2019 Yılı Kasım Ayı Toplantısı Meclis Kararları

5 Kasım 2019


05.11.2019 tarih ve 2019/58 sayılı meclis karar özeti;

Belediyemiz Meclisi 04.11.2019 tarihi Pazartesi günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Meclise sunulan konular, Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu. Gündemin 1. Maddesi 2020 Bütçe görüşmeleri birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;
Encümen tarafından havale edilen 2020 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi, Plan – Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve 20/11/2019 tarihinde 2020 Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

05.11.2019 tarih ve 2019/59 sayılı meclis karar özeti;

Belediyemiz Meclisi 04.11.2019 tarihi Pazartesi günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek, Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Gündemin 2. Maddesi İmar Tadilatı birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;
Bahçeli Mahalle ( Muhsin yazıcıoğlu ) Kayseri Sivas bulvarı üzerinde bulunan 486 Ada 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Resmi Kurum Alanı (Kaymakamlık Binası ) olarak görünmekte olan alana bölgede mevcutta cami bulunmadığından ve Kaymakamlık binasının da ihtiyacının bulunmadığını belirtmesi nedeniyle yatay 507347 – 507545 dikey 4340300 – 4340458 koordinatları arasında kalan alanda Belediye imar planında cami alanı olarak tadilat yapılması için incelenmek üzere İmar Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

05.11.2019 tarih ve 2019/60 sayılı meclis karar özeti;

Belediyemiz Meclisi 04.11.2019 tarihi Pazartesi günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek, Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Gündemin 3. Maddesi Kademe Değişikliği ve %20 İş Artırımı birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;
İlçemiz mahallelerinde devam etmekte olan kanalizasyon işi ile ilgili 1873-1874,1874-1875,1875-1876,1876-1877,1765-1886,1886-1887,1887-1888,1888-1889,11121-1208,1208-1209,1209-1210,1210-1211,1205-1206,1206-1207,1207-1209,1974-1975,1975-1977,1976-1977,1977-1954,1314-1936,1936-1937,1937-1938,1938-1939,1939-1940,1111-1112,805-806,806-807,807-811,795-808,808-810,809-810,810-811,811-814,547-548,548-549,549-552,550-551,551-552,552-553,553-554,554-555,555-561,1771-1772,1772-1773,1773-1775,1774-1761,1761-1775,1775-1776,1776-1777,1777-1778,1778-1779,1779-1780,1780-1781,1781-1782,1782-1799,1799-1800,1800-1801,1801-1802,1802-1803,1803-1804,1804-1805,1805-1806,1806-1807,1807-1808,1808-1809,1809-1810,1810-1820,1820-2032,2032-2033,2033-2035,2035-2036,2036-2039,2039-1848,1848-2041,1853-2043,2043-2056,255-256,256-258,235-260,260-261,261-264,264-266,266-269,269-270,270-272 nolu bacaların bulunduğu alanda mevcut yapılaşma bulunduğundan vatandaşların altyapı sıkıntısı yaşamaması için 2. Kademeden 1. Kademeye alınmasına, 4025-4026-4027-4028-4029 nolu bacaların kadastro yolu üzerine kaydırılmasına, ayrıca Kanalizasyon yapımı işinde iş artışı olması durumunda % 20 lik dilimi Belediyemiz tarafımızdan kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

05.11.2019 tarih ve 2019/61 sayılı meclis karar özeti;

Belediyemiz Meclisi 04.11.2019 tarihi Pazartesi günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek, Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Gündemin 4. Maddesi Hat Olmayan Evlere Hat Verilmesi konulu gündem, birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;
İlçemiz mahallelerinde yapılmakta olan altyapı ( kanalizasyon, içmesuyu, yağmursuyu ) ve proje aşamasında imar planı dışarısında kalıp altyapı çalışması kapsamı dışında kalan, ancak revizyonla imar planı içerisine alınan bazı bölgeler ve Gemerek Küçük Sanayi sitesinin iç kısmındaki yollara ( 2-28, A1-B1,A2-B2, A3-B3, A4-B4, A5-B5 ) kanalizasyon yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

05.11.2019 tarih ve 2019/62 sayılı meclis karar özeti;

Belediyemiz Meclisi 04.11.2019 tarihi Pazartesi günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek, Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Gündemin 5. Maddesi Kadro Unvan Değişikliği belirlenmesi, birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek;
Norm Kadro gereği içme suyu ve atık su işlerinde çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan Biyoloğ Kadro ünvanı için, Belediyemizde boş bulunan 8410 unvan kodlu Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait 8 dereceli 1 adet Sağlık Memuru Kadrosunun 8140 unvan kodlu Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait 9 dereceli 1 adet Biyoloğ Kadrosu olarak değiştirilmesine yapılan işaretli oylama sonucunda Adnan Menderes DURUKAN, Nafiz YÜCEDAĞ, Sinan DURMUŞ, Yılmaz CİRİTCİ ve Ekrem KARTAL’ın (5) Red oyuna karşı Remzi KILIÇDAĞI, Okan KOÇYİĞİT, Nejla ERTÜRK, Fahriye YAĞCI, Ömer ÇOLAK, Macit ÇATAK ve Mustafa HÖRGÜÇLÜOĞLU’nun (7) evet oyuyla oy çoklu ile kabul edilmiştir.

05.11.2019 tarih ve 2019/63 sayılı meclis karar özeti;

Belediyemiz Meclisi 04.11.2019 tarihi Pazartesi günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek, Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Ek Gündem olarak 17.10.2019 tarih ve Fatih AKGÜMÜŞ’e ait dilekçe okundu ve gündeme alınmasına karar verildi.
Tcdd 4. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ilçe girişindeki üst geçit yapımına ilişkin 150 kamyon mıcır ihtiyacını Kum Ocağından karşılanması talebi değerlendirilmiş olup, Kamyonu 75 TL (kepçesi 15TL) olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

05.11.2019 tarih ve 2019/64 sayılı meclis karar özeti;

Belediyemiz Meclisi 04.11.2019 tarihi Pazartesi günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek, Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Ek Gündem olarak;
İlçemiz Yukarı Mahalle Karanfil Sokak da bulunan 280 ada 8 parsel ve civarının imar planı içerisine alınma talebi İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

05.11.2019 tarih ve 2019/65 sayılı meclis karar özeti;

Belediyemiz Meclisi 04.11.2019 tarihi Pazartesi günü saat 14:00 da başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek, Meclis Başkanı Remzi KILIÇDAĞI birleşimi açtı. Ek Gündem olarak;
Gemerek İlçe sınırları içerisinden Belediyemize bir adet Harita Mühendisi alınması talebinin ileriki Meclis toplantılarında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Bu haber 399 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum