2018 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

8 Mayıs 2018

02.05.2018 Tarih ve 2018/21 Sayılı Meclis Karar Özeti

2017 yılı gider kesin hesabı, Mahalli idareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği gereği, Gider Kesin Hesabını kurumsal kodlaması yapılan her birimin (ÖZ.KAL.-YAZI İŞL.-MALİ HZ.-İTF-ZBT.-FEN İŞL.-OTGAR-PARK, BAHÇE-MEZBAHA-SU) fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi üzerinden ayrı ayrı oylanarak; işaretle oylama usulü ile oylanarak (el kaldırarak) Yılmaz AKMEŞE, Mustafa İNCEÖZ, Fuat ULAŞ, Orhan ÇAĞATAY’ın 4 red oy ve yedi evet oyu ile katılanların oyçokluğu ile karara bağlandı.
b)Yılı gelir kesin hesabı
Ekonomik Kod 1.Düzey
EKONOMİK KOD ADI

TUTARI TL

1 Vergi Gelirleri 656.355,69.-
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 704.127,88.-

4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 7.500,00.-
5 Diğer Gelirler 6.823.223,85.-
6 Sermaye Gelirleri 1.265.466,23.-
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A) 9.456.673,65
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER (B) 11.831,43
NET BÜTÇE GELİRİ (A-B) 9.444.842,22

Gelir Kesin Hesabını ise ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi, itibariyle toplamları üzerinden oylanarak;işaretle oylama usulü ile oylanarak(el kaldırarak) 2017 yılı kesin hesabı Yılmaz AKMEŞE, Mustafa İNCEÖZ, Fuat ULAŞ, Orhan ÇAĞATAY’ın 4 red oy ve yedi evet oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
02.05.2018 Tarih ve 2018/22 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 02.05.2018 tarih Çarşamba günlü toplantısında İmar Komisyonundan Meclis Başkanlığına sunulan 02/05/2018 tarihli İmar Tadilatı birinci birleşimin birinci oturumunda ek gündem alınarak görüşülmeye geçildi; İmar Komisyonundan geldiği şekli ile Bahçeli Mahallede (Muhsin YAZICIOĞLU) bulunan 161 Ada 39 parsel nolu taşınmaza yapılması planlanan Hastane İlçemizin gelişimi ve çevre görünümü açısından faydalı olacağı ve daha fazla vatandaşa daha kapsamlı hizmet vereceğinden yatay, yatay 28.648 28.846 dikey 28.183 27.977 koordinatları arasında kalan alanın emsalinin 1,50 yençok ise n olarak tadilatının yapılmasına, karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
02.05.2018 Tarih ve 2018/23 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 02.05.2018 tarih Çarşamba günlü toplantısında plan ve bütçe Komisyonundan Meclis Başkanlığına sunulan 02/05/2018 tarihli Ücret Tarifesi birinci birleşimin birinci oturumunda ek gündem alınarak görüşülmeye geçildi;

Elenmiş Kum kepçesi 100,00.-TL.-( KDV Dâhil )
Elenmemiş ırmaktan çıkan halde kumun kepçesi 50,00.-TL.-( KDV Dâhil )
15/30 Moloz Çakıl kepçesi 35,00.-TL.-( KDV Dâhil )
7/15 Moloz- Kepçesi 40.00.TL-(KDV DAHİL)
Kum nakli Gemerek ilçe içerisi; 150,00.-TL.-( KDV Dahil )
Kum nakli civar köylere kilometre hesabı ile; KM. X 15,00.-TL.-( KDV Dahil )
Geryder çalışma saati 300,00.TL KDV Dahil
Küçük kepçe çalışma saati 125,00.-TL.-( KDV Dahil )
Büyük kepçe çalışma saati 300,00.-TL.-( KDV Dahil )
Konutlara su satışı M³ 0,75.-TL.-KDV DAHİL
İşyerlerine su satışı M³ 1,00.-TL.-KDV DAHİL
Resmi Kurumlara su satışı M³ 1,00.-TL.-KDV DAHİL
6 cm’lik kilit parke taşın 1 M²’si 14,00.-TL.- ( KDV Dahil )
8 cm’lik kilit parke taşın 1 M²’si 16,00.-TL.- ( KDV Dahil )
Mabetlere su satışı ÜCRETSİZ
Bordür Taşı satışı(70*20*15 ebatlı) 7,50.-TL(KDV.Dahil)
Küçükbaş hayvan kesim ücreti 20,00.-TL.-
Büyükbaş hayvan kesim ücreti 40,00.-TL.-
Et nakli taşıt araçları ücreti 20,00.-TL
Hafta Tatili Kart Ücreti 5,00.TL
İş Yeri Açılış İşletme Kart Ücreti 5,00.TL
İşyeri açma izin harcı M² 0,50.-TL.-
Ticari çalışma ruhsatı tahsis belgesi veya devir alım başvurularında belge ücreti taksilerden;
750,00.-TL.-

Belediye Tarafından verilecek olan İlk Defa D-4 yetki Belgesi verilmesi için 500,00.TL
Belediye Tarafından Yenilenen D-4 Yetki Belgesi için 350,00.TL
Ticari çalışma ruhsatı tahsis belgesi veya devir alım başvurularında belge ücreti dolmuş, servis aracı, okul taşıtı vs. araçlardan;
500,00.-TL.-

Cenaze nakil ücreti; Sivas merkez; 150,00.-TL.-
Cenaze nakil ücreti; Gemerek ilçe merkezi; 25,00.-TL.-
Cenaze yıkama ücreti; Fakir cenaze ve nakilleri fakirliğini belgelemek şartı ile ( fakirlik ilmühaberi ) ücretsiz karşılanmasına;
50,00.-TL.-

Yeni mezarlık yerinde mezar yeri ücreti; 200,00.-TL.-
İmar planı (durumu ) örneği ücreti; 25,00.-TL.-
İmar plan tadilat ücreti(Her 1.000.-(bin) m2 ye) 100.00.-TL
Şehir içi İtfaiye ile su taşıma kirası 25,00.-TL(KDV Dahil)
Abonesi Olup ta Sayacı arızalı olanlar, sayacı Tamire gidenlerin sayaç takıncaya kadar her ay için 30 M3 Su Tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesine 30 M3 Her ay için
Abone Yaptıranlardan 170,00
Abone Yaptırmadan İçme su kullananlar 250,00
Kartlı sayaç Taktırmak isteyenlere Dört Eşit taksit halinde 200,00.TL
Kaçak su Kullananlar bir defaya mahsus olmak üzere Para cezası 250,00.TL
Yapılan işaretli oylama sonucunda katılanların oy birliği ile karar verildi. Kararın gereği için bir nüshasının Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

Bu haber 549 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum