2019 Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşim Kararı

20 Kasım 2019

2020 ÇOK YILLI BÜTÇE KARARI

 

Belediye Meclisi 20/11/2019 tarihine rastlayan Çarşamba günlü toplantısında 2 nci birleşiminin birinci oturumunda  Belediyemiz Plan ve Bütçe komisyonundan 19.11.2019 tarihinde meclise havale edilen 2020 Mali Yılı Bütçesi meclisçe görüşülmeye geçilerek;

 

2020 Yılı Gider Bütçesini, kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi üzerinden ad okumak suretiyle oylanarak, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gemerek Belediyesinin 2020 ve takip eden çok yıllı Bütçe tasarısının  5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin b fıkrası ve 61,62.maddeleri, Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 29 ve 32’inci maddesi gereğince incelendiği Gelir ve gider bütçelerinin denk olduğu,yasal payların ayrıldığı ve uygun olduğu  görülerek.

2020 Yılı Gelir Bütçesini, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi üzerinden parmak kaldırmak suretiyle oylanarak, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bu haber 257 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum