2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

4 Eylül 2018

03.09.2018 Tarih ve 2018/30 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 03.09.2018 tarih pazartesi günü saat 10.00 de başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı. meclise sunulacak konular,meclis başkanlığına hitaben verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu bulunmadığını belirtti.Geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak, gündemin birinci maddesi İmar Tadilatları birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; A) Fevzi Çakmak (Ali Kemali Efendi) Mahallesinde bulunan 243 Ada 12 – 14 ve 15 parsel nolu taşınmaza İlçe Müftülüğü tarafından Kur’an Kursu ve Lojman yapılması planlanmakta olup imar tadilatı talep edilmiştir. Yapılması planlanan Kur’an Kursu ve Lojman İlçe Müftülüğü açısından acil ihtiyaç olduğundan ve İlçe gelişimi ve çevre görünümü açısından faydalı olacağından komisyondan geldiği şekli ile yatay 28.744,98 28.921,95 dikey 26.199,67 26.379,89 koordinatları arasında kalan alanın ibadet yeri olarak tadilatının yapılmasına katılanların oybirliği ile gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine.
B)Yukarı Mahallede bulunan ve mülkiyeti Cumhuriyet üniversitesine ait olan 279 Ada 14 parsel nolu taşınmaz üzerine Öğrenci Yurdu yapılacağından imar tadilatı talep edilmiştir. Yapılması planlanan Öğrenci Yurdu İlçe gelişimi ve çevre görünümü açısından faydalı olacağından komisyondan geldiği şekli ile yatay 27.868,52 28.180,50 dikey 26.077,29 26.453,24 koordinatları arasında kalan park alanının aynı bölgede uygun alana kaydırılarak tadilatının yapılmasına katılanların oybirliği ile gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi
03.09.2018 Tarih ve 2018/31 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 03.09.2018 tarihli toplantısında gündemin ikinci maddesi Diyanet Vakfına Arsa Devri birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; Bahçeli Mahallesi 442 ada 4 parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazın Türkiye Diyanet Vakfı tarafından cami (ibadet yeri) yapılmak üzere talep edilmektedir. Yapılması planlanan Caminin(ibadet yerinin) Türkiye Diyanet Vakfı tarafından acil ihtiyaç olduğundan ve bulunduğu bölgedeki toplu konutların ve ilgili bölgenin ihtiyacı olduğundan mülkiyeti belediyemize arsanın 5393 sayılı belediye kanunun 75. Maddesine istinaden aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu yararına dernek olan Türkiye Diyanet Vakfına bedelsiz olarak devrinin yapılmasına katılanların oybirliği ile gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

Bu haber 478 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum