2018 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

3 Aralık 2018

03.12.2018 Tarih ve 2018/42 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 03.12.2018 tarih pazartesi günü saat 10.00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı. Meclise sunulacak konular, meclis başkanlığına hitaben verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu,Meclis Üyesi Fuat ULAŞ’ın 20/11/2018 tarihli izin konulu dilekçesi okutuldu. 5393 sayılı Belediye kanununun 32 madde hükmünce izinli sayılmasının kabulü ile geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak, gündemin birinci maddesi Özel idare Müdürlüğüne Arsa Tahsisi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; Mülkiyeti Gemerek Belediyesi adına olan 2005 yılından beri Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından bakım evi olarak kullanılmakta olan Bahçeli Mahalle (Muhsin Yazıcıoğlu) 161 Ada 24 parsel nolu taşınmazın bir kısmının bölünerek Hastane alanı olarak ayrılması nedeniyle, son hali olan 161 Ada 37 parsel nolu ve 2530,59 m2 lik alanın üzerinde bulunan oturum alanı 500 m2 olan 2 katlı bina ile birlikte Sivas İl Özel idaresi adına 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 nci madde d fıkrası hükmünce bedelsiz devrine yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in yetkili olduğuna kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler ve Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

03.12.2018 Tarih ve 2018/43 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 03.12.2018 tarih pazartesi günü gündemin ikinci maddesi Kanalizasyon Güzergah Değişikliği birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; İlçemizde devam etmekte olan kanalizasyon işi ile ilgili Bahçeli Mahalle ( Muhsin Yazıcıoğlu ) ve 12233-2234-2235-2236-2237-2238-1082-1181-1325-132-1327-1328-988-787-785-630-2023-2053-2050-2127-2126-2126/A nolu bacaların bulunduğu alanda hem yapıların bulunduğu, hem de hattın gitmiş olduğu yol güzergahında değişiklik olması nedeniyle bacaların uygun yere alınmasına kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Bu haber 473 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum