2018 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

5 Ekim 2018

03.10.2018 Tarih ve 2018/32 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 03.10.2018 tarih çarşamba günü saat 10.00 de başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı.Gündemin birinci maddesi Devlet Demir Yolları Arsasının satın alınması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; Gemerek İlçesi Yenihayat Mahallesi istasyon altı mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Devlet Demir Yollarına ait olan 29.399,28 m2 yüzölçümlü 158 Ada 1 numaralı parselin imar planında parka isabet eden 2.773,72 m2 si, Belediye Hizmet Alanına isabet eden 10.328,43 m2 si, Trafo alanına isabet eden 196,44 m2 si ile imar planında yola isabet eden 1.543,47 m2 si ile yine 2.779,60 m2 yüzölçümlü 148 ada 19 numaralı parselin Belediye Hizmet Alanına isabet eden 47,80 m2 si olmak üzere toplamda 14.889,86 m2 lik alanın 7,00 TL/M2 rayiç değeri üzerinden toplam 104.229,02 TL bedelle Gemerek Belediyesi adına satın alınmasına, Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’ e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
03.10.2018 Tarih ve 2018/33 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 03.10.2018 tarih çarşamba günlü toplantısında gündemin ikinci maddesi İmar Tadilatları İmar Komisyonundan geldiği şekli ile birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; A-Bahçeli Mahalle ( Muhsin Yazıcıoğlu ) Sivas-Kayseri karayolu üzerinde bulunan 172 Ada 40 ve 97 parsel nolu taşınmazlar üzerinde yaklaşık 30- 40 yıllık konut ve ticari alan bulunduğu, ancak Belediye İmar planında ise Sanayi alanı göründüğünden imar tadilatı talep edilmiştir. Yerinde yapılan mevcut durumda Konut ve ticari binaların bulunması nedeniyle ve mevcut planda Organize Sanayi Bölgesi alanı bulunduğundan anılan bölgede sanayi alanı ihtiyacı olmadığından yatay 28.922,84 29.473,50, dikey 27.575,02 28.048,56 koordinatları arasında kalan alanın ticaret ve konut alanı olarak tadilatının yapılmasına katılanların Fuat ULAŞ,Yılmaz AKMEŞE,Mustafa İNCEÖZ,Ubbat İNCEÖZ,Orhan ÇAĞATAY’ın beş ret,Mustafa DEMİR,Mahmut CİRİTCİ,Hasan ÇOLAK,Hicabi PEKYÜREK,Hanifi KILIÇ,Yalçın AKGÜN,Murat SOYTÜRK’ün yedi evet oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
B- Yukarı Mahallede bulunan ve mülkiyeti Cumhuriyet Üniversitesine ait olan 279 Ada 14 parsel nolu taşınmaz üzerine Öğrenci Yurdu yapılacağından yapılacak binanın rahatlıkla sığması ve kullanılabilir alan kalması açısından imar tadilatı talep edilmiştir. Yapılması planlanan Öğrenci Yurdu İlçe gelişimi ve çevre görünümü açısından faydalı olacağından yatay 27.868,52 28.180,50 dikey 26.077,29 26.453,24 koordinatları arasında Öğrenci Yurdu alanının çekme mesafelerinin 3 metreye ayarlanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
C- Bahçeli Mahallede (Muhsin Yazıcıoğlu )bulunan 171 Ada 23 parsel nolu ve Belediye imar planında Hükümet Konağı olarak ayrılmış olan alanın çevresinde uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi için imar plan değişikliği ihtiyacı duyulmuştur. Dolayısıyla Kaymakamlığın yapılması ilçemiz açısından önem taşıdığından imar plan değişikliği yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
D- Fevzi Çakmak Mahallesi Hanifi Demirkol Caddesi üzerinde bulunan 212 Ada 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda mevcutta açık yolların bulunduğu ve Belediye İmar Planında görünen imar yolunun üzerinde evlerin bulunması nedeniyle imar tadilatı talep edilmiştir. Yerinde yapılan incelemelerde alternatif yolların bulunduğu ve üzerinde yapıların bulunması nedeniyle yatay 27.916,15 28.054,55, dikey 26.718,10 26.983,08 koordinatları arasında kalan imar yolunun kaldırılmasına katılanların oybirliği ile kararın gereği için suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
03.10.2018 Tarih ve 2018/34 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 03.10.2018 tarih çarşamba günlü toplantıda gündemin üçüncü maddesi Arsa Satışı birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; İlçemiz Fevzi Çakmak Mahallesi Tuğsan caddesi üzerinde bulunan 210 ada 20 ve 35 parsel nolu taşınmazlara komşu olan yoldan ihdas edilmesi gereken kadastro yollarının Gemerek Belediyesi adına ihdas edilerek 273,81 m2 lik alanın satışı Belediyemiz bütçesine gelir getireceğinden taşınmazların satılmasına katılanların oybirliği ile kararın gereği için suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi
03.10.2018 Tarih ve 2018/35 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 03.10.2018 tarih çarşamba günlü toplantıda gündemin dördüncü maddesine eklenen Güzergah İzin Belgesi Ücreti birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; Belediyemizden Güzergah İzin Belgesi talebinde bulunan araç sahiplerinden 150TL. ücret alınmasına katılanların oybirliği ile kararın gereği için suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Zabıta Amirliğine verilmesine karar verildi

Bu haber 520 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum