2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

27 Ağustos 2018

02.08.2018 Tarih ve 2018/26 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 02.08.2018 tarih perşembe günü saat 10.00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı. Meclise sunulacak konular, meclis başkanlığına hitaben verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu,bulunmadığını belirterek geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak, gündemin birinci maddesi Atakent Yapı Kooperatifine Arsa Devri Belediye Başkanına Yetki verilmesi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; Konunun daha ayrıntılı şekilde araştırılmak ve incelenmek üzere gelecek aylardaki gündemlerde görüşülmek üzere ertelenmesine
Katılanların oybirliği ile karar verildi
02.08.2018 Tarih ve 2018/27 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 02.08.2018 tarih perşembe günlü toplantısında gündemin ikinci maddesi İmar Tadilatları birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek,Komisyondan geldiği şekli ile;
a.) Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan 247 Ada 5 parsel nolu taşınmaza yapılması planlanan konut İlçemizin gelişimi ve çevre görünümü açısından faydalı olacağından yatay 28,180,21 – 28.388,84 dikey 26.163,14 – 26.389,49 koordinatları arasında kalan alanda mevcutta yençok :15,50 olan kat yüksekliğinin zemin+4 toplamda 5 kat olarak tadilatının ve yoğunluk artışı yapılmasına, ayrıca aynı parsel içerisinde bulunan 7 metrelik imar yolunun yine aynı parsel içerisinde kaydırılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
b.) Yenihayat Mahallesi istasyonaltı mevkiinde bulunan 148 Ada 11 ve 25 parsel nolu taşınmazlara yapılması planlanan konut İlçemizin gelişimi ve çevre görünümü açısından faydalı olacağından yatay 29.610,11 – 29.929,72 dikey 29489,14 – 29.844,09 koordinatları arasında kalan alanda yoğunluk artışı yapılmadan mevcutta Yençok :15,50 olan kat yüksekliğinin zemin+6 toplamda 7 kat olarak tadilatının yapılmasına katılanların oybirliği ile kararın gereği için karar suretinin Fen işleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi
c.)Gaziosmanpaşa Mahallesinde bulunan 254 Ada ve 3 parsel nolu taşınmaz üzerinden geçen imar yolunun yine aynı parsel içerisinde kaydırılması talep edilmiş,olup belirtilen imar yolunun geçtiği alanda kadastro yolu bulunduğundan belirtilen yerde imar tadilatı yapılmamasına katılanların oybirliği ile kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

02.08.2018 Tarih ve 2018/28 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 02.08.2018 tarih perşembe günlü toplantısında gündemin üçüncü maddesi Mezbahada Kurban Kesim Ücreti birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek, Belediyemiz mezbahanesinde kurban dolayısı ile kurban bayramı süresince kesilecek Büyükbaş hayvan kesim ücretinin:75TL.Küçükbaş hayvan kesim ücreti:20TL.olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

02.08.2018 Tarih ve 2018/29 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 02.08.2018 tarih perşembe günlü toplantısında gündemin dördüncü maddesi Veterinerlik Hizmetleri Yönetmeliği birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek, İlçemiz belediyesi veterinerlik hizmetlerinde uygulanmak üzere tutanak ekindeki Gemerek Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin katılanların oybirliği ile kabulüne kararın gereği için karar suretinin Veterinerlik Hizmetlerine verilmesine karar verildi.

Bu haber 452 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum