2017 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

6 Nisan 2017

03.04.2017 Tarih 2017/15 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 03.04.2017 tarih pazartesi günü saat 14.00 de başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı. meclise sunulacak konular,meclis başkanlığına hitaben verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu bulunmadığını belirtti.Geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak, gündemin birinci maddesi Mevzi İmar Planı birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; A-İlçemiz merkezine yapılacak olan doğalgaz hattı İlçemiz için önem taşıdığından ve yapılacak olan bu yatırım ilçe halkına ve çevre kirliliğinin önlenmesi açısından büyük faydalar sağlayacağından Doğalgaz vanasının yeri olarak Gemerek mücavir içerisinde kalan Karacalar Mah.325 ada 19 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alana mevzi imar planı yapılmasına,

B- İlçemiz Fevzi Çakmak Mahallesi çipilyazısı mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait 254 Ada 2 parsel nolu taşınmaza Tarım ve Hayvancılık ile ilgili yatırım yapılması planlandığından ve yapılacak olan bu yatırım İlçemizde hem istihdam açısından hem de İlçe görünümü açısından büyük önem taşıdığından mevzii imar planı yapılmasına İmar Komisyonundan geldiği şekli ile katılanların oybirliği ile karar verildi.Kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
03.04.2017 Tarih 2017/16 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 03.04.2017 tarih pazartesi günü toplantısında gündemin ikinci maddesi Su Deposu Kararı Düzeltme birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;07.12.2016 tarih ve 2016/44 nolu meclis kararında su depo yerleri hatalı belirtildiğinden anılan kararın iptaline.İlçemiz Sızır ishale hattının ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle sık sık arıza meydana gelmesi ve halkın içme suyu sıkıntısı yaşaması sebebiyle yenileme çalışmaları işlemi için proje tamamlandığından ve su depolarının yerleri belli olduğundan İlçemiz Bahçeli mahalle 131 ada 72 parsel nolu mera vasıflı taşınmaza ve Gaziosmanpaşa Mah.163 ada 117 nolu mera vasıflı taşınmaza denk gelen içme suyu depo yerlerinin tahsis amacı değişikliğinin yapılabilmesi için depoların denk geldiği alanda kısmen kamulaştırılma yapılmasına İmar Komisyonundan geldiği şekli ile katılanların oybirliği ile karar verildi.Kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
03.04.2017 Tarih 2017/17 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 03.04.2017 tarih pazartesi günü toplantısında gündemin ücüncü maddesi Gemerek Devlet Hastanesinden Araç Talebi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;Gemerek Devlet Hastanesi Araçlarından 58 FC 712 plakalı Ambulans vasfına uygun olmayan aracı bedelsiz,şartsız olarak devir talebinde bulunulmasına ilgili iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in yetkili olduğuna kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
03.04.2017 Tarih 2017/18 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 03.04.2017 tarih pazartesi günü toplantısında gündemin dördüncü maddesi Arsa ve Bina satışı birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; İlçemiz Fevzi Çakmak Mahalle köyönü mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 264 Ada 11 parsel numaralı ve 1063,67 m2 üzerinde bulunan binanın kullanılamayacak derecede virane olması ve bu bölgede Belediyemizin herhangi bir yatırım düşünmemesi nedeniyle, ayrıca Belediyemiz bütçesine gelir getireceğinden taşınmazın satılmasına Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile katılanların oybirliği ile karar verildi.Kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler ve Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
03.04.2017 Tarih 2017/19 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 03.04.2017 tarih pazartesi günü toplantısında gündemin beşinci maddesi 2016 Yılı Denetim Raporu birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;2016 Yılı Denetim Raporu Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci madde hükmünce Belediye Başkanı Mustafa DEMİR 2016 Yılı Denetim Raporunu okutmak sureti ile meclise bilgi verdi.

03.04.2017 Tarih 2017/20 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 03.04.2017 tarih pazartesi günü toplantısında gündemin altıncı maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonların Üye seçimi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;A)Plan ve Bütçe Komisyonuna;Komisyonun üç kişiden oluşturulması ve bir yıl görev yapmak üzere seçilmesine.Büyük Birlik Partisinden Hicabi PEKYÜREK,Yalçın AKGÜN,Adalet ve Kalkınma Partisinden Mustafa İNCEÖZ aday olduğu yapılan açık oylama usulü seçimde oybirliği ile görev yapmak üzere seçildiler.
B)İmar Komisyonu seçimine geçildi.Komisyonun üç kişiden oluşturulması ve bir yıl görev yapmak üzere seçilmesine.Büyük Birlik Partisinden Mahmut CİRİTCİ,Hasan ÇOLAK,Adalet ve Kalkınma Partisinden Orhan ÇAĞATAY’ın aday olduğu yapılan açık oylama usulü seçimde oybirliği ile görev yapmak üzere seçildiler.
03.04.2017 Tarih 2017/21 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 03.04.2017 tarih pazartesi günü toplantısında gündemin yedinci maddesi Encümen Seçimi birinci birleşimin birinci Encümen Seçimine geçildi.Belediye Meçlisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci maddesince yapılan gizli oy açık tasnif usulü seçimde aday olan Hanifi KILIÇ (7) yedi oy,Murat SOYTÜRK (7) yedi oy,Mustafa İNCEÖZ(5)beş,Yılmaz AKMEŞE(5)beş oy aldıkları tespit edilerek bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine ençok oy alan Hanifi KILIÇ ve Murat SOYTÜRK seçilmiştir.
03.04.2017 Tarih 2017/22 sayılı Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 03.04.2017 tarih pazartesi günü toplantısında gündemin sekinzinci maddesi maddesi 2016 Yılı Faaliyet Raporu birinci birleşimin birinci oturumunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 56 ncı madde hükmünce Meclis 1.Başkan Vekili Fuat ULAŞ başkanlığında görüşülmeye geçildi.Belediye Başkanı Mustafa DEMİR 2016 Yılı Faaliyet Raporunu okutup gerekli açıklamalarda bulundu.Belediyemiz meclisince gelir-gider,belediyemiz maddi durumu gözönünde bulundurularak 2016 Yılı Faaliyet Raporunun yeterliliğine yapılan işaretli oylama usulü sonucu oybirliği ile yeterliliğine karar verildi.

Bu haber 821 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum