2019 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantı Gündemi

6 Nisan 2019

Belediyemiz Meclisince 5393 sayılı Belediye Kanununun 19 ncu madde hükmünce 06/04/2019 tarih ve saat 14:00 de yapılan toplantıda Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi Meclis üyelerinin katılmaması nedeni ile toplantı yeter sayısı mevcut olmadığı görülerek Meclis Başkanlığınca birleşim kapatılarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 22 nci madde hükmünce 07/04/2019 tarihinde pazar günü saat 14:00 toplanacaktır.
Bilgileri gereği rica ederim.

GÜNDEM:
1-Meclis Başkanlık Divanı Seçimi
2-a-Plan ve Bütçe komisyonu b- İmar Komisyon Seçimi
3- Katı Atık Birliği GAŞKAB Üye seçimi
4- Kıyı Eğe Belediyeler BirliğiÜye seçimi
5- İçanadolu Belediyeler Birliği Üye seçimi
6- Tüketici Komisyonu Üye seçimi
7-Encümen Üye seçimi
8-Denetim Raporunun Okunması
9-Meclis Tatil Ayı Toplantı Günü
10-İmar Tadilatı
11-Faaliyet Raporu

Bu haber 473 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum