2019 YILI KESİN HESAP PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

10 Haziran 2020

2019 YILI KESİN HESAP PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

Belediyemiz Meclisince 08/06/2020 tarihli oturumunda komisyonumuza havale olunan 2019 Mali Yılı Kesin Hesapla ilgili aşağıda detayı belirtilen açıklamalar incelenerek;

 

a)Yılı gider kesin hesabı

 

01.01.2019-31.12.2019 TARİHLİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurumsal KURUM ADI 2019 Cari Yılı
Kod.1 Kod.2 Kod.3 Kod.4   TL
46 58 09   GEMEREK BELEDİYESİ 9.193.160,60
46 58 09 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 834.002,42
46 58 09 31 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ 87.868,84
46 58 09 32 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 787.000,80
46 58 09 33 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 183.925,65
46 58 09 34 ZABITA  MÜDÜRLÜĞÜ 158.778,00
46 58 09 39 FEN İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 4.635.738,57
46 58 09 42 OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ 156.846,42
46 58 09 44 PARK, BAHÇE VE FİDANLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 232.685,46
46 58 09 46 MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ 1.277.164,14
46 58 09 47 SU HİZMETLERİ 839.150,30

 

b)Yılı gelir kesin hesabı

 

 

Ekonomik Kod 1.Düzey  

EKONOMİK KOD ADI

 

TUTARI

01 Vergi Gelirleri 783.202,20
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 868.422,49
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 963.155,04
05 Diğer Gelirler 8.329.069,12
Toplam                  10.943.848,85

 

3-2019 Yılı Bütçesinde Ödenek hareketleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

2019 Yılı Bütçe Ödeneği………………………….: 12.350.757,00.TL

Aktarma Yolu ile eklenen ödenek…………………:   1.700.329,52.TL

Aktarma yolu ile düşülen ödenek………………….:   1.700.329,52.TL

Toplam Ödenek……………………………………: 12.350.757,00.TL

Toplam Harcama…………………………………..:   9.175.757,48.TL

İptal Edilen  Ödenek……………………………….:   3.174.999,52.TL

4-Kayıtlarımızda Tahsili imkânsız hale gelip terkin edilen tahakkuk artığına rastlanmamıştır.

5-2019 ve önceki yıllardan tahakkuk edipte ödenmeyen bütçe emaneti    : 1.659.735,11 TL

6-2020 yılına devreden gelir tahakkuk artığı                                           :1.439.198,33 TL

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce yukarıda detayları açıklanan 2019 Yılı Kesin Hesabı ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerince incelenerek uygunluğuna ait iş bu rapor meclisçe görüşülerek karara bağlanmak üzere Meclis Başkanlığına sunulmak üzere oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Komisyon Başkanı                                    Üye                                        Üye

Okan KOÇYİĞİT                               Nafiz YÜCEDAĞ                Yılmaz CİRİTCİ

Bu haber 135 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum