2019 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

8 Ağustos 2019

07.08.2019 Tarih ve 2019/37 Sayılı Meclis Karar Özeti
İlçemiz Gaziosmanpaşa mahallesi 163 ada 117 parsel ve Alperen Mahallesi 108 Ada 146 parsel nolu ve mera vasıflı taşınmaz içerisinde kalan ve yıllar önce yapılmış olan evlerin bulunduğu, vatandaşların mağdur olduğu görüldüğünden bu sıkıntıların ortadan kaldırılması Kamu yararına olduğundan ve Bahçeli mahalle 131 Ada 72 parsel nolu ve mera vasıflı taşınmazda ağaçlandırma çalışması yapılacağından kamu yararı kararı alınmasına, ayrıca Gaziosmanpaşa Mahallesi 163 Ada 117 parsel ve Alperen Mahallesi 108 Ada 146 parsel nolu ve mera vasıflı taşınmaz içerisinde kalan evlerin hazine adına tescil olması durumunda hazineye ödenecek paraların ve Belediyemize çıkacak olan ot bedelinin vatandaşlardan tahsili için Belediye Başkanı Remzi KILIÇDAĞI’ na yetki verilmesine kamu yararı kararı alınmasına Mustafa HÖRGÜÇLÜOĞLU,Sinan DURMUŞ,Nafiz YÜCEDAĞ,Fahriye YAĞCI,Hüseyin KARTAL beş (5) üyenin ret oyu verdiği Yılmaz CİRİTCİ bir(1)çekimser oyuna karşı kabulüne Remzi KILIÇDAĞI,Macit ÇATAK,Ömer ÇOLAK,Okan KOÇYİĞİT,Nejla ERTÜRK Adnan Menderes DURUKAN altı(6) oyla oyçokluğu ile kabulüne kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
07.08.2019 Tarih ve 2019/38 Sayılı Meclis Karar Özeti
İlçemizde yapılmakta olan Altyapı (kanalizasyon, içme suyu, yağmursuyu) güzergahlarında imar yolu üzerinde yapılar bulunduğundan 101,102,115,116,117,118,106,107,108 nolu bacaların aynı imar yolu üzerinde kaydırılması, ayrıca doğalgaz, elektrik, Telekom gibi yeraltından geçen hatlara denk gelen yerlere 112/A, 970/A, 972/A 1922/A, 1955/A, 1860/A,1859/A nolu ek bacaların atılmasına kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine oybirliği ile karar verildi.
07.08.2019 Tarih ve 2019/39 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz imar Komisyonundan geldiği şekli ile;A-Bahçeli Mahalle ( Muhsin yazıcıoğlu ) Kayseri Sivas bulvarı üzerinde bulunan 172 Ada 90 – 91 ve 92 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Küçük Sanayi sitesi bulunmakta olup, kadastro yolu bulunmasına rağmen imar yolu bulunmadığından sanayi esnafı altyapı sıkıntısı yaşamaktadır. Dolayısıyla altyapı sıkıntısını çözmek için yatay 29001 – 29437 , dikey 27983 – 28545 koordinatları arasında kalan alanda Belediye imar planında yol atılması İlçemize olumlu katkı sağlayacağından tadilatın yapılmasının kabulüne yapılan işaretli oylama sonunda oybirliği ile karar verildi.
B- Belediyemiz imar Komisyonundan geldiği şekli ile;İlçemiz Karacalar Mahallesi 228 Ada 117 ve 119 nolu parseller üzerine yatırım yapılması planlandığından Belediye imar planında Ticaret Alanı görülen alanın imar tadilatı yapılarak ticaret ve konut alanı olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.Yatay 29993 – 30244 dikey 29410 – 29609 koordinatları arasında kalan alanda Belediye imar planında tadilat yapılmasına Yapılan işaretli oylama sonucunda Belediye Başkanı Remzi KILIÇDAĞI,Macit ÇATAK,Ömer ÇOLAK,Nejla ERTÜRK’ün dört (4) kabul oyuna karşın,Nafiz YÜCEDAĞ,Sinan DURMUŞ,Okan KOÇYİĞİT,Adnan Menderes DURUKAN,Mustafa HÖRĞÜÇLÜOĞLU,Fahriye YAĞCI,Hüseyin KARTAL.Yılmaz CİRİRCİ’nin (8)sekiz ret oyu ile imar tadilatının reddine oyçokluğu ile kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
07.08.2019 Tarih ve 2019/40 Sayılı Meclis Karar Özeti
İlçemizde yapılmakta olan Altyapı (kanalizasyon, içme suyu, yağmursuyu) güzergahlarında yapıların bulunmadığı ve birinci kademede olan ihtiyaç dışı olan güzergahların iptal edilerek, Belediye imar planında yol olmadığından altyapısı yapılamayan Küçük Sanayi Sitesi ve diğer yerlere kaydırılmasının yapılan işaretli oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne kararın gereği için karar suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
07.08.2019 Tarih ve 2019/41 Sayılı Meclis Karar Özeti
İlçemiz Fevziçakmak mahallesi 219 ada,1 parselde kayıtlı Hizmet Binasının iç zemin + 2 katı daha önceden öğrenci yurdu olarak kullanıldığından İlçemizde öğrenim gören öğrencilerin mağdur olmaması barınma sorununun giderilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci madde e) fıkrası ve 75 nci madde d’ fıkraları gözönünde bulundurularak 20 yıllığına öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere YURTKUR’a veya Kızılay’a tahsisine bu kuruluşlardan talep olmadığında özel işletmelere 10 yıllığına ihale ile kiraya verilmesine kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler ve Fen işleri Müdürlüğüne verilmesine yapılan işaretli oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.
07.08.2019 Tarih ve 2019/42 Sayılı Meclis Karar Özeti
Paso Moloz Kamyonu:50TL.Hidromek Kepçesi ile 0.3 Elek Kumu 30TL İlçe içerisine traktör ile nakliye kepçe fiyatı 20TL.KDV dahil kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine oybirliği ile karar verildi.
07.08.2019 Tarih ve 2019/43 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz mezbahanesinde kurban bayramı nedeni ile yapılacak kurbanlık büyükbaş kesimlerinde hisse başı 75TL küçükbaş kesimlerinden 75TL kesim ücreti alınmasına kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine oybirliği ile karar verildi.
07.08.2019 Tarih ve 2019/44 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemizde boş bulunan TH sınıfına ait 8500 unvan kodlu 3 derecelik mühendis kadrosu karşılık gösterilerek Tam Zamanlı olarak Kum Ocağı ve Kilit Parke Taşı ünitesinde bir Maden Mühendisinin 2.300TL net ücret ve 130 gösterge ile çalıştırılmasına yapılan işaretli oylama sonucunda oybirliği ile kabulüne kararın gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.
07.08.2019 Tarih ve 2019/45 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemizde boş bulunan 8410 unvan kodlu Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait 8 dereceli 1 adet Sağlık Memuru kadrosunun 8140 unvan kodlu Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait 9 dereceli 1 adet Biyolog kadrosu olarak değiştirilmesine yapılan işaretli oylama sonucunda kabulüne Belediye Başkanı Remzi KILIÇDAĞI,Macit ÇATAK,Ömer ÇOLAK,Nejla ERTÜRK’Okan KOÇYİĞİT beş (5) kabulüne karşın, Nafiz YÜCEDAĞ,Sinan DURMUŞ,Adnan Menderes DURUKAN,Mustafa HÖRĞÜÇLÜOĞLU,Fahriye YAĞCI,Hüseyin KARTAL.Yılmaz CİRİRCİ’nin yedi (7) ret oyu ile unvan değişikliğinin oy çokluğu ile reddine kararın gereği için suretinin Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

Bu haber 470 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum