2017 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

9 Mayıs 2017

08.05.2017 Tarih 2017/23 sayılı Karar Özeti

Belediyemiz Meclisi  08.05.2017 tarih pazartesi   günü saat 10.00 de başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı.2016 Mali Yılı Kesin Hesabı Plan Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu meclise sunulacak konular,meclis başkanlığına hitaben verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu Fen İşleri Müdürlüğünün 04.05.2017 tarih ve 909 sayılı, İmar Paftası konulu talep ve ekleri Meclis Başkanlığınca okutularak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24 ncü madde hükmünce İmar Komisyonunda görüşülmek üzere  havale edildi. Geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak, gündemin birinci sırasında yer alan, Plan Bütçe Komisyonunca meclise sunulan 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülerek; 2016 yılı kesin hesabını, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi gereğince görüşülmesine başlandı,

1)Yılı Gider Kesin Hesabı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurumsal KURUM ADI 2016 Cari Yılı
Kod.1 Kod.2 Kod.3 Kod.4
TL
46 58 09   GEMEREK BELEDİYESİ 6.793.416,50
46 58 09 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 484.958,69
46 58 09 31 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ 56.910,25
46 58 09 32 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 552.974,49
46 58 09 33 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 182.425,83
46 58 09 34 ZABITA  MÜDÜRLÜĞÜ 161.239,18
46 58 09 39 FEN İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 2.160.805,71
46 58 09 42 OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ 99.267,21
46 58 09 44 PARK, BAHÇE VE FİDANLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 148.277,38
46 58 09 46 MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ 2.610.973,26
46 58 09 47 SU HİZMETLERİ 335.584,50

 

2016 yılı gider kesin hesabı, Mahalli idareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği gereği, Gider Kesin Hesabı kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi üzerinden ayrı ayrı işaretle oylama usulü ile oylanarak(el kaldırarak) 7 evet 4 ret (ret verenler Fuat ULAŞ Mustafa İNCEÖZ Ubbat İNCEÖZ Yılmaz AKMAŞE) katılanların oy çokluğu ile karara bağlandı.

2) Yılı Gelir Kesin Hesabı

Ekonomik Kod 1.Düzey  

EKONOMİK KOD ADI

 

TUTARI

1 Vergi Gelirleri 601.862,65.-TL
2 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 683.840,31.-TL

 

3 Diğer Gelirler 5.693.690,59.-TL

 

Toplam                  6.979.393,55.-TL

 

 

3-2016 Yılı Bütçesinde Ödenek hareketleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

2016 Yılı Bütçe Ödeneği………………………….. :9.260.000.00.TL

Aktarma Yolu ile eklenen ödenek…………………:     471.810,00.TL

Aktarma yolu ile düşülen ödenek………………….:     471.810,00.TL

Toplam Ödenek……………………………………:  9.260.000,00.TL

Toplam Harcama…………………………………..:  6.793.416,50.TL

İptal Edilen  Ödenek……………………………….:  2.466.583,50.TL

4-Kayıtlarımızda Tahsili imkânsız hale gelip terkin edilen tahakkuk artığına rastlanmamıştır.

5-2016 yılında tahakkuk edipte ödenmeyen bütçe emaneti: 424.027,10.TL

6-2017 yılına devreden tahakkuk artığı                                     :1.248.026,47.TL

Gelir Kesin Hesabı ise ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi, itibariyle toplamları üzerinden işaretle oylama usulü ile oylanarak(el kaldırarak) 2016 yılı kesin hesabı 7 evet 4 ret (ret verenler Fuat ULAŞ Mustafa İNCEÖZ Ubbat İNCEÖZ Yılmaz AKMAŞE) katılanların oyçokluğu ile kabulüne karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

08.05.2017 Tarih 2017/24 sayılı Karar Özeti

Belediyemiz Meclisince Fen İşleri Müdürlüğünün 04.05.2017 tarih ve 909 sayılı, İmar Paftası konulu talep ve ekleri İmar Komisyonuna havale edilmiş,İmar Komisyonu konuyu inceleyerek 08/05/2017 tarihinde  raporunu meclise görüşülmek üzere sunması üzerine gündemin 2nci maddesi olarak belediyemiz meclisince görüşülerek  müdürlük yazısı ve komisyonun raporu değerlendirilerek geldiği şekli ile İmar Planı Revizyonu Onayı konulu 14.09.2015 tarih ve 32 sayılı meclis kararı, İlçemizin  bütünlüğünü ilgilendirdiğinden ve plan bütünlüğü açısından incelendiğinde Gemerek (Sivas) Revizyon İmar Planında 18.L.I.d  paftanın sadece 249 ada 19 parseli kapsamadığını, etrafındaki diğer paftalarla bütünlük arz ettiği  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftalarının onaylı olmasından dolayı pafta isminin sehven yazılmadığı anlaşıldığından, 14.09.2015 tarih ve 32 sayılı meclis Kararında geçmeyen 18.L.I.d paftasının 7evet 4 ret (ret verenler Fuat ULAŞ Mustafa İNCEÖZ Ubbat İNCEÖZ Yılmaz AKMAŞE) iş bu meclis kararında geçirilmesine  kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

Bu haber 885 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum