2019 Yılı Eylül Ayı Toplantısı Meclis Karar Özetleri

6 Eylül 2019

 

05.09.2019 tarih ve 2019/46 sayılı meclis karar özeti;

 

Gemerek Belediyesi Personel LTD.ŞTİ. Müdürünün Kubülay ÖZTOPRAK olarak değiştirilmesi kararı alınmasına Mustafa HÖRGÜÇLÜOĞLU,Sinan DURMUŞ,Nafiz YÜCEDAĞ,Fahriye YAĞCI,Hüseyin KARTAL, Yılmaz CİRİTCİ,Macit ÇATAK,Ömer ÇOLAK,Okan KOÇYİĞİT,Nejla ERTÜRK, on bir (11) evet oyuyla, Adnan Menderes DURUKAN bir(1) ret oyuyla ,oyçokluğu ile kabulüne   karar verildi.

 

05.09.2019 tarih ve 2019/47 sayılı meclis karar özeti;

İlçemizde yapımı devam eden  İçme Suyu İshale Hattı ve depoların yenilenmesi inşaatı kapsamında yapılacak olan; Bahçeli Mahallesi 131 ada 28 parselde bulunan DY4 800 m3 lük depo,  Bahçeli Mahallesi 131 ada 72 parselde DY3 500 m3 , Gaziosmanpaşa(Yeniçubuk) Mahallesinde DY2 800 m3 lük, Gaziosmanpaşa( Yeniçubuk) Mahallesi  163 ada 117 parselde kalan DY1  400 m3 lük depoların kamulaştırma ve istimlak işlerinin Belediyemizce yapılacağını ve tüm yasal ve hukuki sorumlukların  Belediyemize ait olduğunu taahhüt ederiz.

 

05.09.2019 tarih ve 2019/48 sayılı meclis karar özeti;
< A- Gaziosmanpaşa Mahallesi köröküz mevkiinde bulunan ve tescil harici yer olarak görünen alanda Belediyemiz imar planında park olarak görünmekte ancak İlçemiz altyapı (içmesuyu, kanalizasyon vb ) çalışmaları nedeniyle belirtilen alana İller Bankası Genel Müdürlüğü A.Ş tarafından onaylanan projeye göre İçme suyu deposu konulduğundan imar planında değişikliğe gidilmesi gerekmekte olup, İçme suyu deposu Kamu yararına bir Hizmet olduğundan yatay 30925 – 30980 dikey 31190 – 31250 koordinatları arasında kalan alanda imar planında park görülen alanın Su deposu olarak tadilatının yapılmasının kabülüne işaretli oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

B- Yenihayat Mahallesi köyiçi mevkiinde bulunan 133 Ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanın bir kısmına Ticari + otel planlanması yapıldığından plan tadilatı yapılması planlanmaktadır, ancak yer konusunun değerlendirilmesi için tekrardan görüşülmek üzere ileriki bir tarihe ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

C- İlçemiz Yenidoğan Mahallesi 196 Adayı kapsayan alan içerisinde kalan parsel sahipleri tarafından Belediyemize verilmiş olan dilekçede belirtilen bölgenin mevcut imar planında 4 kat olan yüksekliğin 5 kata çıkarılması talep edilmektedir. Anılan bölgede diğer adaların mevcut imar planında 5 kat olması nedeniyle emsal ve bölgeye yapılacak olan yatırımların İlçemize fayda sağlayacağı ve İlçe gelişimi açısından önem taşıdığından belirtilen bölgede yoğunluk artışı yapılmadan kat yüksekliği yapılmasının kabülüne işaretli oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 D-Bahçeli Mahalle ( Muhsin yazıcıoğlu ) köyçayırı mevkiinde bulunan 172 Ada 61 – 62 parsel nolu taşınmazların   bulunduğu alanda Tarımsal amaçlı yapı yapılması planlandığından ve istihdam sağlanacağından imar yolu ve par alanının düzenlenmesi talep edilmektedir. Yapılacak olan yatırım istihdam sağlamak açısından faydalı olacağından ve belirtilen yerde mevcut yolların bulunması nedeniyle, ayrıca talep edilen yolun kısmen aynı bölgede kaydırılacağından düzenleme yapılmasının kabülüne işaretli oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

05.09.2019 tarih ve 2019/49 sayılı meclis karar özeti;

Doğalgaz bağlantısı ve inşaat tadilatı konulu gündem birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;

İlçemiz Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 219 ada 1 parseldeki binanın inşaat tadilatının yaptırılarak Doğalgazının bağlatılmasının kabülüne işaretli oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

05.09.2019 tarih ve 2019/50 sayılı meclis karar özeti;

Gemerek Belediye spor Klübüne yardım konulu gündem birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;

Yapılan görüşmede Gemerek Belediye Spor Klübüne yıllık seksen bin (80.000) TL. Bütçe ayrılmasına işaretli oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

05.09.2019 tarih ve 2019/51 sayılı meclis karar özeti;

Yenihayat Mahallesinde Devlet Demir  Yolları tarafından yapılmakta olan üst geçidin yanından kontröllü tali yol yapımı için Devlet Demir Yolları Sivas Bölge Müdürlüğüne başvurulmasına işaretli oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

05.09.2019 tarih ve 2019/52 sayılı meclis karar özeti;

5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesine istinaden Belediye Çalışanlarının işlediği veya işleyeceği herhangi bir olayı araştırmak üzere komisyon kurulmasına, komisyon başkanı Okan KOÇYİĞİT, Üye olarak ise Hüseyin KARTAL, Fahriye YAĞCI, Mustafa HÖRGÜÇLÜOĞLU ve Nafiz YÜCEDAĞ olmak üzere beş (5) kişiden oluşan Araştırma Komisyonu kurulmasına işaretli oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

 

05.09.2019 tarih ve 2019/53 sayılı meclis karar özeti;

İlçemizde yapılmakta olan Altyapı (içme suyu) güzergahlarında ikici kademede olan ancak belirtilen bölge de evlerin bulunması nedeniyle içme suyu bağlantısı yapılamayan yerlerin birinci kademeye alınarak vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, dolayısıyla DY1 deposuna bağlı 1-5,2-5,5-7,7-3,7-11,7-12,26-45,38-39,42-46,65-49,48-56,46-58,58-59,56-64,15-68,71-81,75-76,77-79,4-84,82-86,88-90,94-95,68-103,79-129,79-130,76-131,76-132,131-133,131-134,97-135,145-149,149-152,163-161,161-164 düğüm noktaları, DY2 deposuna bağlı 263-270,270-273,270-274,273-275,298-297,304-299,319-403,403-404,404-405,406-414,503-505,505-504,506-503,506-516,405-511 düğüm noktaları, DY3 deposuna bağlı 751-753,753-755,757-756,779-781,825-850,824-826,834-843,837-838,839-839,835-837,987-1001,1002-1000,1004-1007,1007-1008,1007-1009,1008-1012,1015-1013,1011-1015,1002-1026,1009-1027,1012-1029,1029-1036,1036-1037,1037-1039 düğüm noktaları ve DY4 deposuna bağlı 1711-1516,1532-1533,1548-1550,1600-1599,1703-1707,1708-1711,1712-1711,1740-1855,1883-1769,1770-1796,1771-1774,1774-1775,1775-1778,1780-1778,1793-1794,1791-1795,1795-1796,1811-1815,1817-1822,1823-1820,1838-1820,1827-1823,1828-1827,1829-1823,1830-1828,1831-1830,1835-1838,1815-1875,1880-1882,1887-1890,1890-1889,1899-1890,1897-1895,1898-1897,1903-1901,1909-1908,1913-1914,1913-1915,1913-1953,1915-1916,1561-1919,1919-1962,1927-1923,1923-1928,1929-1927,1931-1929,1932-1931,1931-1933,1916-1939,1940-1939,1952-1954,1940-1954,1953-1940,1932-1958,1959-1932,1960-1959,1959-1961,1962-1960,1962-1963,1960-1964 düğüm noktalarının ikinci kademeden birinci kademeye alınmasına, işaretli oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

05.09.2019 tarih ve 2019/54 sayılı meclis karar özeti;

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesine istinaden İlçemizde Belediye Meclisince Kent Konseyi kurulmasına, Fahriye YAĞCI (Başkan), Sinan DURMUŞ (Başkan Yrd.), Yılmaz CİRİTCİ (Üye), Nejla ERTÜRK (Üye), Adnan Menderes DURUKAN (Üye) olmak üzere Beş (5) kişiden oluşturulmasına işaretli oylama sonucu oy birliği ile karar verildi

Bu haber 432 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum