2019 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI MECLİS KARARLARI

6 Aralık 2019

 

05.12.2019 Tarih ve 2019/ 67 Sayılı Karar

Belediyemiz Meclisi 05.12.2019 tarihi Perşembe günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Meclise sunulan konular, Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu. Gündemin 1. Maddesi İmar Tadilatı birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;

          A-Bahçeli Mahalle ( Muhsin yazıcıoğlu ) Kayseri Sivas bulvarı üzerinde bulunan 486 Ada 1 parseldeki cami alanı ile 486 Ada 2 parseldeki Resmi Kurum Alanı ( Kaymakamlık ) nın yer değiştirilmek suretiyle tadilatı yapılması talep edilmektedir. 486 Ada 2  nolu taşınmazın bulunduğu alan imar planında Resmi Kurum ( Kaymakamlık ) alanı olarak görünmekte olup, yatay 29038 – 29266 , dikey 28394 – 28588 koordinatları arasında kalan alanda imar tadilatı yapılması Sinan DURMUŞ ve Hüseyin KARTAL tarafından uygun görülmemiş ve Nejla ERTÜRK tarafından uygun görülmüştür.

Yapılan oylama sonucunda; Sinan DURMUŞ, Fahriye YAĞCI, Hüseyin KARTAL, Mustafa HÖRGÜÇLÜOĞLU ve Nafiz YÜCEDAĞ’ ın ret oyuna karşı Remzi KILIÇDAĞI, Macit ÇATAK, Nejla ERTÜRK, Okan KOÇYİĞİT, Ömer ÇOLAK ve Adanan Menderes DURUKAN’ ın evet oyları ile, katılanların oy çokluğuyla,

          B- İlçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi 168 Ada 7 nolu parselden geçen ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olan imar yolunun açılması talep edilmektedir. Açılması planlanan yan yolun yaya ve araç geçişini kolaylaştıracağı ve kapalı olan yolunda devamı açısından halka hizmet olacağından yatay 31061 – 31168 , dikey 30682 – 30810 koordinatları arasında kalan yolun açılması uygun görülmüş olup yapılan oylama sonucunda;

Remzi KILIÇDAĞI, Sinan DURMUŞ, Fahriye YAĞCI, Hüseyin KARTAL, Mustafa HÖRGÜÇLÜOĞLU, Nafiz YÜCEDAĞ,  Nejla ERTÜRK, Okan KOÇYİĞİT ve Ömer ÇOLAK’ ın evet oyları, Adanan Menderes DURUKAN ve Macit ÇATAK ın ret oylarına karşı  katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

05.12.2019 Tarih ve 2019/68 Sayılı Karar

 

Belediyemiz Meclisi 05.12.2019 tarihi Perşembe günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek, Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Gündemin 2. Maddesi Bilirkişi Seçimi;

İlçemiz Yukarı Mahallede bulunan 42 adet taşınmazda Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 22-a uygulama ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere Sivas Kadostro Müdürlüğü tarafından Belediyemize gönderilen 18.11.2019 tarih ve 4372600 sayılı yazıya istinaden Mustafa KÜLEKCİ (T.C:16904788104), Süleyman ŞİMŞEK ( T.C:60016351046), Abdullah ÜNALMIŞ (T.C:37763092850), Uğur KÜLEKCİ ( T.C: 16886788710), Hasan İNCEÖZ (T.C: 18524734172) ve Sami GÖK (T.C: 20204678188)‘ ün bilirkişi olarak seçilmesine kararın gereği için bir suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

05.12.2019 Tarih ve 2019/69 Sayılı Karar

 

Belediyemiz Meclisi 05.12.2019 tarihi Perşembe günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek, Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Gündemin 3. Maddesi Kıyı Ege ve İç Anadolu Belediyeler Birliği üyeliğinin iptali görüşmesine geçildi.

a) Üyesi olduğumuz Kıyı Ege Belediyeler Birliği üyeliğimizin iptali oylamaya sunuldu yapılan oylama sonucunda üyeliğin iptaline katılanların oy birliği ile karar verildi.

b) Üyesi olduğumuz İç Anadolu Belediyeler Birliği üyeliğimizin iptali oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda üyeliğin iptaline katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

05.12.2019 Tarih ve 2019/70 Sayılı Karar

Belediyemiz Meclisi 05.12.2019 tarihi Perşembe günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek, Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Gündemin 4. Maddesi Murakebe Heyeti seçimi’ ne geçildi.

05.12.2019 tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısında Gemerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Belediyemize göndermiş olduğu 25.09.2019 tarih ve 2920134 sayılı yazıya istinaden,  29.11.2019 tarih ve 2254 sayılı yazı ile Gemerek Ziraat Odası Başkanlığından toplantıya katılacak  gözlemci istenmiş ve Gemerek Ziraat Odası Başkanlığının 04/12/2019 tarih ve 2019/455 sayılı yazısı ile Ferman ÇİLKAYA’ nın gözlemci olarak katıldığı görülmüş olup, daha detaylı araştırılarak ileriki tarihlerde tekrar görüşülmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

05.12.2019 Tarih ve 2019/71 Sayılı Karar

Belediyemiz Meclisi 05.12.2019 tarihi Perşembe günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Ek Gündem olarak Meclis Üyesi Okan KOÇYİĞİT tarafından Disiplin Komisyonu oluşturulması teklifi gündeme alında;

Yapılan oylama sonucunda ileriki tarihlerde Disiplin Kurulu Komisyonu üyelerinin belirlenmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

 

05.12.2019 Tarih ve 2019/72 Sayılı Karar

 

Belediyemiz Meclisi 05.12.2019 tarihi Perşembe günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Ek Gündem olarak alınan İmar Tadilatı Gündemli Konu;

Turgay ŞAHİN isimli vatandaşın dilekçesine istinaden Fevzi Çakmak Mahallesi Köyönü mevkii 222 ada 14 parselde bulunan alanda mevcut imar planında park alanı olarak görünmesi sebebiyle tadilat yapılarak park alanının kaldırılması talep edilmektedir. Belediye Meclisinde ek gündem olarak alınan imar tadilatı yapılması gündeminin İmar Komisyonuna havale edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu haber 285 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum