2018 YILI ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

24 Aralık 2018

21.12.2018 Tarih ve 2018/45 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 21.12.2018 tarih cuma günü saat 10.00 de başlayan olağanüstü toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı.
Geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak, gündemin birinci maddesi Cami Yerinin Satışı birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; daha önce belediyemiz meclisince 03/09/2018 tarih ve 2018/31 sayılı meclis kararı ile; Bahçeli Mahallesi 442 ada 4 parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazda yapılması planlanan caminin(ibadet yerinin) Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bulunduğu bölgedeki toplu konutların ve ilgili bölgenin ihtiyacı olduğundan mülkiyeti belediyemize ait arsanın 5393 sayılı belediye kanunun 75/d maddesine istinaden aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere, kamu yararına hizmet eden Türkiye Diyanet Vakfına bedelsiz olarak devrinin yapılmasına karar alınmış olup Tapu Müdürlüğünce vakıfa bedel karşılığı yapılması gerektiği personellerimize belirtilmesi üzerine kararda geçen yerin 10TL.(OnTürklirası) bedel karşılığında 5393 sayılı belediye kanunun 75/d madde hükmünce aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere devrine yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in yetkili olduğu karar suretinin Fen İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Bu haber 419 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum