2018 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

7 Kasım 2018

02.11.2018 Tarih ve 2018/36 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 02.11.2018 tarih cuma günlü toplantısında Ücret Tarifesi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçildi;

Elenmiş Kum Kepçesi 0,70 80,00.-TL.-( KDV Dâhil )
Elenmiş Kum kepçesi 0,30 115,00.-TL.-( KDV Dâhil )
Elenmemiş ırmaktan çıkan halde kumun kepçesi 60,00.-TL.-( KDV Dâhil )
15/30 Moloz Çakıl kepçesi 40,00.-TL.-( KDV Dâhil )
7/15 Moloz- Kepçesi 45.00.TL-(KDV DAHİL)
Kum nakli Gemerek ilçe içerisi; 170,00.-TL.-( KDV Dahil )
Kum nakli civar köylere kilometre hesabı ile; KM. X 17,00.-TL.-( KDV Dahil )
Greyder çalışma saati 340,00.TL (KDV Dahil)
Küçük kepçe çalışma saati 140,00.-TL.-( KDV Dahil )
Büyük kepçe çalışma saati 340,00.-TL.-( KDV Dahil )
Konutlara su satışı M³ 0,85.-TL.-KDV DAHİL
İşyerlerine su satışı M³ 1,14.-TL.-KDV DAHİL
Resmi Kurumlara su satışı M³ 1,14.-TL.-KDV DAHİL
6 cm’lik kilit parke taşın 1 M²’si 16,00.-TL.- ( KDV Dahil )
8 cm’lik kilit parke taşın 1 M²’si 18,00.-TL.- ( KDV Dahil )
Mabetlere su satışı ÜCRETSİZ
Bordür Taşı satışı(70*20*15 ebatlı) 8,50.-TL(KDV.Dahil)
Küçükbaş hayvan kesim ücreti 23,00.-TL.
Büyükbaş hayvan kesim ücreti 45,00.-TL.
Et nakli taşıt araçları ücreti 23,00.-TL
Hafta Tatili Kart Ücreti 6,00.TL
İlan ücreti (Belediye Hoparlöründen bir defa ilan 25,00.TL
İş Yeri Açılış İşletme Kart Ücreti 6,00.TL
İşyeri açma izin harcı M² 0,57.-TL.
Ticari çalışma ruhsatı tahsis belgesi veya devir alım başvurularında belge ücreti taksilerden;
750,00.-TL.

Belediye Tarafından verilecek olan İlk Defa D-4 yetki Belgesi verilmesi için 500,00.TL
Belediye Tarafından Yenilenen D-4 Yetki Belgesi için 350,00.TL
Minibüslerin Güzergah izin Belgesi (öğrenci servisi ve diğer servisler) 150,00.TL
Ticari çalışma ruhsatı tahsis belgesi veya devir alım başvurularında belge ücreti dolmuş, servis aracı, okul taşıtı vs. araçlardan;
500,00.-TL.

Cenaze nakil ücreti; Sivas merkez; 150,00.-TL.
Cenaze nakil ücreti; Gemerek ilçe merkezi; 25,00.-TL.
Cenaze yıkama ücreti; Fakir cenaze ve nakilleri fakirliğini belgelemek şartı ile ( fakirlik ilmühaberi ) ücretsiz karşılanmasına;
50,00.-TL.

Yeni mezarlık yerinde mezar yeri ücreti; 230,00.-TL.
İmar planı (durumu ) örneği ücreti; 28,00.-TL.
İmar plan tadilat ücreti(Her 1.000.-(bin) m2 ye) 114.00.-TL
Şehir içi İtfaiye ile su taşıma kirası 28,00.-TL(KDV Dahil)
Abonesi Olup ta Sayacı arızalı olanlar, sayacı tamire gidenlerin sayaç takıncaya kadar her ay için 30 M3 Su Tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesine 30 m3 Her ay için
Abone Yaptıranlardan 173,00.TL
Abone Yaptırmadan İçme su kullananlar 300,00.TL
Kartlı sayaç Taktırmak isteyenlere Dört Eşit taksit halinde 228,00.TL
Kaçak su Kullananlar bir defaya mahsus olmak üzere Para cezası 300,00.TL

02.11.2018 Tarih ve 2018/37 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 02.11.2018 tarih cuma günlü toplantısında gündemin 3ncü maddesi Yer Tahsisi görüşülmeye geçilerek; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ait Yenidoğan Mahallesi, 163 ada, 420 parselde kayıtlı arsa üzerinde N:39º 13′ 09.61” E:36 º 05’56.19” koordinatlarında bulunan Elektronik Haberleşme İstasyonuna (baz istasyonuna) ilgili mevzuat ve yönetmelikleri çerçevesinde yer seçim belgesinin verilmesine katılanların oybirliği ile karar suretinin gereği için Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

02.11.2018 Tarih ve 2018/38 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 02.11.2018 tarih cuma günlü toplantısında gündemin 4ncü maddesi Kanalizasyon Hat Güzergah Değişikliği görüşülmeye geçilerek; İlçemizde devam etmekte olan kanalizasyon işi ile ilgili;
Bahçeli Mahalle ( M.Yazıcıoğlu)
1720-1721-1722-2209-2210-2211-2143-2142-2141-2138-2137-2136-2131-2130-2129-2128-2110-2076-2075-2067-1139-1379-1378-1377-1376-1375-1340-1339-1337-1336-1335-1334-1333-1330-1329-1398-1400-1401-1402 nolu bacaların bulunduğu alanda hem yapıların bulunduğu, hem de hattın gitmiş olduğu yol güzergahında değişiklik olması nedeniyle bacaların uygun yere alınmasına katılanların oybirliği ile karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

02.11.2018 Tarih ve 2018/39 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 02.11.2018 tarih cuma günlü toplantısında gündemin 5nci maddesi İşyerleri kira süresi görüşülmeye geçilerek; Yenihayat Mahalesinde bulunan Park Bahçesindeki 133/1 nolu işyerinin ve Fevziçakmak Mahallesinde Sivas caddesi 219/1 nolu dükkanın 5 yıl süre ile kiraya verilmelerine katılanların oybirliği ile karar suretinin gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

02.11.2018 Tarih ve 2018/40 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 02.11.2018 tarih cuma günlü toplantısında gündemin 6nci maddesi olarak eklenen İmar Tadilatları görüşülmeye geçilerek;İmar Komisyonundan geldiği şekli ile A-Yenidoğan Mahallesi Sivas-Kayseri karayolu üzerinde bulunan 176 Ada 55 parsel nolu taşınmaz Belediye imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak belirlenmiş ancak ticari alan yapılması planlandığından imar tadilatı talep edilmiştir. Yerinde yapılan incelemelerde yatay 29.895,98 30.103,55, dikey 29.549,02 29.782,46 koordinatları arasında kalan alana yapılması planlanan ticaret alanı İlçemiz gelişimi açısından faydalı olacağından ve işçi istihdamı sağlayacağından Yenidoğan Mahallesi 176 Ada 55 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanın Ticaret alanı ve emsalin 1.00 olarak tadilatın yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
İmar Komisyonundan geldiği şekli ile B- İlçemizde mevcut mezarlık alanının dolması nedeniyle yeni bir mezarlık alanına ihtiyaç olduğundan Alperen Mahallesinde bulunan mevcut mezarlığın yanında bulunan ve yatay 28.792,11 29.158,70 dikey 30.175,09 30.696,20 koordinatları arasında kalan alanda yeni mezarlık alanı oluşturulmasına katılanların oybirliği ile kararın gereği için karar suretinin Fen işleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

02.11.2018 Tarih ve 2018/41 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediye Meclisi 02/11/2018 tarihine rastlayan cuma günlü toplantısında1nci birleşiminin birinci oturumunda Belediyemiz Plan ve Bütçe komisyonundan meclise havale edilen 2019 Mali Yılı Bütçesi meclisçe görüşülmeye geçilerek;
2019 GİDER BÜTÇESİ
KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TEKLİFLERİ İCMALİ ( 1. DÜZEY )(TL)

2019 Ödeneği 2020 Ödeneği 2021 Ödeneği
02-01-01-01 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 804.216,00 TL

884 634,00 TL 973 095,20 TL
31-01-01-02 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ 98.544,00 TL

107.056,00 TL 116.417,70 TL
32-01-01-02 FİNANSAL VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2.370.544,00 TL 2.607.598,00 TL 2.868.350,00 TL
33-03-02-00 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ(Yangından Korunma Hzm.) 376.070,00 TL

413 677,00 TL 455 040,00 TL
34-03-01-09 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ(Sınıflandırmaya Girmeyen Güvenlik Hizmetleri) 213.750,00 TL

235 125,00 TL 258 629,70 TL
34-10-09-09 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ(
Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güv.ve Sos.Yardım Hizmetleri)

16.610,00 TL

17.901,00 TL 19.690,00 TL
44-04-02-01 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ( Tarım Hizmetleri ) 295 600,00 TL 325 160,00 TL 357 676,00 TL
39-04-05-01 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Karayolu inşaat işleri ve Hizmetleri ) 4.762.813,00 TL 5.239 093,00 TL 5.762 992,50 TL
42-04-05-02 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ( Karayolu sistemi işletme işleri ve hizmetleri ) 293 500,00 TL 322 850,00 TL 355 134,00 TL
46-05-01-00 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ( Atık yönetimi hizmetleri ) 2.437.690,00 TL 2.681.459,00 TL 3.590.428,00 TL
46-05-02-00 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ( Atık su yönetimi hizmetleri ) 47.080,00 TL 51.788,00 TL 56.966,00 TL
47-06-03-00 İSKAN VE TOPUM REFAHI HİZMETLERİ ( Su temini İşleri ve Hizmetleri ) 634.340,00 TL 697.774,00 TL 767.549,00 TL
TOPLAM 12.350.757,00 TL 13.584.115,00 TL 15.581.968,10 TL

2019 Yılı Gider Bütçesini, kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi üzerinden ad okumak suretiyle oylanarak katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 1.DÜZEY İCMALİ( B ) CETVELİ
2019 GELİR BÜTÇESİ
GELİRİN KODU 2019 Ödeneği TL 2020 Ödeneği TL 2021 Ödeneği TL
I II
01 VERGİ GELİRLERİ 574.250,00 631.675,00 694.841,00
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.545.870,00 1.700.457,00 1.870.502,00
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 461.400,00 490.065,00 520.720,00
05 DİĞER GELİRLER 9.451.437,00 10.396.580,70 11.436.236,67
06 SERMAYE GELİRLERİ 317.800,00 365.337,30 1.059.668,43
GENEL TOPLAM 12.350.757,00 13.584.115,00 15.581.968,10
Gemerek Belediyesinin 2019 ve takip eden çok yıllı Bütçe tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin b fıkrası ve 61,62.maddeleri, Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 29 ve 32’inci gereğince incelendiği Gelir ve gider bütçelerinin denk olduğu,yasal payların ayrıldığı ve uygun olduğu görülerek.
2019 Yılı Gelir Bütçesini, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi üzerinden ad okumak suretiyle oylanarak katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Bu haber 543 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum