2019 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

13 Mayıs 2019

10.05.2019 Tarih ve 2019/29 Sayılı Meclis Karar Özeti
İşyerinde yetkili sendika olan BEM-BİR-SEN ile çalışma hayatını düzenleyen Anayasa hükümleri, uluslar arası sözleşmeler, Anayasanın “Sosyal Hukuk Devleti” ilkesi, 4688 Sayılı yasanın ilgili hükümleri ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde çalışanların ekonomik, sosyal imkanlarını ve çalışma performanslarını artırıcı nitelikteki Sosyal Denge Tazminat Sözleşmesi yapması için tüm personele aynı uygulanmak üzere Belediye Başkanı Remzi KILIÇDAĞI’na yetki verilmesine
10.05.2019 Tarih ve 2019/30 Sayılı Meclis Karar Özeti
Belediyemiz meclisi 10.05.2019 tarihine rastlayan cuma günü toplantısında gündemin sekizinci sırasında yer alan 2018 Mali Yılı Kesin Hesabına ait Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 09/05/2019 tarihli rapor ikinci birleşimin birinci oturumunda 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi gereğince görüşülmesine başlandı, Plan ve Bütçe Komisyonun raporunda personele ait giderlerin 2.813.962,61 tl olduğu görülmüş bize daha önce sunulan 2018 Yılı Faaliyet Raporunda 2017 yılına ait istatistiklerde 9.456.673.TLolarak gözlemlenen Kesin Hesabın aslında 7.394.014,67 TL olduğu bu oran üzerinden personel giderleri hesaplandığında 2.218.320TL olması gerekirken bu oranın aşıldığı ve 2.813.982,61TL harcama yapıldığından 595.662.00.Tlik personel giderlerinden dolayı kamu zararı oluştuğu denetim görevinin yapılmadığı 5393 sayılı belediye kanununun 49/8 nci paragrafına istinaden tespit edilerek gereği yapılmak üzere Meclis Başkanı ve Meclisin Bilgisine sunulmak üzere raporunda belirtilmiştir.

a)Yılı Gider Kesin Hesabı
01.01.2018-31.12.2018 TARİHLİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurumsal KURUM ADI 2018 Cari Yılı
Kod.1 Kod.2 Kod.3 Kod.4
TL
46 58 09 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 665.893,50
46 58 09 31 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ 68.880,30
46 58 09 32 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 732.068,90
46 58 09 33 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 328.558,36
46 58 09 34 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 138.874,65
46 58 09 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 9.770,70
46 58 09 39 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4.018.232,02
46 58 09 42 OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ 123.110,45
46 58 09 44 PARK, BAHÇE VE FİDANLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 237.224,50
46 58 09 46 MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ 2.133.748,08
46 58 09 47 SU HİZMETLERİ 1.006.334,57
46 58 09   GEMEREK BELEDİYESİ

2018 yılı gider kesin hesabı, Mahalli idareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği gereği, Gider Kesin Hesabını kurumsal kodlaması yapılan her birimin(ÖZ.KAL.-YAZI İŞL.-MALİ HZ.-İTF-ZBT.-FEN İŞL.-OTGAR-PARK,BAHÇE-MEZBAHA-SU) fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi üzerinden ayrı ayrı işaretle oylama usulü ile oylanarak oybirliği ile karara bağlandı.
b)Yılı Gelir Kesin Hesabı

Ekonomik Kod 1.Düzey
EKONOMİK KOD ADI

TUTARI

1 Vergi Gelirleri 598.942,59
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 762.812,82
4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 6.250,00
5 Diğer Gelirler 7.677.828,29
6 Sermaye Gelirleri 4.621,04
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A)
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER (B) 4.856,12
NET BÜTÇE GELİRİ (A-B) 9.045.598,62

Gelir Kesin Hesabını ise ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi, itibariyle toplamları üzerinden işaretle oylama usulü ile oylanarak 2018 yılı kesin hesabı oybirliği ile kabul edildi. Gelir Kesin Hesabını ise ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi, itibariyle toplamları üzerinden oylanarak; katılanların oybirliği ile kararı gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine karar verildi..

10.05.2019 Tarih ve 2019/31 Sayılı Meclis Karar Özeti
Fevzi Çakmak Mahallesi ( Ali Kemali Efendi ) Ragup Çatak sokak üzerinde bulunan ve Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 245 Ada 12-13 ve 26 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Halk eğitim Merkezi binası yapılması planlanmakta olup. Mevcut Halk Eğitim Binasının eski olması nedeniyle İlçemiz için acil ihtiyaç olan Halk Eğitim Merkezi Binasının yapılması İlçemize fayda sağlayacağından yatay 28.724,95 28.926,30 dikey 25.833,92 26.040,77 koordinatları arasında kalan alanda tadilat yapılması

Bu haber 442 kere okundu

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
Remzi Kılıçdağı
REMZİ KILIÇDAĞI
KAYBETTİKLERİMİZ

Duran KARAHAN 26.09.2020

Beyaz Masa Forum