisyon Rapor Ücreti:Komisyon raporlarının tarafına verilmesini talep edenlere 5393 sayılı Belediye Kanununun 24ncü madde hükmünce 25,00TL.ücret karşılığında verilmesine karar suretinin gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

02.11.2017 Tarih ve 2017/41 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediye Meclisi 02/11/2017 tarihine rastlayan perşembe günlü toplantısında da 1nci birleşiminin birinci oturumunda gündemin ücüncü sırasında yer alan Arsa Takası gündem maddesi İlçemiz Fevzi Çakmak Mahallesi Dr Bahattin Taner caddesi üzerinde bulunan ve mülkiyeti 3/5 i Gemerek Belediyesi, 2/5 i ise Turgut BOZBIYIK’ ait 213 Ada 1 parsel nolu Fırın ve arsası vasıflı taşınmazın Turgut BOZBIYIK’ a ait olan 2/5 hissenin ( 199 m2 ) konumu, yerine Fevzi Çakmak mahallesi 210 ada 17 parsel nolu ve 835,04 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile takas yapılması konusunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havalesine karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine

02.11.2017 Tarih ve 2017/42 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 02/11/2017 tarihli toplantısında gündemin 4ncü sırasında yeralan OSB Müteşebbis Heyetine Üye Seçimi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülerek;
ASIL ÜYELER YEDEK ÜYELER
1-Mustafa DEMİR 1-Ubbat İNCEÖZ
2-Hicabi PEKYÜREK 2-Yılmaz AKMEŞE
3-Hasan ÇOLAK 3-Hanifi KILIÇ
4-Mustafa İNCEÖZ 4-Fuat ULAŞ
5-Yalçın AKGÜN 5-Mahmut CİRİTCİ’nin görev yapmak üzere yapılan açık oylama usulü katılanların oybirliği seçildi.Kararın gereği için karar suretinin Gemerek Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi

02.11.2017 Tarih ve 2017/43 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 02/11/2017 tarihli toplantısında gündemin 5ncü sırasında yeralan Cadde ve Sokak İsmi verilmesi ve değişikliği birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülerek;A- İlçemiz Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan Dr. Bahattin Taner ile Kayseri Sivas Karayolu arasında kalan Evren caddesinin isminin Necmettin ERBAKAN olarak değiştirilmesine katılanların oybirliği ile kararın gereği için 5393 sayılı Belediye Kanununun 81 nci madde hükmünce Kaymakamlık Onayına sunulmasına müteakip Fen işleri Müdürlüğüne verilmesine.
B- İlçemiz Alperen Mahallesi 137 Ada 2 3 ve 138 Ada 1 2 parseller ile mezarlık arasında kalan ve ismi bulunmayan yola Mezarlık Caddesi isminin verilmesine katılanların oybirliği ile kararın gereği için 5393 sayılı Belediye Kanununun 81 nci madde hükmünce Kaymakamlık Onayına sunulmasına müteakip Fen işleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.Meclis Başkanı Mustafa DEMİR belediye meclisinin birinci birleşiminin birinci oturumunu kapattığını ikinci birleşimin 06/11/2017 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14:00 de yapılacağını duyurdu.

07.11.2017 Tarih ve 2017/44 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediye Meclisi 07/11/2017 tarihine rastlayan salı günü saat 10:00 da başlayan 3nci birleşiminin birinci oturumunda Belediyemiz Plan ve Bütçe komisyonundan meclise 07/11/2017 tarihinde sunulan 2018 mali yılı bütçesi meclisçe görüşülmeye geçilerek;

 

2018 VE TAKİP EDEN 2 YIL GİDER BÜTÇESİ
KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TEKLİFLERİ İCMALİ ( 1. DÜZEY )(TL)

2018 Ödeneği 2019 Ödeneği 2020 Ödeneği
02-01-01-01 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 731.394,00 805.411,00 852.781,00
31-01-01-02 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ 89.445,00 98.388,00 108.151,00
32-01-01-02 FİNANSAL VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2.202.218,00 2.418.350,00 2.660.080,00
33-03-02-00 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ(Yangından Korunma Hzm.) 341.613,00 375.797,00 413.330,00
34-03-01-09 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ(Sınıflandırmaya Girmeyen Güenlik Hizmetleri) 211.699,00 233.967,00 256.123,00
34-10-09-09 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ(
Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güv.ve Sos.Yardım Hizmetleri)
15.678,00 17.245,00 18.926,00
44-04-02-01 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ( Tarım Hizmetleri ) 268.424,00 295.263,00 324.789,00
39-04-05-01 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Karayolu inşaat işleri ve Hizmetleri ) 4.342.644,00 4.752.525,00 5.217.509,00
42-04-05-02 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ( Karayolu sistemi işletme işleri ve hizmetleri ) 275.010,00 302.508,00 332.758,00
46-05-01-00 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ( Atık yönetimi hizmetleri ) 2.194.936,00 2.414.395,00 2.655.818,00
46-05-02-00 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ( Atık su yönetimi hizmetleri ) 42.592,00 46.850,00 51.515,00
47-06-03-00 İSKAN VE TOPUM REFAHI HİZMETLERİ ( Su temini İşleri ve Hizmetleri ) 576.326,00 633.918,00 697.302,00
TOPLAM 11.291.979,00 12.393.517.00 13.589.082.00

 

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 1.DÜZEY İCMALİ( B ) CETVELİ
2018 VE TAKİP EDEN 2 YIL GELİR BÜTÇESİ

 

GELİRİN KODU 2018 Ödeneği 2019 Ödeneği 2020 Ödeneği
I II
01 VERGİ GELİRLERİ 595.138,00 654.647,00 720.111,00
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.254.333,00 1.379.772,00 1.517.739,00
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 431.244,00 474.367,00 521.802,00
05 DİĞER GELİRLER 8.708.764,00 9.551.981,00 10.463.406,00
06 SERMAYE GELİRLERİ 302.500,00 332.750,00 366.024,00
GENEL TOPLAM 11.291.979,00 12.393.517,00 13.589.082,00

 

Yapılan görüşmeler sonunda, Gelir ve Gider Bütçesinin denk olduğu yasal payların ayrıldığı gelirlerin yasal dayanağının mevcut olduğu Gemerek Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesinin 11.291.979,00.-TL.- olarak Bütçe kararnamesi madde madde, yılı gider bütçesi her birimin fonksiyonel sınıflandırılmalarının birinci düzeyi, yılı gelir bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi, yılı finansman ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden yapılan ad okuma suretiyle oylama sonucunda Fuat ULAŞ,Ubbat İNCEÖZ,Yılmaz AKMEŞE 3 ret,8 evet oyu ile katılanların oy çokluğu ile karara bağlanmıştır.

Bu haber 682 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum