2019 YILI MART AYI TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

6 Mart 2019

04.03.2019 Tarih ve 2019/10 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz Meclisi 04.03.2019 tarih pazartesi günü saat 14.00 de başlayan toplantısında yapılan yoklama neticesinde toplantı yeter sayısı mevcut olduğu görülerek Meclis Başkanı Mustafa DEMİR birleşimi açtı. meclise sunulacak konular,meclis başkanlığına hitaben verilmiş dilekçe olup olmadığını sordu. Fen İşleri Müdürlüğünün 04/03/2019 tarih ve A- Fevzi Çakmak Mahallesi ( Ali Kemali Efendi ) Tuğ-San caddesi 7 parsel nolu imar tadilatı talep edildiği. B- Fevzi Çakmak Mahallesi ( Ali Kemali Efendi ) 247 adada ve 22 parsel imar tadilatı talep edildiği konulu yazı Meclis Başkanlığınca okutularak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24 ncü madde hükmünce İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edildi. Geçen toplantıda alınan karar özetleri okutularak, gündemin birinci maddesi İmar Tadilatı birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülmeye geçilerek Yapılan incelemelerde Resmi Kurum yerlerinin uygulama imar planında ayrıldığı ve Kurumlara resmi görüş sorularak herhangi bir ihtiyacın bulunmaması cevabının alınması nedeniyle yatay 29.722,87-29.857,79, dikey 28.863,76-29.726,05 koordinatları arasında kalan 272 adanın ticaret ve konut olarak tadilatının yapılmasına (4) dört çekimser oylarına karşılık diğer meclis üyelerinin (8) sekiz evet oyu ile oyçokluğu ile karar verildi kararın gereği için suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesine karar verildi.

Bu haber 433 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum