2018 YILI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

14 Kasım 2017

2018 VE TAKİP EDEN 2 YIL GİDER BÜTÇESİ
KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN HER BİRİMİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TEKLİFLERİ İCMALİ ( 1. DÜZEY )(TL)

2018 Ödeneği 2019 Ödeneği 2020 Ödeneği
02-01-01-01 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 731.394,00 805.411,00 852.781,00
31-01-01-02 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ 89.445,00 98.388,00 108.151,00
32-01-01-02 FİNANSAL VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2.202.218,00 2.418.350,00 2.660.080,00
33-03-02-00 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ(Yangından Korunma Hzm.) 341.613,00 375.797,00 413.330,00
34-03-01-09 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ(Sınıflandırmaya Girmeyen Güenlik Hizmetleri) 211.699,00 233.967,00 256.123,00
34-10-09-09 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ(
Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güv.ve Sos.Yardım Hizmetleri)
15.678,00 17.245,00 18.926,00
44-04-02-01 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ( Tarım Hizmetleri ) 268.424,00 295.263,00 324.789,00
39-04-05-01 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Karayolu inşaat işleri ve Hizmetleri ) 4.342.644,00 4.752.525,00 5.217.509,00
42-04-05-02 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ( Karayolu sistemi işletme işleri ve hizmetleri ) 275.010,00 302.508,00 332.758,00
46-05-01-00 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ( Atık yönetimi hizmetleri ) 2.194.936,00 2.414.395,00 2.655.818,00
46-05-02-00 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ( Atık su yönetimi hizmetleri ) 42.592,00 46.850,00 51.515,00
47-06-03-00 İSKAN VE TOPUM REFAHI HİZMETLERİ ( Su temini İşleri ve Hizmetleri ) 576.326,00 633.918,00 697.302,00
TOPLAM 11.291.979,00 12.393.517.00 13.589.082.00

 

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 1.DÜZEY İCMALİ( B ) CETVELİ
2018 VE TAKİP EDEN 2 YIL GELİR BÜTÇESİ

 

GELİRİN KODU 2018 Ödeneği 2019 Ödeneği 2020 Ödeneği
I II
01 VERGİ GELİRLERİ 595.138,00 654.647,00 720.111,00
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.254.333,00 1.379.772,00 1.517.739,00
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 431.244,00 474.367,00 521.802,00
05 DİĞER GELİRLER 8.708.764,00 9.551.981,00 10.463.406,00
06 SERMAYE GELİRLERİ 302.500,00 332.750,00 366.024,00
GENEL TOPLAM 11.291.979,00 12.393.517,00 13.589.082,00

Komisyon Bşk.                   Üye                         Üye

Hicabi PEKYÜREK     Yalçın AKGÜN     Mustafa İNCEÖZ

Bu haber 718 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum