2018 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

5 Mart 2018

02.03.2018 Tarih ve 2018/09 Sayılı Meclis Karar Özeti

Belediyemiz Meclisi Mart ayı toplantısını 02/03/2018 tarihine rastlayan cuma günü saat 14.00 da 380 sayılı toplantı gündemindeki konuları görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı.Yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek görüşmelere geçildi.Gündemin birinci maddesi Pazar Yeri Ücret Tarifesi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülerek;İlçemizde mevcut bulunan semt pazarında daha düzenli olması ve resmiyet kazanması açısından semt pazarı yerleşim planı dluşturulmasına ve pazarcı esnafına tahsisine,pazarın yerleşim alanı oluşturulduktan sonra planlarda belirtilen m² satış yerinin tahsis ücretinin tahsis edilecek alanın m² sinin 0,60TL ile çarpımı sonucu hesaplanacak bir günlük tutar olup,bir yıllık tutar en fazla altı eşit taksitte ödenmesine Hasan ÇOLAK,Mustafa İNCEÖZ,Fuat ULAŞ ‘ın üç red oyuna karşı dokuz evet oyu ile karara bağlanmıştır.Karar suretinin gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

02.03.2018 Tarih ve 2018/10 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 02/03/2018 tarihli toplantısında gündemin ikinci maddesi Arsa Satışları görüşülmeye geçilerek;
A- İlçemiz İmar sınırı içerisinde bulunan ancak Belediyemiz tarafından kullanılmayan veya vatandaşlar tarafından uzun yıllardan beri kullanılmakta olan ve Belediyemizin hissesi bulunduğu Yukarı Mah.403 Ada 7 parsel nolu taşınmazda bulunan 6649/39005 hisse payının satışı Belediyemiz bütçesine gelir getireceğinden taşınmazın satılmasına oybirliği ile karar verildi.
B- İlçemiz İmar sınırı içerisinde bulunan ancak Belediyemiz tarafından kullanılmayan veya vatandaşlar tarafından uzun yıllardan beri kullanılmakta olan ve Belediyemizin hissesi bulunduğu Fevzi Çakmak Mah. 263 Ada 9 parsel nolu taşınmazda bulunan 845/37448 hisse payının satışı Belediyemiz bütçesine gelir getireceğinden taşınmazın satılmasına oybirliği ile karar verildi.
C- İlçemiz İmar sınırı içerisinde bulunan ancak Belediyemiz tarafından kullanılmayan veya vatandaşlar tarafından uzun yıllardan beri kullanılmakta olan ve Belediyemizin hissesi bulunduğu Fevzi Çakmak Mah. 263 Ada 10 parsel nolu taşınmazda bulunan 775/37378 hisse payının satışı Belediyemiz bütçesine gelir getireceğinden taşınmazın satılmasına oybirliği ile karaırın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

02.03.2018 Tarih ve 2018/11 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 02/03/2018 tarihli toplantısında gündemin ücüncü maddesi Sözleşmeli Personel Çalıştırılması görüşülmeye geçilerek;a-) Belediyemizde boş bulunan TH sınıfına ait 8500 unvan kodlu 3 derecelik mühendis kadrosu karşılık gösterilerek Tam Zamanlı olarak 1 adet İnşaat Mühendisinin 2.600TL net ücret ve 130 gösterge ile çalıştırılmasına.
b-)Belediyemizde boş bulunan TH sınıfına ait 8500 unvan kodlu 3 derecelik mühendis kadrosu karşılık gösterilerek Tam Zamanlı olarak Kum Ocağı ve Kilit Parke Taşı ünitesinde 1 adet Maden Mühendisinin 2.600TL net ücret ve 130 gösterge ile çalıştırılmasına.
c-)Belediyemizde İmar İşlerinde çalıştırılmak üzere 1.553,82TL net ücretle bir adet Kısmı Zamanlı Harita Mühendisi çalıştırılmasına Meclis Üyesi Yalçın AKGÜN oylamaya katılmadığı,Meclis Üyeleri Yılmaz AKMEŞE,Mustafa İNCEÖZ,Ubbat İNCEÖZ,Fuat ULAŞ,Orhan ÇAĞATAY’ın beş red oyuna karşı altı evet oyu ile oyçokluğuyla çalıştırılmasına kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

Bu haber 614 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum