2018 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

10 Nisan 2018

06.04.2018 Tarih ve 2018/12 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 06.04.2018 tarih cuma günü saat 10.00 de başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı. meclise sunulacak konular,meclis başkanlığına hitaben verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu, Fen İşleri Müdürlüğünce Meclis Başkanlığına sunulan 06/04/2018 tarih ve İmar Tadilatı konulu talep ve ekleri Meclis Başkanlığınca okutularak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24 ncü madde hükmünce İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edildi.
Geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak, gündemin birinci maddesi Kadro Değişikliği birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; Belediyemizde boş bulunan 8505 unvan kodlu Teknik Hizmetler Sınıfına ait 4 dereceli 1 adet Mimar kadrosunun norm kadro ve daha fazla ihtiyaç bulunan 8500 unvan kodlu Teknik Hizmetler Sınıfına ait 3 dereceli 1 adet Mühendis kadrosu olarak değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

06.04.2018 Tarih ve 2018/13 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 06.04.2018 tarih cuma günlü toplantısında gündemin ikinci maddesi Şirket İsmi Değişikliği birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; 21/03/2018 tarihli ve 2018/11541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gemerek Belediyesi Personel Limited Şirketi olarak belirlendiğinden;02/02/2018 tarihli ve 2018/08 sayılı Meclis kararında geçen Gemerek Belediyesi Temizlik,Ulaşım,Madencilik,İnşaat,Hafriyat ve Personel Limited Şirketi isminin Gemerek Belediyesi Personel Limited Şirketi olarak değiştirilmesine kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

06.04.2018 Tarih ve 2018/14 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 06.04.2018 tarih cuma günlü toplantısında gündemin üçüncü maddesi Gemerek Belediyesinin Kurumsal Kimliğinde kullanılacak Logo birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; Logoda bulunan İlçemiz sınırlarında Sivas-Kayseri eski karayolu üzerinde bulunan üç gözlü köprü Osmanlı köprü mimarlığı örneklerinden biri olup, İlçenin tarihi yüzünü ön plana çıkarmış, logoda bulunan gilaburu meyvesi İlçemizin coğrafi işareti olarak tescillenmiş üründen oluşmuştur. Karar ekindeki Gemerek Belediyesinin Kurumsal Kimliğinde kullanılacak Logonun katılanların oybirliği ile kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 81 nci madde hükmünce Kaymakamlık Onayına sunulmasına karar verildi.

06.04.2018 Tarih ve 2018/15 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 06.04.2018 tarih cuma günlü toplantısında gündemin dördüncü maddesi Sokak İsmi Değişikliği birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;a)İlçemiz Ali Kemali Efendi Mahallesinde bulunan Cavit Bozbıyık caddesinin 1969 yılından itibaren Sovyet Blokuna karşı ilk kadın olarak mücadele eden Azerbaycanlı Hanım HALİLOVA’ nın isminin verilerek Hanım HALİLOVA caddesi olarak değiştirilmesine .
b)Alperen Mahallesi Yasemin caddesinin de Azerbaycan’ın bağımsızlığı için mücadele eden Azerbeycan Cumhurbaşkanı Ebulfez ELÇİBEY’ in isminin verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 81 nci madde hükmünce Kaymakamlık Onayına sunulmasına müteakip Fen işleri Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

06.04.2018 Tarih ve 2018/16 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 06.04.2018 tarih cuma günlü toplantısında gündemin beşinci maddesi Komisyon Seçimleri birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;
a) A)Plan ve Bütçe Komisyonuna;Komisyonun üç kişiden oluşturulması ve bir yıl görev yapmak üzere seçilmesine.Büyük Birlik Partisinden Murat SOYTÜR,Mahmut CİRİTCİ ,Adalet ve Kalkınma Partisinden Mustafa İNCEÖZ aday olduğu yapılan açık oylama usulü seçimde oybirliği ile görev yapmak üzere seçildiler.
B)İmar Komisyonu seçimine geçildi.Komisyonun üç kişiden oluşturulması ve bir yıl görev yapmak üzere seçilmesine.Büyük Birlik Partisinden Hanifi KILIÇ,Yalçın AKGÜN, Adalet ve Kalkınma Partisinden Fuat ULAŞ’ın aday olduğu yapılan açık oylama usulü seçimde oybirliği ile görev yapmak üzere seçildiler.

06.04.2018 Tarih ve 2018/17 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 06.04.2018 tarih cuma günlü toplantısında gündemin altıncı maddesi encümen Seçimi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; Belediye Meçlisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci maddesince yapılan gizli oy açık tasnif usulü seçimde aday olan Hicabi PEKYÜREK (8) sekiz oy,Hasan ÇOLAK (9) dokuz oy,Yılmaz AKMEŞE(3) üç oy aldıkları tespit edilerek bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine en çok oy alan Hicabi PEKYÜREK ve Hasan ÇOLAK seçilmiştir.

06.04.2018 Tarih ve 2018/18 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 06.04.2018 tarih cuma günlü toplantısında gündemin yedinci maddesi Denetim Raporunun okunması birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; 2017 Yılı Denetim Raporu Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci madde hükmünce Belediye Başkanı Mustafa DEMİR 2017 Yılı Denetim Raporunu okutmak sureti ile meclise bilgi verdi.

06.04.2018 Tarih ve 2018/19 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 06.04.2018 tarih cuma günlü toplantısında gündemin sekizinci maddesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu birinci birleşimin birinci oturumunda oturumunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 56 ncı madde hükmünce Meclis 1.Başkan Vekili Fuat ULAŞ başkanlığında görüşülmeye geçildi.Belediye Başkanı Mustafa DEMİR 2017 Yılı Faaliyet Raporunu okutup gerekli açıklamalarda bulundu.Belediyemiz meclisince gelir-gider,belediyemiz maddi durumu gözönünde bulundurularak 2017 Yılı Faaliyet Raporunun yeterliliğine yapılan işaretli oylama usulü sonucu Fuat ULAŞ,Ubbat İNCEÖZ,Mustafa İNCEÖZ,Yılmaz AKMEŞE (4) dört ret oyuna karşılık katılan diğer (7)yedi üyenin kabul oyu ile yeterliliğine karar verildi.

06.04.2018 Tarih ve 2018/20 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 06.04.2018 tarih cuma günlü toplantısında İmar Komisyonundan Meclis Başkanlığına sunulan 06/04/2018 tarihli İmar Tadilatı birinci birleşimin birinci oturumunda gündemin dokuzuncu sırasına eklenerek görüşülmeye geçildi; A)İmar Komisyonundan geldiği şekli ile Fevzi Çakmak Mahallesi Açelya sokak üzerinde bulunan 235 Ada 1 parsel nolu taşınmaza yapılması planlanan okulun İlçemizin gelişimi ve çevre görünümü açısından faydalı olacağı ve daha fazla öğrencinin eğitim öğretim görmesine katkı sağlayacağından yatay, 28601,852-28887,661 ve dikey 27262,622-27518,711 koordinatları arasında kalan alanın tamamının Lise alanı olarak tadilatının yapılmasına karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
B- İmar Komisyonundan geldiği şekli ile İlçemizde mevcut Halk Eğitim Merkezinin eski ve dayanıksız olması nedeniyle İlçemize Halk Eğitim Merkezi yapılması planlanmaktadır. Dolayısıyla Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan 170 Ada 7 parsel nolu taşınmaza yapılması planlanan Halk Eğitim Merkezinin İlçemizin gelişimi ve çehre görünümü açısından faydalı olacağından 170 Ada 7 parsel içerisinde yatay, 28752,695 – 28981,643 dikey 27868,500 27223,384 koordinatları arasında kalan alanın yine aynı koordinatlar içerisinde kalan ve imarda Pazar alanı olarak görülen kısma kaydırılmasına karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Bu haber 646 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum