2018 YILI ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

17 Aralık 2018

14.12.2018 Tarih ve 2018/44 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 14.12.2018 tarih cuma günü saat 10.00 da başlayan olağanüstü toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Belediye Başkan V. Hicabi PEKYÜREK birleşimi açtı.
Geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak, gündemin birinci maddesi Kamu Yatırımı Kararı birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; İlçemizde sosyo ekonomi açısından büyük öneme haiz, İlçemizin kalkınmasında ve sanayileşmesinde önem arz eden Organize Sanayi Bölgesinin yol yapımı planlandığından, bir kamu yatırımı olan yol yapımının yapılacak yolun söz konusu mera vasfındaki Karacalar Mahallesi 231 ada 30 parsel, 234 ada 40 ve 41 parsellerdeki ilgili alanın 4342 sayılı Mera Kanunun 14. Maddesi c fıkrası gereğince tahsis amacı değişikliği yapılacağından yol yapımı için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14ncü maddesi a) bendi göz önünde bulundurularak kamu yatırımı kararının alınmasına katılanların oybirliği ile kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

Bu haber 435 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum