2019 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

3 Haziran 2019

03.06.2019 Tarih ve 2019/32 Sayılı Meclis Karar Özeti
Geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak, gündemin birinci maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;
Adalet ve Kalkınma Partisi komisyon üyesi Ömer ÇOLAK istifa ettiğinden yerine aynı partiden 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 ncü madde hükmünce Adalet ve Kalkınma Partisinden Macit ÇATAK ve Okan KOÇYİĞİT aday olduğu,yapılan işaretli oylama sonucunda 4 oy Macit ÇATAK 7 oy Okan KOÇYİĞİT aldığı görülerek kalan sürede görev yapmak üzere Okan KOÇYİĞİT oyçokluğu ile tespit edilmiştir.
03.06.2019 Tarih ve 2019/33 Sayılı Meclis Karar Özeti
Kanalizasyon Güzergah değişikliği birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek; güzergâh değişikliğinin gelecek ay görüşülmek üzere yapılan işaretli açık oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.
03.06.2019 Tarih ve 2019/34 Sayılı Meclis Karar Özeti
İlçemizde ziraatla iştigal eden hiç kimse Çiftçi Malları Koruma ve Murakabe Heyetine üye olmak için müracaat eden talepli olmadığından seçim yapılamadığı konu hakkında ve gereği için karar suretinin Gemerek Kaymakamlığına gönderilmesine yapılan işaretli oylama soncunda katılanların oybirliği ile karar verildi.
03.06.2019 Tarih ve 2019/35 Sayılı Meclis Karar Özeti
GEMEREK BELEDİYESİ, MADENCİLİK, LİMİTED ŞİRKETİ kurulmasına, bu şirketin Ruhsat, İşletme, Tesis Kurma, Pazarlama hizmetlerini yürütmesine büyük katkı sağlayacağından ve büyük gelirler elde edileceği planlanarak;
Belediyemizce böyle bir sistem kurulması Belediyemizin, İlçemizin ve Ülkemizin menfaatine olacağından, Madencilik Limited şirketi kurulmasına;
Belediyemizde bu amaçla kullanılabilecek mevcut bir şirket olmadığından 5393 sayılı Belediye kanunu 70.maddesine göre Yeni bir şirket kurulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından İzin alınmasına;
Kurulacak şirketin 100.000,00.-TL sermayeli, Adı (GEMEREK BELEDİYESİ, MADENCİLİK, LİMİTED ŞİRKETİ ) olmasına, Şirkete Belediyenin/ %.100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına kararın gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine meclisimizin 03.06.2019 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu haber 507 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum